Paieška

Rūšiavimas

Kūriniai

Rasta kūrinių: 1084

Romualdas Čarna - Ąžuolo mirtis;Death of the Oak;

Romualdas Čarna

Ąžuolo mirtis

1969

Evaldas Mikalauskis - Teisingas pokrypis II;The Right Incination II;

Evaldas Mikalauskis

Teisingas pokrypis II

2014

Danutė Gražienė - Ilgas ruduo I;The Long Autumn I;

Danutė Gražienė

Ilgas ruduo I

1994

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Kas dainoj neišdainuota I;Things Unsaid in Song I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Kas dainoj neišdainuota I

2008

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas V a;Nocturne V a;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas V a

1977

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Laiko Parkai XII;Parks of Time XII;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Laiko Parkai XII

2008

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis I;Black Night I;

Viktorija Daniliauskaitė

Juoda naktis I

1992

Petras Repšys - Moterys;Women;

Petras Repšys

Moterys

1982

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Reanimacija;Classic Resuscitation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Reanimacija

2005

Birutė Žilytė - Eglė. Kraujo puta;Eglė. Foam of Blood;

Birutė Žilytė

Eglė. Kraujo puta

1965

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai IX;Windows of a Full Moon IX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai IX

1970

Rimvydas Kepežinskas - Arka;Archer;

Rimvydas Kepežinskas

Arka

2000 - 2010

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

1999

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė II;Journey II;

Viktorija Daniliauskaitė

Kelionė II

1983

Birutė Zokaitytė - Ką galvoji apie pieną;What Do You Think About Milk;

Birutė Zokaitytė

Ką galvoji apie pieną

2009

Stasys Eidrigevičius - Riksmas;Scream;

Stasys Eidrigevičius

Riksmas

1980

Leonas Linas Katinas - Sapnas;Dream;

Leonas Linas Katinas

Sapnas

1972

Algirdas Steponavičius - Konstrukcijos III;Construction III;

Algirdas Steponavičius

Konstrukcijos III

1969

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - La rayuela II;La rayuela II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

La rayuela II

2011

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Kelias I;Road I;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Kelias I

1978

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-A-2. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-A-2. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-A-2. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“

1977

Algirdas Steponavičius - Naujosios statybos I;New Construction I;

Algirdas Steponavičius

Naujosios statybos I

1968

Adasa Skliutauskaitė - Sniego kvapas III;Smell of Snow III;

Adasa Skliutauskaitė

Sniego kvapas III

1994

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Vanduo;Improvisation Water;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvizacija Vanduo

1980

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas IV;Fountain IV;

Rimvydas Kepežinskas

Fontanas IV

1998

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Reanimacija;Classic Resuscitation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Reanimacija

2006

Vytautas Pakalnis - Rūkymas varo vėžį;Smoking Gives Cancer;

Vytautas Pakalnis

Rūkymas varo vėžį

2001

Evaldas Mikalauskis - Toks;This;

Evaldas Mikalauskis

Toks

2001

Vytautas Jurkūnas - Pietūs pas uošvę;Lunch with Mother-in-Law;

Vytautas Jurkūnas

Pietūs pas uošvę

1976

Audronė Petrašiūnaitė - Heroinas;Heroin;

Audronė Petrašiūnaitė

Heroinas

2015

Arvydas Stanislavas Každailis - Žydrasis namelis;Blue Cottage;

Arvydas Stanislavas Každailis

Žydrasis namelis

2004

Eglė Vertelkaitė - Nušauti karalienę;Shoot the Queen;

Eglė Vertelkaitė

Nušauti karalienę

2001

Valentinas Antanavičius - Moters figūra;Female Figure;

Valentinas Antanavičius

Moters figūra

1969

Arvydas Stanislavas Každailis - Marsas;Mars;

Arvydas Stanislavas Každailis

Marsas

1980

Mikalojus Povilas Vilutis - Žmogus virš žemės;A Man Above the Earth;

Mikalojus Povilas Vilutis

Žmogus virš žemės

1981

Lida Dubauskienė - Apsikabinusi;Hugging Oneself;

Lida Dubauskienė

Apsikabinusi

1999

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Gyvenimo smulkmenos II;Trivia of Life II;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Gyvenimo smulkmenos II

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Pliažas);Untitled (Beach);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Pliažas)

1977

Asta Rakauskaitė-Julian - Be pavadinimo;Untitled;

Asta Rakauskaitė-Julian

Be pavadinimo

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Peizažas;Landscape;

Elvyra Kairiūkštytė

Peizažas

1986

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 1;From the series “Moths”, 1;

Raminta Šumskytė Sum

Iš serijos „Kandys“, 1

2013

Paulina Pukyte - Citrinos pro langą;Lemons through the Window;

Paulina Pukyte

Citrinos pro langą

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai VIII, Mišių vynas;Missal Vine. From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai VIII, Mišių vynas

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas I;Process, I;

Viktorija Daniliauskaitė

Iš tripticho Procesas I

1987

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai II, Betliejaus žvaigždė;Star of Bethlehem. From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai II, Betliejaus žvaigždė

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte I;In the Land of Traveling Lakes I;

Viktorija Daniliauskaitė

Keliaujančių ežerų krašte I

1986

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Be pavadinimo

1966

Evaldas Mikalauskis - Šeima;Family;

Evaldas Mikalauskis

Šeima

2007

Adasa Skliutauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Adasa Skliutauskaitė

Be pavadinimo

1995

Saulė Kisarauskienė - Geltonas nusileidimas;Yellow Descent;

Saulė Kisarauskienė

Geltonas nusileidimas

2009

Adasa Skliutauskaitė - Šilti vėjai III;Warm Winds III;

Adasa Skliutauskaitė

Šilti vėjai III

1987

Birutė Stančikaitė - Švelnus prisilietimas;Gentle Touch;

Birutė Stančikaitė

Švelnus prisilietimas

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Vaidinimas;Performance;

Elvyra Kairiūkštytė

Vaidinimas

1983

Edmundas Saladžius - De Profundis I;De Profundis I;

Edmundas Saladžius

De Profundis I

1996

Rimvydas Kepežinskas - Dugne II;At the Bottom II;

Rimvydas Kepežinskas

Dugne II

2005

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Būk Tvirtas!

1999

Vytautas Šerys - Mano ženklas I;My Sign I;

Vytautas Šerys

Mano ženklas I

1994

Romualdas Čarna - Ąžuolų motina;Mother of Oaks;

Romualdas Čarna

Ąžuolų motina

1969

Kęstutis Grigaliūnas - Pavarė į darbus (Go for work!);Go for work!;

Kęstutis Grigaliūnas

Pavarė į darbus (Go for work!)

1988

Eglė Vertelkaitė - Raudono turinys;Red Content;

Eglė Vertelkaitė

Raudono turinys

1993

Žygimantas Augustinas - Aforming Situation;Aforming Situation;

Žygimantas Augustinas

Aforming Situation

1999 - 2000

Adasa Skliutauskaitė - Melsva rūko juosta II;Blue Stripe of Fog II;

Adasa Skliutauskaitė

Melsva rūko juosta II

1997

Danutė Jonkaitytė - Ta diena I;That Day I;

Danutė Jonkaitytė

Ta diena I

1986

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai IV;Windows of a Full Moon IV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai IV

1970

Rimvydas Kepežinskas - Repeticija;Rehearsal;

Rimvydas Kepežinskas

Repeticija

1985

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

1999

Birutė Zokaitytė - Įgula;Crew;

Birutė Zokaitytė

Įgula

2008

Lida Dubauskienė - Šiandien man yra gerai;I'm Fine Today;

Lida Dubauskienė

Šiandien man yra gerai

1997

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Miesto aikštė;Town Square;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Miesto aikštė

1978

Egidijus Rudinskas - A – Atminties sodas;A – Garden of Remembrance;

Egidijus Rudinskas

A – Atminties sodas

2000

Tadas Gindrėnas - Play;Play;

Tadas Gindrėnas

Play

2004

Elvyra Kairiūkštytė - Kavinė;Cafe;

Elvyra Kairiūkštytė

Kavinė

1975

Algirdas Steponavičius - Litografavimas I;Lithography I;

Algirdas Steponavičius

Litografavimas I

1968

Eglė Kuckaitė - Primena šposą sapne;Reminiscent of a Joke in a Dream;

Eglė Kuckaitė

Primena šposą sapne

2002

Nijolė Valadkevičiūtė - Smėlio žaismas I;Sand Play;

Nijolė Valadkevičiūtė

Smėlio žaismas I

1980

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXX;Windows of a Full Moon XXX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXX

1970

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Be pavadinimo

1995

Jūratė Stauskaitė - Kelionė I;Journey I;

Jūratė Stauskaitė

Kelionė I

1984

Algimantas Švėgžda - Autoportretas;Self-Portrait;

Algimantas Švėgžda

Autoportretas

1985

Evaldas Mikalauskis - Kitoks;Other;

Evaldas Mikalauskis

Kitoks

2001

Birutė Zokaitytė - Kelionė į Atlantidą;Trip to Atlantis;

Birutė Zokaitytė

Kelionė į Atlantidą

2002

Lida Dubauskienė - Vyšnių valgymas;Eating Cherries;

Lida Dubauskienė

Vyšnių valgymas

2000

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Be pavadinimo

1995

Vytautas Jurkūnas - Išskrenda;She Flies Off;

Vytautas Jurkūnas

Išskrenda

1994

Arvydas Stanislavas Každailis - Žmonės;People;

Arvydas Stanislavas Každailis

Žmonės

1980

Mikalojus Povilas Vilutis - Moteris;Woman;

Mikalojus Povilas Vilutis

Moteris

1973

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Sidabro siūlais siūtas I;Sewn with Silver Thread I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Sidabro siūlais siūtas I

2002

Saulė Kisarauskienė - Kelionė;Journey;

Saulė Kisarauskienė

Kelionė

1968

Petras Repšys - Lagamine;In a Suitcase;

Petras Repšys

Lagamine

1987

Ugnė Žilytė - Pusryčiai su Vydūnu;Breakfast with Vydūnas;

Ugnė Žilytė

Pusryčiai su Vydūnu

2018

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIII;Windows of a Full Moon XIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XIII

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Šikšnosparnis, paukštis, moteris;Bat, Bird, Woman;

Elvyra Kairiūkštytė

Šikšnosparnis, paukštis, moteris

1986

Raminta Šumskytė Sum - Ciklo „Prasimanymai“ dėžė;Box for the series “Figments”;

Raminta Šumskytė Sum

Ciklo „Prasimanymai“ dėžė

2009

Paulina Pukyte - Nieko aš nenoriu;I Don't Want Anything;

Paulina Pukyte

Nieko aš nenoriu

2018

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Be pavadinimo

1982

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai III, Bėgimas į Egiptą;Running to Egypt. From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai III, Bėgimas į Egiptą

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte III;In the Land of Traveling Lakes III;

Viktorija Daniliauskaitė

Keliaujančių ežerų krašte III

1986

Vincas Kisarauskas - Pasvirimas į Zanavykų pusę;Tilting towards Zanavykai;

Vincas Kisarauskas

Pasvirimas į Zanavykų pusę

1983

Birutė Žilytė - Sigutė;Sigutė;

Birutė Žilytė

Sigutė

1963

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai X;Windows of a Full Moon X;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai X

1970

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas III;Nocturne III;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas III

1976

Šarūnas Leonavičius - Palmė;Palm;

Šarūnas Leonavičius

Palmė

1991

Kęstutis Grigaliūnas - Rimvydas Jankauskas (Kampas);Rimvydas Jankauskas (Kampas);

Kęstutis Grigaliūnas

Rimvydas Jankauskas (Kampas)

1998

Tadas Gindrėnas - Dvi galvos;Two heads;

Tadas Gindrėnas

Dvi galvos

2009

Petras Repšys - Bernardinų kapinės;The Bernardine Cemetery;

Petras Repšys

Bernardinų kapinės

1987

Adasa Skliutauskaitė - Šilti vėjai II;Warm Winds II;

Adasa Skliutauskaitė

Šilti vėjai II

1987

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Būk Tvirtas!

2000

Birutė Stančikaitė - Be lygsvaros;Without Balance;

Birutė Stančikaitė

Be lygsvaros

1987

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 4;Love Story 4;

Vytautas Jurkūnas

Meilės istorija 4

1982

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas V;Fountain V;

Rimvydas Kepežinskas

Fontanas V

2009

Ray Bartkus - Be pavadinimo;Untitled;

Ray Bartkus

Be pavadinimo

1985

Arvydas Stanislavas Každailis - Jausmų sąmyšis;Confusion of Feelings;

Arvydas Stanislavas Každailis

Jausmų sąmyšis

2013

Vytautas Pakalnis - Ilgiuosi pats nežinau ko;I Miss Something I don't Know;

Vytautas Pakalnis

Ilgiuosi pats nežinau ko

2001

Birutė Zokaitytė - Bandymas skristi II;Trying to Fly II;

Birutė Zokaitytė

Bandymas skristi II

2002

Mikalojus Povilas Vilutis - Parašiutininkai;Paratroopers;

Mikalojus Povilas Vilutis

Parašiutininkai

1979

Lida Dubauskienė - Kambarys III;Room III;

Lida Dubauskienė

Kambarys III

2007

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Begalinė istorija. I;Endless Story. I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Begalinė istorija. I

2007

Eduardas Juchnevičius - Satyras ir laukiančioji;The Satyr and the Waiting Woman;

Eduardas Juchnevičius

Satyras ir laukiančioji

1983

Laisvydė Šalčiūtė - Mona Liza ir triušis;Mona Lisa and a Rabbit;

Laisvydė Šalčiūtė

Mona Liza ir triušis

2010

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Samuolis);Untitled (Samuolis);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Samuolis)

1975

Aistė Ramūnaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Aistė Ramūnaitė

Be pavadinimo

1999

Arvydas Stanislavas Každailis - Hypocentauras;Hypocentaura;

Arvydas Stanislavas Každailis

Hypocentauras

2006

Asta Rakauskaitė-Julian - Moteris;Woman;

Asta Rakauskaitė-Julian

Moteris

1999

Paulina Pukyte - Karštis;Heat;

Paulina Pukyte

Karštis

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai XII, Prisikėlimas;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai XII, Prisikėlimas

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Erdvės atsidarymas III;Opening up Space III;

Viktorija Daniliauskaitė

Erdvės atsidarymas III

1988

Danutė Jonkaitytė - Gamtos motyvas;Natural Motif;

Danutė Jonkaitytė

Gamtos motyvas

1984

Egidijus Rudinskas - D – Dovana;D – Gift;

Egidijus Rudinskas

D – Dovana

2000

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai IX, Paskutinė vakarienė;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai IX, Paskutinė vakarienė

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas II;Process, II;

Viktorija Daniliauskaitė

Iš tripticho Procesas II

1987

Birutė Zokaitytė - Tėvynė;Homeland;

Birutė Zokaitytė

Tėvynė

2008

Lida Dubauskienė - Kambarys VII;Room VII;

Lida Dubauskienė

Kambarys VII

2007

Evaldas Mikalauskis - Įkvėpimas. I dalis;Inhalation. Part I;

Evaldas Mikalauskis

Įkvėpimas. I dalis

2001

Saulė Kisarauskienė - Medėja;Medea;

Saulė Kisarauskienė

Medėja

2007

Edmundas Saladžius - Iš ciklo „Šunų siuita“, II;From the series “Dog Suite”, II;

Edmundas Saladžius

Iš ciklo „Šunų siuita“, II

1985

Nijolė Valadkevičiūtė - Laiko mikseris;Time Mixer;

Nijolė Valadkevičiūtė

Laiko mikseris

1995

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIX;Windows of a Full Moon XXIX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXIX

1970

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Mergina su grėbliu ir pieno bidonu;Girl With Rake and Milk Can;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Mergina su grėbliu ir pieno bidonu

1980 - 1985

Birutė Stančikaitė - Vakaras mamos tėviškėje;Eening at My Mother's Home;

Birutė Stančikaitė

Vakaras mamos tėviškėje

1973

Edmundas Saladžius - De Profundis II;De Profundis II;

Edmundas Saladžius

De Profundis II

1996

Algimantas Švėgžda - Heine Hansen;Heine Hansen;

Algimantas Švėgžda

Heine Hansen

1985

Danutė Gražienė - Šešėliai VII;Shadows VII;

Danutė Gražienė

Šešėliai VII

2004

Nijolė Šaltenytė - Plaukikai;Swimmers;

Nijolė Šaltenytė

Plaukikai

1990

Eglė Vertelkaitė - Objektai. Praustuvas;Objects. Sink;

Eglė Vertelkaitė

Objektai. Praustuvas

2011

Augustas Bidlauskas - Atnašaujančios moiros;Offering Moiras;

Augustas Bidlauskas

Atnašaujančios moiros

2013

Laisvydė Šalčiūtė - Kosmosas;Cosmos;

Laisvydė Šalčiūtė

Kosmosas

2019

Saulė Kisarauskienė - Klūpanti figūra;Kneeling Figure;

Saulė Kisarauskienė

Klūpanti figūra

1965

Petras Repšys - Vilniaus kiemas;Vilnius Yard;

Petras Repšys

Vilniaus kiemas

1987

Ugnė Žilytė - Smėlis II;Sand II;

Ugnė Žilytė

Smėlis II

2013

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIV;Windows of a Full Moon XIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XIV

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Jolitos Skablauskaitės portretas;Portrait of Jolita Skablauskaitė;

Elvyra Kairiūkštytė

Jolitos Skablauskaitės portretas

1983

Petras Repšys - Ignas;Ignas;

Petras Repšys

Ignas

1982

Birutė Zokaitytė - Spąstai;Traps;

Birutė Zokaitytė

Spąstai

2010

Stasys Eidrigevičius - Inge ir Klaus Rodel ex libris;Ex Libris for Inge and Klaus Rodel;

Stasys Eidrigevičius

Inge ir Klaus Rodel ex libris

1984

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Improvizacija kosmine tema;Improvisation on the Cosmic Theme;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Improvizacija kosmine tema

1970

Arvydas Stanislavas Každailis - Sniego moteris;Snow Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Sniego moteris

1966

Laisvydė Šalčiūtė - No real than you are (M. L);No real than you are (M. L);

Laisvydė Šalčiūtė

No real than you are (M. L)

2009

Petras Repšys - Suomiški užrašai;Finnish Notes;

Petras Repšys

Suomiški užrašai

1992

Kęstutis Vasiliūnas - Gethsemane 1;Gethsemane 1;

Kęstutis Vasiliūnas

Gethsemane 1

2008

Tadas Gindrėnas - Pupa;Pupa;

Tadas Gindrėnas

Pupa

2005

Giedrius Jonaitis - Exlibris Teacher's Whisky;Exlibris Teacher's Whisky;

Giedrius Jonaitis

Exlibris Teacher's Whisky

1996

Adasa Skliutauskaitė - Dialogas II;Dialogue II;

Adasa Skliutauskaitė

Dialogas II

2001

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

Iš ciklo „Šokis“

2010

Giedrius Jonaitis - Pergalė;Victory;

Giedrius Jonaitis

Pergalė

1987

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija;Love Story;

Vytautas Jurkūnas

Meilės istorija

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Atsisveikinimas su trimitu;Farewell to the Trumpet;

Arvydas Stanislavas Každailis

Atsisveikinimas su trimitu

2014

Lili Janina Paškauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Lili Janina Paškauskaitė

Be pavadinimo

1959

Birutė Zokaitytė - Tolima žemė;A Distant Land;

Birutė Zokaitytė

Tolima žemė

2002

Lida Dubauskienė - Kregždutės;Swallows;

Lida Dubauskienė

Kregždutės

2000

Birutė Stančikaitė - Vilnius II;Vilnius II;

Birutė Stančikaitė

Vilnius II

1974

Aistė Ramūnaitė - Kompozicija XII;Composition XII;

Aistė Ramūnaitė

Kompozicija XII

1996

Petras Repšys - Kompozicija;Composition;

Petras Repšys

Kompozicija

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Kleopatra;Cleopatra;

Mikalojus Povilas Vilutis

Kleopatra

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Tai kas nenusakoma;That is Indescribable;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Tai kas nenusakoma

2006

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIII;Windows of a Full Moon XXIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXIII

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Lošėjai);Untitled (Players);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Lošėjai)

1976

Asta Rakauskaitė-Julian - Šuo;Dog;

Asta Rakauskaitė-Julian

Šuo

1998

Saulė Kisarauskienė - Vienas;One;

Saulė Kisarauskienė

Vienas

2008

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XX;Windows of a Full Moon XX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XX

1970

Giedrius Jonaitis - Laivas;Ship;

Giedrius Jonaitis

Laivas

1992

Edmundas Saladžius - Iš ciklo „Tą pačią naktį“;From the series “That Same Night”;

Edmundas Saladžius

Iš ciklo „Tą pačią naktį“

1989 - 1992

Elvyra Kairiūkštytė - Plaukimas;Swimming;

Elvyra Kairiūkštytė

Plaukimas

1983

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Dienoraštis

1987

Šarūnas Leonavičius - Enkantados;Encantados;

Šarūnas Leonavičius

Enkantados

1991

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIV;Windows of a Full Moon XXIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXIV

1970

Adasa Skliutauskaitė - Erdvė II;Space II;

Adasa Skliutauskaitė

Erdvė II

2003

Rimvydas Kepežinskas - Sėdintis;Sitting;

Rimvydas Kepežinskas

Sėdintis

1989

Danutė Gražienė - Šešėliai VI;Shadows VI;

Danutė Gražienė

Šešėliai VI

2003

Vytautas Jurkūnas - Miegamasis;Bedroom;

Vytautas Jurkūnas

Miegamasis

1993

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas I;Fountain I;

Rimvydas Kepežinskas

Fontanas I

1987

Ray Bartkus - Be pavadinimo;Untitled;

Ray Bartkus

Be pavadinimo

1985

Nijolė Šaltenytė - Ar tu mane matai?;Do you see me?;

Nijolė Šaltenytė

Ar tu mane matai?

2023

Laisvydė Šalčiūtė - Paskutinis vienaragis;The Last Unicorn;

Laisvydė Šalčiūtė

Paskutinis vienaragis

2019

Petras Repšys - Suomiški užrašai;Finnish Notes;

Petras Repšys

Suomiški užrašai

1992

Asta Rakauskaitė-Julian - Rožių sodas;Rose Garden;

Asta Rakauskaitė-Julian

Rožių sodas

2000

Danutė Jonkaitytė - Ta diena IV;That Day IV;

Danutė Jonkaitytė

Ta diena IV

1989

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Dienoraštis

1987

Birutė Zokaitytė - Kai vanduo virto vynu;When the Water Turned into Wine;

Birutė Zokaitytė

Kai vanduo virto vynu

2010

Stasys Eidrigevičius - Aloyzo Stasiulevičiaus ex libris;Ex Libris for Aloyzas Stasiulevičius;

Stasys Eidrigevičius

Aloyzo Stasiulevičiaus ex libris

1976

Egidijus Rudinskas - K – Kelionė;K – Journey;

Egidijus Rudinskas

K – Kelionė

2000

Vytautas Kalinauskas - Bandymas išsiaiškinti. V;An Attempt to Clear Out. V;

Vytautas Kalinauskas

Bandymas išsiaiškinti. V

1997

Arvydas Stanislavas Každailis - Bundanti moteris;Waking Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Bundanti moteris

1966

Algirdas Steponavičius - 1863 metų Sukilėlis;1863 Rebel;

Algirdas Steponavičius

1863 metų Sukilėlis

1969

Kęstutis Vasiliūnas - Kareiviai (Terracotta Soldiers);Soldiers;

Kęstutis Vasiliūnas

Kareiviai (Terracotta Soldiers)

2011

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXIII;Windows of a Full Moon XXXIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXXIII

1970

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Siena“, IV;From the series “Wall”, IV;

Jūratė Stauskaitė

Iš ciklo „Siena“, IV

1992

Nijolė Valadkevičiūtė - Pasikeitimas;Change;

Nijolė Valadkevičiūtė

Pasikeitimas

1975

Nijolė Valadkevičiūtė - Lietuvių liaudies dainų motyvais II;Based on Lithuanian Folk Songs II;

Nijolė Valadkevičiūtė

Lietuvių liaudies dainų motyvais II

1972

Giedrius Jonaitis - Prūsų kronika;Prussian Chronicles. From the series Pages from Lithuanian History;

Giedrius Jonaitis

Prūsų kronika

1987

Nijolė Šaltenytė - Ji sugrįžo;She Is Back;

Nijolė Šaltenytė

Ji sugrįžo

2011

Evaldas Mikalauskis - Teisingas pokrypis III;The Right Incination III;

Evaldas Mikalauskis

Teisingas pokrypis III

2013

Elena Grudzinskaitė - Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 4;Fake Landscapes. Starting Point 4.;

Elena Grudzinskaitė

Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 4

2016

Birutė Stančikaitė - Vilnius I;Vilnius I;

Birutė Stančikaitė

Vilnius I

1974

Nijolė Šaltenytė - Tolima šalis;Faraway Land;

Nijolė Šaltenytė

Tolima šalis

2011

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas V b;Nocturne V b;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas V b

1977

Elvyra Kairiūkštytė - Paskutinė vakarienė;The Last Supper;

Elvyra Kairiūkštytė

Paskutinė vakarienė

1976

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Be pavadinimo

1983

Petras Repšys - Mažoji Lietuva;Lithuania Minor;

Petras Repšys

Mažoji Lietuva

1982

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIX;Windows of a Full Moon XIX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XIX

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Šventė;Celebration;

Elvyra Kairiūkštytė

Šventė

1979

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė III;Journey III;

Viktorija Daniliauskaitė

Kelionė III

1983

Birutė Zokaitytė - Neištirta teritorija II;Unexplored Area III;

Birutė Zokaitytė

Neištirta teritorija II

2020

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai I;Windows of a Full Moon I;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai I

1970

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Dienoraštis

1987

Laisvydė Šalčiūtė - Lūpos;Lips;

Laisvydė Šalčiūtė

Lūpos

2004

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė - Kelio ženklai;Road Signs;

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė

Kelio ženklai

2011

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Civilizacijos Metamorfozės IV;Metamorphoses of Civilization IV;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Civilizacijos Metamorfozės IV

1980

Virginija Kalinauskaitė - Rožės;Roses;

Virginija Kalinauskaitė

Rožės

1988

Rimtautas Vincentas Gibavičius - B-I. Iš ciklo „Vandenų gyventojai“;B-I. From the series “Inhabitants of the Water”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

B-I. Iš ciklo „Vandenų gyventojai“

1964

Adasa Skliutauskaitė - Apmąstymas III;Reflection III;

Adasa Skliutauskaitė

Apmąstymas III

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Žmonės;Improvisation People;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvizacija Žmonės

1980

Rolandas Rimkūnas - Taip pat yra Visatos dalis V;Also is a part of the Universe V;

Rolandas Rimkūnas

Taip pat yra Visatos dalis V

2004 - 2005

Vytautas Jurkūnas - Rytas;Morning;

Vytautas Jurkūnas

Rytas

1976

Audronė Petrašiūnaitė - Amy Winehouse ir mirtis;Amy Winehouse and Death;

Audronė Petrašiūnaitė

Amy Winehouse ir mirtis

2015

Rimvydas Kepežinskas - Cirkas;Circus;

Rimvydas Kepežinskas

Cirkas

1986

Evaldas Mikalauskis - Būsscena V;Condition V;

Evaldas Mikalauskis

Būsscena V

2001

Mikalojus Povilas Vilutis - Karalius Ūbas;King Nebula;

Mikalojus Povilas Vilutis

Karalius Ūbas

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Poetinė akimirka;Poetic Moment;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Poetinė akimirka

2010

Asta Rakauskaitė-Julian - Be pavadinimo;Untitled;

Asta Rakauskaitė-Julian

Be pavadinimo

1998

Arvydas Stanislavas Každailis - Kareivis;Soldier;

Arvydas Stanislavas Každailis

Kareivis

1978

Saulė Kisarauskienė - Prie stalo;At the Table;

Saulė Kisarauskienė

Prie stalo

1966

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis IV;Black Night IV;

Viktorija Daniliauskaitė

Juoda naktis IV

1992

Danutė Jonkaitytė - Dviese II;Together II;

Danutė Jonkaitytė

Dviese II

1991

Adasa Skliutauskaitė - Baltas takas;White Path;

Adasa Skliutauskaitė

Baltas takas

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Autoportretas);Untitled (Self-Portrait);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Autoportretas)

Viktorija Daniliauskaitė - Viena naktis virš žemės II;One Night Over the Land II;

Viktorija Daniliauskaitė

Viena naktis virš žemės II

1984

Evaldas Mikalauskis - Kas į ką žiūri;Who's is watching Who;

Evaldas Mikalauskis

Kas į ką žiūri

2014

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Suite III;Suite III;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Suite III

2014

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXIV;Windows of a Full Moon XXXIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXXIV

1970

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Žodžiai iš laiškų II;Words from Letters II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Žodžiai iš laiškų II

1988

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Siena“, III;From the series “Wall”, III;

Jūratė Stauskaitė

Iš ciklo „Siena“, III

1992

Nijolė Valadkevičiūtė - Lietuvių liaudies dainų motyvais IV;Based on Lithuanian Folk Songs IV;

Nijolė Valadkevičiūtė

Lietuvių liaudies dainų motyvais IV

1972

Elena Grudzinskaitė - Slash & Bum;Slash & Bum;

Elena Grudzinskaitė

Slash & Bum

2015

Elvyra Kairiūkštytė - Galva;Head;

Elvyra Kairiūkštytė

Galva

1982

Vytautas Jurkūnas - Žmonės pajūryje;People at the Seaside;

Vytautas Jurkūnas

Žmonės pajūryje

1980

Rimvydas Kepežinskas - Be pavadinimo (A 21);Untitled (A 21);

Rimvydas Kepežinskas

Be pavadinimo (A 21)

1998 - 2002

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Būk Tvirtas!

2000

Augustas Bidlauskas - Vyras;Man;

Augustas Bidlauskas

Vyras

2012

Nijolė Šaltenytė - Šilkinė suknelė;Silk Dress;

Nijolė Šaltenytė

Šilkinė suknelė

2006

Aistė Ramūnaitė - Mieganti mergaitė;Sleeping Girl;

Aistė Ramūnaitė

Mieganti mergaitė

1995

Eglė Vertelkaitė - 2;2;

Eglė Vertelkaitė

2

2004

Žygimantas Augustinas - Sunday evening;Sunday evening;

Žygimantas Augustinas

Sunday evening

1998

Eglė Vertelkaitė - Lelija ir tankas;Lily and Tank;

Eglė Vertelkaitė

Lelija ir tankas

2004

Nijolė Šaltenytė - Nueinantys;Going Away;

Nijolė Šaltenytė

Nueinantys

2018

Petras Repšys - Žaidimai;Games;

Petras Repšys

Žaidimai

1982

Birutė Žilytė - Žalgiris III;Žalgiris III;

Birutė Žilytė

Žalgiris III

1980

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai V;Windows of a Full Moon V;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai V

1970

Adasa Skliutauskaitė - Senas langas;Old Window;

Adasa Skliutauskaitė

Senas langas

2000

Elvyra Kairiūkštytė - Diskusija;Discussion;

Elvyra Kairiūkštytė

Diskusija

1977

Rimvydas Kepežinskas - Natiurmortas II;Still Life II;

Rimvydas Kepežinskas

Natiurmortas II

2005

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

1998

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Dienoraštis

1987

Egidijus Rudinskas - Amžinas gyvenimo medis I;The Eternal Tree of Life, I;

Egidijus Rudinskas

Amžinas gyvenimo medis I

1985

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Vienaragis;Unicorn;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Vienaragis

1979

Virginija Kalinauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Virginija Kalinauskaitė

Be pavadinimo

1986

Algirdas Steponavičius - Žemė;Earth;

Algirdas Steponavičius

Žemė

1963

Kęstutis Vasiliūnas - Think Again;Think Again;

Kęstutis Vasiliūnas

Think Again

2011

Rimtautas Vincentas Gibavičius - A-IX. Iš ciklo „Vandenų gyventojai“;A-IX. From the series “Inhabitants of the Water”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

A-IX. Iš ciklo „Vandenų gyventojai“

1964

Adasa Skliutauskaitė - Apmąstymas II;Reflection II;

Adasa Skliutauskaitė

Apmąstymas II

2002

Nijolė Valadkevičiūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Nijolė Valadkevičiūtė

Be pavadinimo

1979

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Be pavadinimo

1993 - 1995

Evaldas Mikalauskis - Būsscena I;Condition I;

Evaldas Mikalauskis

Būsscena I

2001

Mikalojus Povilas Vilutis - Smerkiama laimė;Condemned Happiness;

Mikalojus Povilas Vilutis

Smerkiama laimė

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Žara;Glow;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Žara

2010

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas VI;Nocturne VI;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas VI

1978

Petras Repšys - Šerys;Šerys;

Petras Repšys

Šerys

1987

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis III;Black Night III;

Viktorija Daniliauskaitė

Juoda naktis III

1992

Elvyra Kairiūkštytė - Žaidimas III;Game III;

Elvyra Kairiūkštytė

Žaidimas III

Petras Repšys - Barysas;Barysas;

Petras Repšys

Barysas

1983

Vincas Kisarauskas - Kompoziciją apie užmarštį;Composition about Oblivion;

Vincas Kisarauskas

Kompoziciją apie užmarštį

1982 - 1983

Ugnė Žilytė - Mehandi;Mehndi;

Ugnė Žilytė

Mehandi

2013

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XI;Windows of a Full Moon XI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XI

1970

Vincas Kisarauskas - Edipo trečiadienis;Oedipus' Wednesday;

Vincas Kisarauskas

Edipo trečiadienis

1981

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė IV;Journey IV;

Viktorija Daniliauskaitė

Kelionė IV

1983

Evaldas Mikalauskis - Miškas;Forest;

Evaldas Mikalauskis

Miškas

2001

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Mėginimas pakilti II;Attempting to Fly, II;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Mėginimas pakilti II

1981

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Suite II;Suite II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Suite II

2014

Adasa Skliutauskaitė - Pokalbis II;Conversation II;

Adasa Skliutauskaitė

Pokalbis II

2000

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Saulė;Improvisation Sun;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvizacija Saulė

1980

Rimvydas Kepežinskas - Miškas;Forest;

Rimvydas Kepežinskas

Miškas

1997

Rolandas Rimkūnas - Taip pat yra Visatos dalis;Also is a part of the Universe;

Rolandas Rimkūnas

Taip pat yra Visatos dalis

2004 - 2005

Vytautas Pakalnis - Aukštas dangus;High Sky;

Vytautas Pakalnis

Aukštas dangus

2001

Augustas Bidlauskas - Napoleonas ir Temidė;Napoleon and Themis;

Augustas Bidlauskas

Napoleonas ir Temidė

2012

Mikalojus Povilas Vilutis - Žalgirio mūša;The Battle of Žalgiris;

Mikalojus Povilas Vilutis

Žalgirio mūša

Nedatuota

Lida Dubauskienė - Šokėja;Dancer;

Lida Dubauskienė

Šokėja

2000

Vaidilutė Grušeckaitė - Piemenys;Shepherds;

Vaidilutė Grušeckaitė

Piemenys

1966

Vytautas Jurkūnas - Tėvas;Father;

Vytautas Jurkūnas

Tėvas

1976

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Trys moterys);Untitled (Three Women);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Trys moterys)

1985

Nijolė Šaltenytė - Horizontas;Horizon;

Nijolė Šaltenytė

Horizontas

1990

Audronė Petrašiūnaitė - Sopulys;Pain;

Audronė Petrašiūnaitė

Sopulys

2015

Arvydas Stanislavas Každailis - Kovo naktis;March Night;

Arvydas Stanislavas Každailis

Kovo naktis

2013

Žygimantas Augustinas - Judantys III;Moving III;

Žygimantas Augustinas

Judantys III

1998

Aistė Ramūnaitė - Violetinis ornamentas;Purple Ornament;

Aistė Ramūnaitė

Violetinis ornamentas

Nedatuota

Paulina Pukyte - Mąstytojas – dubuo;Thinker – Bowl;

Paulina Pukyte

Mąstytojas – dubuo

2018

Adasa Skliutauskaitė - Baltas takas;White Path;

Adasa Skliutauskaitė

Baltas takas

2002

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 3;From the series “Moths”, 3;

Raminta Šumskytė Sum

Iš serijos „Kandys“, 3

2013

Paulina Pukyte - Atmintis;Memory;

Paulina Pukyte

Atmintis

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai X, Veronikos drobė;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai X, Veronikos drobė

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas III;Process, III;

Viktorija Daniliauskaitė

Iš tripticho Procesas III

1987

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

1998

Evaldas Mikalauskis - Keisti paveikslėliai I;Strange Pictures I;

Evaldas Mikalauskis

Keisti paveikslėliai I

2012

Šarūnas Leonavičius - Šv. Kristoforas;St. Christopher;

Šarūnas Leonavičius

Šv. Kristoforas

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Trys moterys);Untitled (Three Women);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Trys moterys)

1985

Daina Steponavičiūtė - Kasdienybės poezija I;Poetry of Everyday;

Daina Steponavičiūtė

Kasdienybės poezija I

1977

Nijolė Valadkevičiūtė - Varžybos;Competition;

Nijolė Valadkevičiūtė

Varžybos

1994

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Žiemos muzika virš miesto;Winter Music over the City;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Žiemos muzika virš miesto

1974 - 1978

Audrius Puipa - Našlės skolininkas;The Widow's Debtor;

Audrius Puipa

Našlės skolininkas

1991

Edmundas Saladžius - De Profundis III;De Profundis III;

Edmundas Saladžius

De Profundis III

1996

Elena Grudzinskaitė - Suklastoti mėnulio peizažai III.;Fake Lunarscapes III.;

Elena Grudzinskaitė

Suklastoti mėnulio peizažai III.

2015 - 2016

Eglė Vertelkaitė - Raudono žemėlapis;Red Map;

Eglė Vertelkaitė

Raudono žemėlapis

2003

Žygimantas Augustinas - Sitting;Sitting;

Žygimantas Augustinas

Sitting

1997

Kęstutis Grigaliūnas - Pasišaudymas (Jurgeliškės);Shooting. From the series Jurgeliškės;

Kęstutis Grigaliūnas

Pasišaudymas (Jurgeliškės)

1989

Nijolė Šaltenytė - Valdovai;Rullers;

Nijolė Šaltenytė

Valdovai

1983

Petras Repšys - Kompozicija;Composition;

Petras Repšys

Kompozicija

1987

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Laiko Parkai II;Parks of Time II;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Laiko Parkai II

2003

Viktorija Daniliauskaitė - Mano tėvas žiūri į Žemę I;My Father Is Looking at the Earth I;

Viktorija Daniliauskaitė

Mano tėvas žiūri į Žemę I

1991

Birutė Žilytė - Augalai III. Aguona;Plants III. Poppy;

Birutė Žilytė

Augalai III. Aguona

1974

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai VI;Windows of a Full Moon VI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai VI

1970

Vincas Kisarauskas - Edipo penktadienis;Oedipus' Friday;

Vincas Kisarauskas

Edipo penktadienis

1981

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

1998

Egidijus Rudinskas - M – Mirtis ir meilė;M – Death and Love;

Egidijus Rudinskas

M – Mirtis ir meilė

1999

Birutė Zokaitytė - Peizažas su kaminais;Landscape with Chimneys;

Birutė Zokaitytė

Peizažas su kaminais

2008

Stasys Eidrigevičius - Žvėrelis;Beast;

Stasys Eidrigevičius

Žvėrelis

1980

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Naktis;Night;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Naktis

1979

Arvydas Stanislavas Každailis - Deganti moteris;Burning Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Deganti moteris

1966

Petras Repšys - Šv. Mykolo šventorius;St. Michael's Churchyard;

Petras Repšys

Šv. Mykolo šventorius

1992

Kęstutis Vasiliūnas - Gethsemane 2;Gethsemane 2;

Kęstutis Vasiliūnas

Gethsemane 2

2008

Tadas Gindrėnas - S.R.;S.R.;

Tadas Gindrėnas

S.R.

2003

Adasa Skliutauskaitė - Pokalbis I;Conversation I;

Adasa Skliutauskaitė

Pokalbis I

2000

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-A-4. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-A-4. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-A-4. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“

1977

Algirdas Steponavičius - Naujosios statybos II;New Construction II;

Algirdas Steponavičius

Naujosios statybos II

1968

Jūratė Stauskaitė - Kelionė II;Journey II;

Jūratė Stauskaitė

Kelionė II

1984

Rimvydas Kepežinskas - Einantis;Walking;

Rimvydas Kepežinskas

Einantis

1989

Birutė Zokaitytė - Rojaus sodas nr. 1;Paradise Garden no. 1;

Birutė Zokaitytė

Rojaus sodas nr. 1

2003

Lida Dubauskienė - Baladė apie meilę;Ballad about Love;

Lida Dubauskienė

Baladė apie meilę

2000

Birutė Stančikaitė - Prieš vėją;Against the Wind;

Birutė Stančikaitė

Prieš vėją

1980

Arvydas Stanislavas Každailis - Žmonės;People;

Arvydas Stanislavas Každailis

Žmonės

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Agresija I;Aggression I;

Mikalojus Povilas Vilutis

Agresija I

1979

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Tai kas nenusakoma. Rasa;That is Indescribable. Dew;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Tai kas nenusakoma. Rasa

2006

Mikalojus Povilas Vilutis - Rėja;Rhea;

Mikalojus Povilas Vilutis

Rėja

1974

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Amuletai II;Amulets II;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Amuletai II

2004

Saulė Kisarauskienė - Trys figūros;Three Figures;

Saulė Kisarauskienė

Trys figūros

1966

Petras Repšys - Peizažas su Algirdu;Landscape with Algirdas;

Petras Repšys

Peizažas su Algirdu

1988

Giedrius Jonaitis - Mėnulio Venera;The Moon's Venus;

Giedrius Jonaitis

Mėnulio Venera

1990

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Studentai);Untitled (Students);

Elvyra Kairiūkštytė

Be pavadinimo (Studentai)

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 2;From the series “Moths”, 2;

Raminta Šumskytė Sum

Iš serijos „Kandys“, 2

2013

Paulina Pukyte - Pyktis;Anger;

Paulina Pukyte

Pyktis

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai V, Duona ir žuvys;Bread and Fish. From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai V, Duona ir žuvys

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte V;In the Land of Traveling Lakes V;

Viktorija Daniliauskaitė

Keliaujančių ežerų krašte V

1986

Kęstutis Grigaliūnas - Evaldas Jansas;Evaldas Jansas;

Kęstutis Grigaliūnas

Evaldas Jansas

1998

Petras Repšys - Užupis. Paupio gatvė;Užupis. Paupys Street;

Petras Repšys

Užupis. Paupio gatvė

1993

Šarūnas Leonavičius - Peizažas;Landscape;

Šarūnas Leonavičius

Peizažas

2011

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXV;Windows of a Full Moon XXV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXV

1970

Adasa Skliutauskaitė - Kita erdvė;Another Space;

Adasa Skliutauskaitė

Kita erdvė

2002

Edmundas Saladžius - D‘un bel Orient I;D‘un bel Orient I;

Edmundas Saladžius

D‘un bel Orient I

1995

Rimvydas Kepežinskas - Natiurmortas;Still Life;

Rimvydas Kepežinskas

Natiurmortas

1998

Birutė Zokaitytė - Salomėja;Salome;

Birutė Zokaitytė

Salomėja

2003

Lida Dubauskienė - Kambarys IV;Room IV;

Lida Dubauskienė

Kambarys IV

2007

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 7;Love Story 7;

Vytautas Jurkūnas

Meilės istorija 7

1982

Vytautas Šerys - Rudens vakaras II;Autumn Evening II;

Vytautas Šerys

Rudens vakaras II

1967

Augustas Bidlauskas - Ji;She;

Augustas Bidlauskas

Ji

2013

Vytautas Jurkūnas - Ženklas I;Sign I;

Vytautas Jurkūnas

Ženklas I

1989

Laisvydė Šalčiūtė - Sūrus vanduo;Salty Water;

Laisvydė Šalčiūtė

Sūrus vanduo

2015

Asta Rakauskaitė-Julian - 65 × 50;65 × 50;

Asta Rakauskaitė-Julian

65 × 50

1999

Asta Rakauskaitė-Julian - Tuščias paveikslas;Blank Picture;

Asta Rakauskaitė-Julian

Tuščias paveikslas

2001

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Dienoraštis

1987

Danutė Jonkaitytė - Ta diena II;That Day II;

Danutė Jonkaitytė

Ta diena II

1988

Egidijus Rudinskas - S – Siekis;S – Aspiration;

Egidijus Rudinskas

S – Siekis

2000

Evaldas Mikalauskis - Iškvėpimas. II dalis;Exhalation. Part II;

Evaldas Mikalauskis

Iškvėpimas. II dalis

2001

Birutė Zokaitytė - Žaidimas su kamuoliukais;Game with Balls;

Birutė Zokaitytė

Žaidimas su kamuoliukais

2008

Stasys Eidrigevičius - Plaukai;Hair;

Stasys Eidrigevičius

Plaukai

1979

Edmundas Saladžius - Iš ciklo „Šunų siuita“, IX;From the series “Dog Suite”, IX;

Edmundas Saladžius

Iš ciklo „Šunų siuita“, IX

1985

Algirdas Steponavičius - Litografija I;Litograph I;

Algirdas Steponavičius

Litografija I

1969

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-B-1. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-B-1. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-B-1. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“

1977

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

Iš ciklo „Šokis“

1984

Eglė Kuckaitė - Stauk;Howl;

Eglė Kuckaitė

Stauk

2001

Nijolė Valadkevičiūtė - Varžybos I;Competition I;

Nijolė Valadkevičiūtė

Varžybos I

1994

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXI;Windows of a Full Moon XXXI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XXXI

1970

Algimantas Švėgžda - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Švėgžda

Be pavadinimo

1987

Eglė Vertelkaitė - Korta. Žirklutės;Card. Scissors;

Eglė Vertelkaitė

Korta. Žirklutės

2009

Augustas Bidlauskas - Vyniotinis;Roulade;

Augustas Bidlauskas

Vyniotinis

2015

Evaldas Mikalauskis - Anoks;That;

Evaldas Mikalauskis

Anoks

2001

Elena Grudzinskaitė - Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 1;Fake Landscapes. Starting Point 1.;

Elena Grudzinskaitė

Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 1

2016

Danutė Gražienė - Ilgas ruduo II;The Long Autumn II;

Danutė Gražienė

Ilgas ruduo II

1994

Arvydas Stanislavas Každailis - ho! ho! ho!;ho! ho! ho!;

Arvydas Stanislavas Každailis

ho! ho! ho!

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Žmogus virš žemės I;A Man Above the Earth;

Mikalojus Povilas Vilutis

Žmogus virš žemės I

1974

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Amuletai IV;Amulets IV;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Amuletai IV

2004

Saulė Kisarauskienė - Trys moterėlės Vilniuje;Three Women in Vilnius;

Saulė Kisarauskienė

Trys moterėlės Vilniuje

1966

Petras Repšys - Pjovėjas;Cutter;

Petras Repšys

Pjovėjas

1887

Ugnė Žilytė - Įkyrios mintys II;Annoying Thoughts II;

Ugnė Žilytė

Įkyrios mintys II

2017

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XVI;Windows of a Full Moon XVI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Pilnaties langai XVI

1970

Petras Repšys - Mama;Mother;

Petras Repšys

Mama

1982

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Klasikos Animacija

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai IV, Jonas Krikštytojas;John the Baptist. From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Evangelijos skaitymai IV, Jonas Krikštytojas

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte IV;In the Land of Traveling Lakes IV;

Viktorija Daniliauskaitė

Keliaujančių ežerų krašte IV

1986

Birutė Zokaitytė - Vandenyje;In the Water;

Birutė Zokaitytė

Vandenyje

2020

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Be pavadinimo;Untitled;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Be pavadinimo

1960

Birutė Zokaitytė - Pieno seserys;Milk Sisters;

Birutė Zokaitytė

Pieno seserys

2010

Stasys Eidrigevičius - Nauji metai;New Year;

Stasys Eidrigevičius

Nauji metai

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas IV;Nocturne IV;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas IV

1977

Eglė Kuckaitė - Perukas;Wig;

Eglė Kuckaitė

Perukas

2005

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Daina paukščiui II;Song for a Bird II;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Daina paukščiui II

1975

Tadas Gindrėnas - Draugės;Friends;

Tadas Gindrėnas

Draugės

2009

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas I;Nocturne I;

Arvydas Stanislavas Každailis

Noktiurnas I

1975

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

Iš ciklo „Šokis“

2010

Petras Repšys - Šv. Kazimiero gatvė;St. Casimir Street;

Petras Repšys

Šv. Kazimiero gatvė

1989

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė - No Panda in Lithuania;No Panda in Lithuania;

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė

No Panda in Lithuania

2011

Tadas Gindrėnas - Sezonas;Season;

Tadas Gindrėnas

Sezonas

2006

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Būk Tvirtas!

1999

Birutė Stančikaitė - Miegantis paukštis;Sleeping Bird;

Birutė Stančikaitė

Miegantis paukštis

1988

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 6;Love Story 6;

Vytautas Jurkūnas

Meilės istorija 6

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Tėvas 1945 metais;Father in 1945;

Arvydas Stanislavas Každailis

Tėvas 1945 metais

2015

Birutė Zokaitytė - Masažas kaklui;Neck Massage;

Birutė Zokaitytė

Masažas kaklui

1998

Mikalojus Povilas Vilutis - Parašiutininkė;Paratrooper;

Mikalojus Povilas Vilutis

Parašiutininkė

1973