Paieška

Rūšiavimas

Kūriniai

Rasta kūrinių: 315

Algimantas Jonas Kuras - Jūratė;Jūratė;

Algimantas Jonas Kuras

Jūratė

1974

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Turgus Vilkijoje;Market in Vilkija;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Turgus Vilkijoje

Nedatuota

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Autoportretas Pieva (dvipusis);Self-portrait;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Autoportretas Pieva (dvipusis)

1966

Vincentas Gečas - Senamiesčio kiemas;Old Town Courtyard;

Vincentas Gečas

Senamiesčio kiemas

1967

Eugenijus Antanas Cukermanas - Raudonasis dvynys;The Red Twin;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Raudonasis dvynys

1974

Valentinas Antanavičius - Improvizacija;Improvisation;

Valentinas Antanavičius

Improvizacija

1968

Leonas Katinas - Improvizacija;Improvisation;

Leonas Katinas

Improvizacija

1974

Vincas Kisarauskas - Langai ir figūros;Windows and Shapes;

Vincas Kisarauskas

Langai ir figūros

1971

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Vincas Kisarauskas - Apšviestas langas III;Illuminated Window III;

Vincas Kisarauskas

Apšviestas langas III

1987

Vincas Kisarauskas - Moteris ir skulptūros;Woman and Sculptures;

Vincas Kisarauskas

Moteris ir skulptūros

1972

Leonas Linas Katinas - Autoportretas;Self-Portrait;

Leonas Linas Katinas

Autoportretas

1968

Vytautas Kalinauskas - Vaikystės autoportretas;Childhood Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Vaikystės autoportretas

1995

Laima Drazdauskaitė - Kopose;In the Dunes;

Laima Drazdauskaitė

Kopose

1974

Mikalojus Šalkauskas - Prisikėlimas;Resurrection;

Mikalojus Šalkauskas

Prisikėlimas

1990

Mindaugas Skudutis - Sodinanti daigus;Planting Seedlings;

Mindaugas Skudutis

Sodinanti daigus

1996

Ina Budrytė - Iš kampo;From the Corner;

Ina Budrytė

Iš kampo

2000

Vigintas Stankus - Koliažas;Collage;

Vigintas Stankus

Koliažas

2013

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis - Trys karaliai;Three Wise Men;

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis

Trys karaliai

1986

Vincentas Gečas - Aktas;Nude;

Vincentas Gečas

Aktas

1967

Arvydas Šaltenis - Kompozicijos etiudas;Composition Etude;

Arvydas Šaltenis

Kompozicijos etiudas

1985

Alfonsas Vilpišauskas - Poetas;Poet;

Alfonsas Vilpišauskas

Poetas

1982 - 1983

Vincas Kisarauskas - Etiudas su dviem galvom;Etude with Two Heads;

Vincas Kisarauskas

Etiudas su dviem galvom

1975

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Tamaros kambarys;Tamara's Room;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Tamaros kambarys

Nedatuota

Antanas Martinaitis - Pasaka;Fairy Tale;

Antanas Martinaitis

Pasaka

1973

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas II;Moscow. Prison II;

Leonas Linas Katinas

Maskva. Kalėjimas II

1971

Eugenijus Antanas Cukermanas - Žaliasis dvynys;The Green Twin;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Žaliasis dvynys

1974

Petras Lincevičius - Žiema (Devyniolikta valanda);Winter (Seven PM);

Petras Lincevičius

Žiema (Devyniolikta valanda)

2015

Leonardas Tuleikis - Natiurmortas lauke;Outdoor Still Life;

Leonardas Tuleikis

Natiurmortas lauke

1969

Ina Budrytė - Kavinėje;In the Cafe;

Ina Budrytė

Kavinėje

2011

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Be pavadinimo

1979

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo;Untitled;

Kazimiera Zimblytė

Be pavadinimo

Nedatuota

Leonas Linas Katinas - Autoportretas per lietų;Self-Portrait in the Rain;

Leonas Linas Katinas

Autoportretas per lietų

1971

Algimantas Jonas Kuras - Fabrikėlio langas;Factory Window;

Algimantas Jonas Kuras

Fabrikėlio langas

1975

Raminta Šumskytė Sum - Ciklo „Prasimanymai“ dėžė;Box for the series “Figments”;

Raminta Šumskytė Sum

Ciklo „Prasimanymai“ dėžė

2009

Saulė Kisarauskienė - Dvi figūros;Two Figures;

Saulė Kisarauskienė

Dvi figūros

1979

Alfonsas Vilpišauskas - Etiudas paveikslui;Etude for a Painting;

Alfonsas Vilpišauskas

Etiudas paveikslui

1990 - 1991

Vincas Kisarauskas - Figūra prie ribos;Figure at the Verge;

Vincas Kisarauskas

Figūra prie ribos

1971

Kęstutis Grigaliūnas - Rimvydas Jankauskas (Kampas);Rimvydas Jankauskas (Kampas);

Kęstutis Grigaliūnas

Rimvydas Jankauskas (Kampas)

1998

Vincas Kisarauskas - Riteriai;Knights;

Vincas Kisarauskas

Riteriai

1966

Vincas Kisarauskas - Balandžio mėnesio erdvė;April Space;

Vincas Kisarauskas

Balandžio mėnesio erdvė

1987

Leonas Linas Katinas - Figūra;Figure;

Leonas Linas Katinas

Figūra

1968

Antanas Gudaitis - Dailininkas;The Painter;

Antanas Gudaitis

Dailininkas

1964

Ina Budrytė - Aštri forma;Sharp Shape;

Ina Budrytė

Aštri forma

1998

Kostas Dereškevičius - Moteris su dešrele;Woman with Sausage;

Kostas Dereškevičius

Moteris su dešrele

1974

Leonardas Gutauskas - Lošėjai;Players;

Leonardas Gutauskas

Lošėjai

2010

Jonas Čeponis - Senoji brodnica;Old Brodnica;

Jonas Čeponis

Senoji brodnica

1969

Stasys Jusionis - Žemaitijoje;In Samogitia;

Stasys Jusionis

Žemaitijoje

1979

Arvydas Šaltenis - Vestuvės;Wedding;

Arvydas Šaltenis

Vestuvės

1980

Algimantas Jonas Kuras - Asambliažas Nr. 4;Assemblage No. 4;

Algimantas Jonas Kuras

Asambliažas Nr. 4

1977

Algimantas Švėgžda - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Švėgžda

Be pavadinimo

1977

Rimas Zigmas Bičiūnas - Dailininko dirbtuvėje;In the Artist's Studio;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Dailininko dirbtuvėje

1977 - 1978

Igoris Piekuras - Laukimas;Waiting;

Igoris Piekuras

Laukimas

1971

Leonas Linas Katinas - Gėlių puodelis lange;Flower Pot in the Window;

Leonas Linas Katinas

Gėlių puodelis lange

1970

Leonas Linas Katinas - Vaizdas;View;

Leonas Linas Katinas

Vaizdas

1969

Leopoldas Surgailis - Jurgis;St. George;

Leopoldas Surgailis

Jurgis

1986

Arvydas Šaltenis - Be pavadinimo;Untitled;

Arvydas Šaltenis

Be pavadinimo

Nedatuota

Valentinas Antanavičius - Susitikimas Valakampiuose;Meeting in Valakampiai;

Valentinas Antanavičius

Susitikimas Valakampiuose

1975

Vincas Kisarauskas - Riteriai;Knights;

Vincas Kisarauskas

Riteriai

1965

Vincas Kisarauskas - XX amžius. V;XX Century. V;

Vincas Kisarauskas

XX amžius. V

1987

Vaidotas Žukas - Moteris, pakėlusi koją;Woman Raising her Leg;

Vaidotas Žukas

Moteris, pakėlusi koją

1978

Vytautas Kalinauskas - Teatrinis autoportretas;Theatrical Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Teatrinis autoportretas

1996

Leonardas Gutauskas - Vynas ir obuolys;Wine and Apple;

Leonardas Gutauskas

Vynas ir obuolys

2010

Antanas Martinaitis - Šeimoje;In the Family;

Antanas Martinaitis

Šeimoje

1967

Juzefa Čeičytė - Kompozicija;Composition;

Juzefa Čeičytė

Kompozicija

1959

Kostas Dereškevičius - Teatrinis personažas;Theatrical Character;

Kostas Dereškevičius

Teatrinis personažas

1973

Kostas Dereškevičius - Draugės;Girlfriends;

Kostas Dereškevičius

Draugės

1978

Algimantas Švėgžda - Vasaros pradžia;Beginning of the Summer;

Algimantas Švėgžda

Vasaros pradžia

1971

Rimas Zigmas Bičiūnas - Paukštis margame fone;Bird on a Colourful Background;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Paukštis margame fone

1975

Vincas Kisarauskas - Riteris;Knight;

Vincas Kisarauskas

Riteris

1969

Leonardas Gutauskas - Atsisveikinimas su Peliu;Farewell to Pelys;

Leonardas Gutauskas

Atsisveikinimas su Peliu

1986

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas IV;Moscow. Prison IV;

Leonas Linas Katinas

Maskva. Kalėjimas IV

1971

Arvydas Šaltenis - Gedinčios;Mourning Women;

Arvydas Šaltenis

Gedinčios

1978

Arvydas Šaltenis - Kareiviškas autoportretas;Soldierly Self-Portrait;

Arvydas Šaltenis

Kareiviškas autoportretas

1987

Valentinas Antanavičius - Improvizacija;Improvisation;

Valentinas Antanavičius

Improvizacija

1979

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Vincas Kisarauskas - Sūnus palaidūnas;Prodigal Son;

Vincas Kisarauskas

Sūnus palaidūnas

1983

Algis Skačkauskas - Žuvies naktis;Fish Night;

Algis Skačkauskas

Žuvies naktis

1990

Leonas Linas Katinas - Mykoliukas prisimena Severiūtę;Mykoliukas Remembers Severiūtė;

Leonas Linas Katinas

Mykoliukas prisimena Severiūtę

Nedatuota

Vincas Kisarauskas - Krintantis sulaužytas žmogus;Falling Broken Man;

Vincas Kisarauskas

Krintantis sulaužytas žmogus

1965

Leonas Linas Katinas - Kėdė už lango;Chair Outside the Window;

Leonas Linas Katinas

Kėdė už lango

1970

Antanas Martinaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Martinaitis

Be pavadinimo

Nedatuota

Vincentas Gečas - Širvinta;Širvinta;

Vincentas Gečas

Širvinta

1960

Arvydas Šaltenis - Be pavadinimo;Untitled;

Arvydas Šaltenis

Be pavadinimo

Nedatuota

Ina Budrytė - Paskraidysiu;I Will Fly;

Ina Budrytė

Paskraidysiu

2011

Silvestras Džiaukštas - Karo demonas;War Demon;

Silvestras Džiaukštas

Karo demonas

1970 - 1972

Leonas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Katinas

Be pavadinimo

1979

Vincas Kisarauskas - Edipas karalius;Oedipus Rex;

Vincas Kisarauskas

Edipas karalius

1960

Vincentas Gečas - Valkataujantis;Begging;

Vincentas Gečas

Valkataujantis

1961

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Be pavadinimo

1971

Algirdas Petrulis - Kompozicija 16;Composition 16;

Algirdas Petrulis

Kompozicija 16

1983

Vytautas Kalinauskas - Nykus autoportretas;Dull Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Nykus autoportretas

1995

Vytautas Kalinauskas - Lyriškas autoportretas Užupyje;Lyrical Self-portrait in Užupis;

Vytautas Kalinauskas

Lyriškas autoportretas Užupyje

1995

Arvydas Šaltenis - Kompozicija su lėliuku;Composition with Doll;

Arvydas Šaltenis

Kompozicija su lėliuku

1973

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas - Naktinis keleivis;Night Traveler;

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Naktinis keleivis

1992

Vincas Kisarauskas - Vieniša popietė;Lonely Afternoon;

Vincas Kisarauskas

Vieniša popietė

1975

Mindaugas Skudutis - Vizitas pas daktarą;Visit to the Doctor;

Mindaugas Skudutis

Vizitas pas daktarą

2006

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas III;Moscow. Prison III;

Leonas Linas Katinas

Maskva. Kalėjimas III

1971

Arvydas Šaltenis - Žmogaus galva (brolis);Human Head (Brother);

Arvydas Šaltenis

Žmogaus galva (brolis)

1971

Ina Budrytė - Parke;In the Park;

Ina Budrytė

Parke

2000

Kostas Dereškevičius - Vyras ir moteris;Man and Woman;

Kostas Dereškevičius

Vyras ir moteris

1970

Valerija Ostrauskienė - Raganės sodai;Witch Gardens;

Valerija Ostrauskienė

Raganės sodai

Nedatuota

Vincas Kisarauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincas Kisarauskas

Be pavadinimo

1973

Saulė Kisarauskienė - Kompozicija;Composition;

Saulė Kisarauskienė

Kompozicija

1967

Saulė Kisarauskienė - Gulinti figūra;Recumbent Woman;

Saulė Kisarauskienė

Gulinti figūra

1965

Vincas Kisarauskas - 1976 metų autoportretas;1976 Self-portrait;

Vincas Kisarauskas

1976 metų autoportretas

1976

Valentinas Antanavičius - Vabalas ir saulė;A Bug and the Sun;

Valentinas Antanavičius

Vabalas ir saulė

1973

Vincentas Gečas - Žuvis;Fish;

Vincentas Gečas

Žuvis

1983

Leonas Linas Katinas - Gatvė;Street;

Leonas Linas Katinas

Gatvė

1970

Vincas Kisarauskas - Krintanti figūra;Falling Figure;

Vincas Kisarauskas

Krintanti figūra

1967 - 1968

Leonas Linas Katinas - Po medžiu. Lietuvos partizanams;Under a Tree. For Lithuanian Partisans;

Leonas Linas Katinas

Po medžiu. Lietuvos partizanams

1967

Algirdas Petrulis - Natiurmortas;Still Life;

Algirdas Petrulis

Natiurmortas

1969

Arvydas Šaltenis - Dvi moterys;Two Women;

Arvydas Šaltenis

Dvi moterys

1974

Jurga Barilaitė - Vaiko galvutė;Child's Head;

Jurga Barilaitė

Vaiko galvutė

1993

Leonas Linas Katinas - Kiemas;Yard;

Leonas Linas Katinas

Kiemas

1970

Leopoldas Surgailis - Be pavadinimo;Untitled;

Leopoldas Surgailis

Be pavadinimo

1979

Jurga Barilaitė - Vaikas ir velnias;Child and Devil;

Jurga Barilaitė

Vaikas ir velnias

1994

Leonas Linas Katinas - Pavasaris;Spring;

Leonas Linas Katinas

Pavasaris

1969

Vincas Kisarauskas - Vilnius;Vilnius;

Vincas Kisarauskas

Vilnius

1968

Leonardas Tuleikis - Sodžiaus motyvai;Garden Motifs;

Leonardas Tuleikis

Sodžiaus motyvai

1970

Algimantas Švėgžda - Portretas;Portrait;

Algimantas Švėgžda

Portretas

1967

Rimas Zigmas Bičiūnas - Dailininkas ir modelis;Artist and Model;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Dailininkas ir modelis

1975

Jonas Švažas - Nukirstas medis;Felled Tree;

Jonas Švažas

Nukirstas medis

1974

Leonas Linas Katinas - Kaip aš buvau šokiuose su Cia;How I Was Dancing with Cia;

Leonas Linas Katinas

Kaip aš buvau šokiuose su Cia

1963

Algimantas Jonas Kuras - Motoras (patalpoje);Motor (Indoors);

Algimantas Jonas Kuras

Motoras (patalpoje)

1974

Petronėlė Gerlikienė - Motina;Mother;

Petronėlė Gerlikienė

Motina

1978

Kęstutis Grigaliūnas - Evaldas Jansas;Evaldas Jansas;

Kęstutis Grigaliūnas

Evaldas Jansas

1998

Vytautas Povilaitis - Kaip gėlelės...!;Like Flowers...!;

Vytautas Povilaitis

Kaip gėlelės...!

2001

Henrikas Natalevičius - Figūra;Figure;

Henrikas Natalevičius

Figūra

1989

Arvydas Šaltenis - Traukinyje;On the Train;

Arvydas Šaltenis

Traukinyje

1973

Vincas Kisarauskas - Tyli tyla;Silent Silence;

Vincas Kisarauskas

Tyli tyla

1975

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Be pavadinimo

1974

Antanas Mončys - Skulptūros projektas;Sculpture project;

Antanas Mončys

Skulptūros projektas

1964

Galina Petrova-Džiaukštienė - Pajūrio moteris;Seaside Woman;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Pajūrio moteris

1969

Galina Petrova-Džiaukštienė - Bitininkas Točkus;Beekeeper Točkus;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Bitininkas Točkus

1970

Marija Teresė Rožanskaitė - Širdies operacija II;Heart Surgery II;

Marija Teresė Rožanskaitė

Širdies operacija II

1974

Antanas Martinaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Martinaitis

Be pavadinimo

1969

Juzefa Čeičytė - Laiko grimasa;Faces of Time;

Juzefa Čeičytė

Laiko grimasa

1955

Ina Budrytė - Suliko;Suliko;

Ina Budrytė

Suliko

2006

Kostas Dereškevičius - Vitrina;Shop Window;

Kostas Dereškevičius

Vitrina

1974

Vincas Kisarauskas - Pilka diena. Kasdienybę pažymėti;Gray Day. To Mark the Everyday;

Vincas Kisarauskas

Pilka diena. Kasdienybę pažymėti

1982 - 1983

Leonardas Gutauskas - Tapytojas ir modelis;Painter and Model;

Leonardas Gutauskas

Tapytojas ir modelis

2010

Arvydas Šaltenis - Liga;Illness;

Arvydas Šaltenis

Liga

Nedatuota

Vincas Kisarauskas - 1868 metų moterys;1868 Women;

Vincas Kisarauskas

1868 metų moterys

1969

Rimas Zigmas Bičiūnas - Rudens puokštė;Autumn Bouquet;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Rudens puokštė

1982

Vincas Kisarauskas - Petro Juodelio portretas;Portrait of Petras Juodelis;

Vincas Kisarauskas

Petro Juodelio portretas

1983 - 1984

Algis Skačkauskas - Moteris su vynu;Woman with Wine;

Algis Skačkauskas

Moteris su vynu

1996

Vytautas Šerys - Neišperėtas kiaušinis;Unhatched Egg;

Vytautas Šerys

Neišperėtas kiaušinis

1967

Raminta Šumskytė Sum - Nesibaigiantis ciklas – Pirmadienis;The Never Ending Cycle – Monday;

Raminta Šumskytė Sum

Nesibaigiantis ciklas – Pirmadienis

2007

Leonas Katinas - Apleista pilis;Abandoned Castle;

Leonas Katinas

Apleista pilis

1970

Vytautas Kalinauskas - Kelionių autoportretas;Travelling Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Kelionių autoportretas

1995

Arvydas Šaltenis - Pagirios;Hangover;

Arvydas Šaltenis

Pagirios

1974

Leonardas Gutauskas - Lošėjai;Players;

Leonardas Gutauskas

Lošėjai

2010

Raimundas Sližys - Kristus;Christ;

Raimundas Sližys

Kristus

1981

Mindaugas Skudutis - Marijos pasirodymas;Mary's Appearance;

Mindaugas Skudutis

Marijos pasirodymas

1989 - 1992

Juzefa Čeičytė - Be pavadinmo;Untitled;

Juzefa Čeičytė

Be pavadinmo

2007

Mindaugas Skudutis - Obelų žydėjimas;The Blossoming of the Apple Trees;

Mindaugas Skudutis

Obelų žydėjimas

1989

Raminta Šumskytė Sum - Nesibaigiantis ciklas – Sekmadienis;The Never Ending Cycle – Sunday;

Raminta Šumskytė Sum

Nesibaigiantis ciklas – Sekmadienis

2007

Kostas Dereškevičius - Aktas;Nude;

Kostas Dereškevičius

Aktas

1973

Antanas Mončys - Skulptūros projektas;Sculpture project;

Antanas Mončys

Skulptūros projektas

1967

Vytautas Kalinauskas - Tikrasis autoportretas;The Real Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Tikrasis autoportretas

1996

Vincas Kisarauskas - Urbanistinė kompozicija;Urban Composition;

Vincas Kisarauskas

Urbanistinė kompozicija

1967

Saulė Kisarauskienė - Keturios figūros;Four Figures;

Saulė Kisarauskienė

Keturios figūros

1967

Leopoldas Surgailis - Jurgis;St. George;

Leopoldas Surgailis

Jurgis

1986

Arvydas Šaltenis - Pašte;At The Post Office;

Arvydas Šaltenis

Pašte

1975

Valentinas Antanavičius - Moteris laukuose;Woman in the Fields;

Valentinas Antanavičius

Moteris laukuose

1968

Kęstutis Paliokas - Kėdė;Chair;

Kęstutis Paliokas

Kėdė

1970

Vincas Kisarauskas - Išsigandęs miestas;The Frightened City;

Vincas Kisarauskas

Išsigandęs miestas

1975

Vincas Kisarauskas - Gulinti figūra;Lying Figure;

Vincas Kisarauskas

Gulinti figūra

1965

Algirdas Petrulis - Pavasaris I;Spring I;

Algirdas Petrulis

Pavasaris I

1969

Vytautas Kalinauskas - Nostalgiškas autoportretas;Nostalgic Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Nostalgiškas autoportretas

1995

Vincentas Gečas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincentas Gečas

Be pavadinimo

1962

Leonas Linas Katinas - Peizažas. Ekspozicija;Landscape. Exposition;

Leonas Linas Katinas

Peizažas. Ekspozicija

1971

Kostas Dereškevičius - Karvė prie plento;Cow by the Highway;

Kostas Dereškevičius

Karvė prie plento

1972

Vincentas Gečas - Surgailio portretas;Portrait of Surgailis;

Vincentas Gečas

Surgailio portretas

1961

Kostas Dereškevičius - Atsigulus moteris;Woman Lying Down;

Kostas Dereškevičius

Atsigulus moteris

1979

Arvydas Šaltenis - Gyvenimas;Life;

Arvydas Šaltenis

Gyvenimas

1974

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas - Žaliasis;The Green One;

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Žaliasis

1992

Vincas Kisarauskas - Nr. 12;No. 12;

Vincas Kisarauskas

Nr. 12

1976

Leonas Linas Katinas - Laukas;Field;

Leonas Linas Katinas

Laukas

1970

Petras Lincevičius - Žiema (Prie avilio);Winter (By the Beehive);

Petras Lincevičius

Žiema (Prie avilio)

2014

Arvydas Šaltenis - Telefonas III;Telephone III;

Arvydas Šaltenis

Telefonas III

1982

Valentinas Antanavičius - Rašytojo R. Lankausko portretas;Portrait of the Writer Romualdas Lankauskas;

Valentinas Antanavičius

Rašytojo R. Lankausko portretas

1977

Leonardas Tuleikis - Senoji Lietuva;Old Lithuania;

Leonardas Tuleikis

Senoji Lietuva

1969

Vincas Kisarauskas - Iš ciklo „Teatrinis“;From the series “Theatrical”;

Vincas Kisarauskas

Iš ciklo „Teatrinis“

1975

Kęstutis Grigaliūnas - Peleninė;Ashtray;

Kęstutis Grigaliūnas

Peleninė

2004

Leonas Linas Katinas - Įsipjoviau;I Cut Myself;

Leonas Linas Katinas

Įsipjoviau

1971

Antanas Martinaitis - Peizažas;Landscape;

Antanas Martinaitis

Peizažas

1975

Mikalojus Šalkauskas - Nostalgija;Nostalgia;

Mikalojus Šalkauskas

Nostalgija

1980

Vincentas Gečas - Siena;Wall;

Vincentas Gečas

Siena

1962

Kęstutis Grigaliūnas - Vincas Kisarauskas;Vincas Kisarauskas;

Kęstutis Grigaliūnas

Vincas Kisarauskas

1998

Vytautas Povilaitis - Mes abu;Both of Us;

Vytautas Povilaitis

Mes abu

2001

Henrikas Natalevičius - Scena III. Dramblys;Scene III. The Elephant;

Henrikas Natalevičius

Scena III. Dramblys

2003

Arvydas Šaltenis - Gedėtojos;Mourners;

Arvydas Šaltenis

Gedėtojos

1978

Arvydas Šaltenis - Natiurmortas su reflektoriumi;Still Life with Space Heater;

Arvydas Šaltenis

Natiurmortas su reflektoriumi

1974

Vincas Kisarauskas - Vakarienė;Supper;

Vincas Kisarauskas

Vakarienė

1966

Vincas Kisarauskas - Natiurmortas;Still Life;

Vincas Kisarauskas

Natiurmortas

1971

Vincentas Gečas - Mechanizatorius;Mechanic;

Vincentas Gečas

Mechanizatorius

1962

Kęstutis Grigaliūnas - Rimtautas Vincentas Gibavičius;Rimtautas Vincentas Gibavičius;

Kęstutis Grigaliūnas

Rimtautas Vincentas Gibavičius

1998

Algirdas Petrulis - Mažasis interjeras;Small Interior;

Algirdas Petrulis

Mažasis interjeras

1975

Arvydas Šaltenis - Rafaelis tarp kareivių;Raphael Among Soldiers;

Arvydas Šaltenis

Rafaelis tarp kareivių

1972 - 1987

Vincas Kisarauskas - Žmonės ir likimas XXVIII;People and Destiny;

Vincas Kisarauskas

Žmonės ir likimas XXVIII

1978

Antanas Martinaitis - Laukų karaliai (II var.);Kings of the Fields (Version II);

Antanas Martinaitis

Laukų karaliai (II var.)

1983 - 1984

Eugenijus Antanas Cukermanas - Aikštė;Square;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Aikštė

1978

Petras Lincevičius - Smėlio dėžė (Ryto nebus);Sandbox (There Will Be No Morning);

Petras Lincevičius

Smėlio dėžė (Ryto nebus)

2015

Leopoldas Surgailis - Be pavadinimo;Untitled;

Leopoldas Surgailis

Be pavadinimo

1977

Leonardas Tuleikis - Kompozicija;Composition;

Leonardas Tuleikis

Kompozicija

1970

Ina Budrytė - Buvau supykus;I Was Angry;

Ina Budrytė

Buvau supykus

2001

Leonas Linas Katinas - Autobiografija;Autobiography;

Leonas Linas Katinas

Autobiografija

1971

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Vilkijos peizažas;Vilkija Landscape;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Vilkijos peizažas

Nedatuota

Eduardas Juchnevičius - Gaidžio pana;Rooster's Girlfriend;

Eduardas Juchnevičius

Gaidžio pana

1993

Vytautas Povilaitis - Kompozicija;Composition;

Vytautas Povilaitis

Kompozicija

2001

Arvydas Šaltenis - Kasa;Cashier;

Arvydas Šaltenis

Kasa

1979

Vincas Kisarauskas - Antigonė;Antigone;

Vincas Kisarauskas

Antigonė

1981

Monika Bičiūnienė - Žiema mano gimtinėje;Winter in my Homeland;

Monika Bičiūnienė

Žiema mano gimtinėje

1963

Igoris Piekuras - Katastrofa;Catastrophe;

Igoris Piekuras

Katastrofa

1971

Vincas Kisarauskas - Pamyras (Margansų perėja);Pamir;

Vincas Kisarauskas

Pamyras (Margansų perėja)

1967

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

Nedatuota

Galina Petrova-Džiaukštienė - Trys plekšnės;Three Plaices;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Trys plekšnės

1975

Petronėlė Gerlikienė - Karas I;War I;

Petronėlė Gerlikienė

Karas I

1976

Valentinas Antanavičius - Aitvaras;Kite;

Valentinas Antanavičius

Aitvaras

2008

Mindaugas Skudutis - Be pavadinimo;Untitled;

Mindaugas Skudutis

Be pavadinimo

1982

Arvydas Šaltenis - Telefonas II;Telephone II;

Arvydas Šaltenis

Telefonas II

1975

Ina Budrytė - Pareinu iš darbo;Coming from Work;

Ina Budrytė

Pareinu iš darbo

2003

Vaidotas Žukas - Dvi mergaitės;Two Girls;

Vaidotas Žukas

Dvi mergaitės

1978

Arvydas Šaltenis - Gulinti;Recumbent Woman;

Arvydas Šaltenis

Gulinti

1973

Igoris Piekuras - Melioratoriai;Land Reclamation Specialists;

Igoris Piekuras

Melioratoriai

1975

Vincas Kisarauskas - Riteris;Knight;

Vincas Kisarauskas

Riteris

1965

Juzefa Čeičytė - Be pavadinmo;Untitled;

Juzefa Čeičytė

Be pavadinmo

Nedatuota

Mindaugas Skudutis - Miela pora;Cute Couple;

Mindaugas Skudutis

Miela pora

2005

Ina Budrytė - Kurorte;At the Resort;

Ina Budrytė

Kurorte

2011

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo (Jūreiviai);Untitled (Sailors);

Kazimiera Zimblytė

Be pavadinimo (Jūreiviai)

Nedatuota

Algimantas Švėgžda - Šventoji;The Šventoji River;

Algimantas Švėgžda

Šventoji

1971

Nijolė Dirvianskytė - Tai bent lydeka;Pike;

Nijolė Dirvianskytė

Tai bent lydeka

1998

Petronėlė Gerlikienė - Pavasaris;Spring;

Petronėlė Gerlikienė

Pavasaris

1977

Leonardas Gutauskas - Aktas ir vaisiai;Nede and Fruits;

Leonardas Gutauskas

Aktas ir vaisiai

2010

Leopoldas Surgailis - Muzikantai;Musicians;

Leopoldas Surgailis

Muzikantai

1984

Kęstutis Grigaliūnas - Raimondas Šližys;Raimondas Šližys;

Kęstutis Grigaliūnas

Raimondas Šližys

1998

Vincas Kisarauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincas Kisarauskas

Be pavadinimo

1970

Leonas Linas Katinas - Paukštis;Bird;

Leonas Linas Katinas

Paukštis

1971

Vincas Kisarauskas - Pokaris;The Postwar Years;

Vincas Kisarauskas

Pokaris

1965

Vincentas Gečas - Turgus. Etiudas;Market. Etude;

Vincentas Gečas

Turgus. Etiudas

1958

Vytautas Šerys - Pagirios;Hangover;

Vytautas Šerys

Pagirios

1967

Vincas Kisarauskas - Trys vienodi veidai;Three Identical Faces;

Vincas Kisarauskas

Trys vienodi veidai

1976

Vincentas Gečas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincentas Gečas

Be pavadinimo

1965

Algimantas Švėgžda - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Švėgžda

Be pavadinimo

Nedatuota

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Autoportretas;Self-portrait;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Autoportretas

Nedatuota

Arvydas Šaltenis - Taikinys II;Target II;

Arvydas Šaltenis

Taikinys II

1981

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas - Tamsusis. Iš ciklo „Permainos“;The Dark One. From the series “Changes”;

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Tamsusis. Iš ciklo „Permainos“

1991

Vytautas Povilaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Vytautas Povilaitis

Be pavadinimo

2000

Jonas Čeponis - Medžiai;Trees;

Jonas Čeponis

Medžiai

1968

Kazimiera Zimblytė - Laivas;Boat;

Kazimiera Zimblytė

Laivas

Nedatuota

Silvestras Džiaukštas - Operacinėje;In the Operating Room;

Silvestras Džiaukštas

Operacinėje

1970

Arvydas Šaltenis - Autobusas I (Bilietas);Bus I (Ticket);

Arvydas Šaltenis

Autobusas I (Bilietas)

1972

Stasys Jusionis - Pamiškėje;At the Forest's Edge;

Stasys Jusionis

Pamiškėje

1979

Vincas Kisarauskas - Kompozicija;Composition;

Vincas Kisarauskas

Kompozicija

1974

Leonas Linas Katinas - Peizažas;Landscape;

Leonas Linas Katinas

Peizažas

1970

Leonas Linas Katinas - Pirštas;Finger;

Leonas Linas Katinas

Pirštas

1971

Nijolė Dirvianskytė - Fizikas;Physicist;

Nijolė Dirvianskytė

Fizikas

1981

Vincentas Gečas - Vienuolis;Monk;

Vincentas Gečas

Vienuolis

1964

Leopoldas Surgailis - Arkangelas ugniniu kardu;Archangel with a Fire Sword;

Leopoldas Surgailis

Arkangelas ugniniu kardu

1990

Arvydas Šaltenis - Dvi moterys Nidoje;Two Women in Nida;

Arvydas Šaltenis

Dvi moterys Nidoje

1978

Valentinas Antanavičius - Žvėris;Beast;

Valentinas Antanavičius

Žvėris

1968

Valentinas Antanavičius - Dviese;Together;

Valentinas Antanavičius

Dviese

1969 - 1979

Raminta Šumskytė Sum - Nesibaigiantis ciklas – Antradienis;The Never Ending Cycle – Tuesday;

Raminta Šumskytė Sum

Nesibaigiantis ciklas – Antradienis

2007

Vincentas Gečas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincentas Gečas

Be pavadinimo

1961

Vincas Kisarauskas - Gėlės įteikimas;Flower Delivery;

Vincas Kisarauskas

Gėlės įteikimas

1972

Algirdas Petrulis - Kompozicija 31;Composition 31;

Algirdas Petrulis

Kompozicija 31

1983

Vytautas Kalinauskas - Kasdienis autoportretas;Casual Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Kasdienis autoportretas

1995

Arvydas Šaltenis - A. Samuoliui atminti;In Memory of Antanas Samuolis;

Arvydas Šaltenis

A. Samuoliui atminti

1985

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas - Poetas (Vincas Mykolaitis Putinas);Poet (Vincas Mykolaitis Putinas);

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Poetas (Vincas Mykolaitis Putinas)

1994

Leonardas Gutauskas - Vynas ir mėlyna staltiesė;Wine and Blue Tablecloth;

Leonardas Gutauskas

Vynas ir mėlyna staltiesė

2010

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas I;Moscow. Prison I;

Leonas Linas Katinas

Maskva. Kalėjimas I

1971

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Kirdeikiai;Kirdeikiai;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Kirdeikiai

1980

Kazimiera Zimblytė - Figūra;Figure;

Kazimiera Zimblytė

Figūra

1965

Kostas Dereškevičius - Besitvarkanti rūbą;Fixing Her Blouse;

Kostas Dereškevičius

Besitvarkanti rūbą

1986