Autoriai

Antanas
Gudaitis

1904 - 1989

Leonardas
Gutauskas

1938 - 2021

Vincas
Kisarauskas

1934 - 1988

Antanas
Martinaitis

1939 - 1986

Antanas
Mončys

1921 - 1993

Audrius
Puipa

1960 - 1997

Algis
Skačkauskas

1955 - 2009

Raimundas
Sližys

1952 - 2008

Jonas
Švažas

1925 - 1976