Autoriai

Marija
Cvirkienė

1912 - 2004

Juzefa
Čeičytė

1922 - 2022

Jonas
Čeponis

1926 - 2003

Vincentas
Gečas

1931 - 2020

Valdas
Gilius

1960 - 2021

Antanas
Gudaitis

1904 - 1989

Leonardas
Gutauskas

1938 - 2021

Vytautas
Ignas

1924 - 2009

Jonas
Jurcikas

1986 - 2020

Stasys
Jusionis

1927 - 2022

Aleksandra
Kasuba

1923 - 2019

Leonas
Katinas

1907 - 1984

Vincas
Kisarauskas

1934 - 1988

Antanas
Martinaitis

1939 - 1986

Audrius
Naujokaitis

1961 - 2012