Linas Jablonskis

Linas Jablonskis

1959

  • Grafikas, piešėjas.

  • Gimė 1959 m. Vilniuje, čia ir gyvena.

  • 1982 m. baigė dailėtyros studijas Lietuvos dailės institute.

  • Nuo 1982 m. dirba Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto vedėju.

  • Nuo 1989 m. dalyvauja parodose.

  • Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.

Apie kūrybą

Prarasti socialinės tikrovės ir laiko pojūtį galima daugeliu būdų. Linas Jablonskis pasirenka kadaise kultivuotą tik privilegijuotų, pasiturinčių sluoksnių atstovų būdą. Jis tiesiog užveria savo būsto arba savo vadovaujamo Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabineto duris, palikdamas už jų šių dienų visuomenės realijas. Per dienų dienas Jablonskis tiesiog skaito knygas, apžiūrinėja ir katalogizuoja grafikos kūrinius bei meno albumus, naršo internete, klausosi muzikos ir piešia. Būtent piešiniuose šio menininko intravertiškumas atsispindi nuosekliausiai. Atsiranda savotiškas dienoraščio ir fiktyvios pasaulinės enciklopedijos hibridas su paveikslėliais ir trumpais įrašais. Savirealizacija kambaryje ar kabinete menininką lyg perkelia į didesnį pasaulį, išplečia jo paties aplinkos ribas.

Baltame popieriaus lapo lauke išnyra vaizduotėje sutinkamos Jablonskį sudominusios istorinės asmenybės: politikai, mokslininkai, rašytojai, dailininkai ir meno kūrinių herojai. Šiuose piešinių cikluose Mussolini, Darwinas, Don Kichotas atsiranda vienoje gretoje su Jablonskį sužavėjusiais rašytojais Williamu S. Burroughsu, Thomu ir Heinrichu Mannais ir tapytojais Balthusu, Pierre'u Klossowski, Pablo Picasso. Visi šie ir kiti žinomi veikėjai paverčiami keistų paslaptingų scenų personažais ir apsupami trivialių vyriškų erotinių fantazijų pagimdytais vaizdeliais.

Garsių vyrų portretinių atvaizdų rimtis ir reprezentatyvumas kontroversiškai priešpriešinami pusiau ir visai apsinuoginusių moterų vaizdavimo vulgariam pornografiniam charakteriui. Taip susižavėjimas iškiliomis asmenybėmis pasitelkus tokią kaimynystę ir nepadorias užuominas „išniekinamas“. Tiesa, paveiksluose tarp abiejų lyčių figūrų neužsimezga joks veiksmo ryšys. Į scenas įterpiami floros ir faunos motyvai ir natiurmortai taip pat nepadeda įminti siužetų. Neįmanoma atsekti pasakojimo užuomazgos, kulminacijos ar atomazgos. Išsišakojusios, susipinančios mintys ir svajonių reginiai fiksuojami kaip nevaržomas pasąmonės srautas.

Jablonskio piešiniai – tai dienos sapnuose gimusios vizualios novelės-mįslės. Menininkas čia naudojasi siurrealistinėmis atsitiktinių junginių technikomis. Be to, jis saikingai įveda apropriacijos metodą ir komikso elementus.

Piešinys – intymi medija, artimiausia rašymui, ir Jablonskis tai visokeriopai išryškina. Jis studijavo meno istoriją ir kaip dailininkas yra autodidaktas. Šią aplinkybę jis sąmoningai išnaudoja. Visi motyvai cituojami, kopijuojami ir transformuojami kiek primityvistiniu stiliumi su šaržo elementais ir baltame popieriaus lapo lauke išdėstomi be hierarchinės ar griežtos tvarkos. Plonyčiais linijiniais štrichais pieštuku sukurti paveikslėliai tik kur ne kur paspalvinami akvarele. Galiausiai sukuriamas panašumas į paauglių vadovėlių, pratybos sąsiuvinių užrašus ar privačius dienoraščius su neužbaigtais piešiniais, užrašus, eskizų bloknotus, knygų iliustracijas. Kai kada tokius mažus piešinius Jablonskis netgi įriša į knygas.

Piešinių kameriškumo ir naivumo elementus galima interpretuoti ir kaip tylų maištą prieš menininkų ir meno perdėtą sureikšminimą. Piešiama nedideliuose popieriaus lapuose ir svarbus vaidmuo tenka pačiai gausiai kūrybai. Paralelių universumą menininkas kuria obsesiškai, bet kartu savo pastangas ironiškai reflektuoja.

Raminta Jurėnaitė

Skaityti daugiau Suskleisti

Kūriniai

Linas Jablonskis - Pierre Klossowski;Pierre Klossowski;

Linas Jablonskis

Pierre Klossowski

2013

Linas Jablonskis - New Row;New Row;

Linas Jablonskis

New Row

2013

Linas Jablonskis - Thomas & Heinrich Mann;Thomas & Heinrich Mann;

Linas Jablonskis

Thomas & Heinrich Mann

2012

Linas Jablonskis - William Burroughs;William Burroughs;

Linas Jablonskis

William Burroughs

2012

Linas Jablonskis - Charles Darwin;Charles Darwin;

Linas Jablonskis

Charles Darwin

2011

Linas Jablonskis - Hey, Balthus;Hey, Balthus;

Linas Jablonskis

Hey, Balthus

2010

Linas Jablonskis - DEUX OEUFS ...;DEUX OEUFS ...;

Linas Jablonskis

DEUX OEUFS ...

2003

Linas Jablonskis - Good night  boys;Good night  boys;

Linas Jablonskis

Good night boys

2002