Autoriai

Jonas
Jurcikas

1986 - 2020

Stasys
Jusionis

1927 - 2022

Romas
Juškelis

1946 - 2016

Jonas
Kalvelis

1925 - 1987

Aleksandra
Kasuba

1923 - 2019

Leonas
Katinas

1907 - 1984

Juozas
Kazlauskas

1941 - 2002

Algimantas
Kezys

1928 - 2015

Vincas
Kisarauskas

1934 - 1988

Stasys
Krasauskas

1929 - 1977

Stanislovas
Kuzma

1947 - 2012

Vitas
Luckus

1943 - 1987

Antanas
Martinaitis

1939 - 1986

Jonas
Mekas

1922 - 2019

Antanas
Mončys

1921 - 1993

Audrius
Naujokaitis

1961 - 2012