Antanas Mončys

Antanas Mončys

1921 - 1993

  • Skulptorius.

  • Gimė 1921 m. Mančiuose, mirė 1993 m. Paryžiuje.

  • 1944 m. pasitraukė į vakarus.

  • 1947–1950 m. Dailės ir amatų mokykloje Freiburge studijavo skulptūrą.

  • 1950 atvyko į Paryžių, studijavo Didžiosios lūšnos akademijoje (Académie de la Grande Chaumière).

Kūriniai

Antanas Mončys - Siluetas;Silhouette;

Antanas Mončys

Siluetas

1971

Antanas Mončys - Skulptūros projektas;Sculpture project;

Antanas Mončys

Skulptūros projektas

1971

Antanas Mončys - Koketė;Coquette;

Antanas Mončys

Koketė

1970

Antanas Mončys - Velniukas;Devil;

Antanas Mončys

Velniukas

1970

Antanas Mončys - Bangose;In the Waves;

Antanas Mončys

Bangose

1969

Antanas Mončys - Pokalbis;Conversation;

Antanas Mončys

Pokalbis

1969

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967