Autoriai

Alfonsas
Budvytis

1949 - 2003

Vitalijus
Butyrinas

1947 - 2020

Kazys
Daugėla

1912 - 1999

Romas
Juškelis

1946 - 2016

Jonas
Kalvelis

1925 - 1987

Juozas
Kazlauskas

1941 - 2002

Algimantas
Kezys

1928 - 2015

Vitas
Luckus

1943 - 1987

Jonas
Mekas

1922 - 2019

Remigijus
Pačėsa

1955 - 2015

Romualdas
Rakauskas

1941 - 2021

Vaclovas
Straukas

1923 - 2017

Virgilijus
Šonta

1952 - 1992

Raimundas
Urbonas

1963 - 1999

Audrius
Zavadskis

1945 - 2019