Paieška

Rūšiavimas

Kūriniai

Rasta kūrinių: 220

Alfonsas Vilpišauskas - Motina ir vaikas;Mother and Child;

Alfonsas Vilpišauskas

Motina ir vaikas

1993

Leonardas Gutauskas - Jokūbo ir angelo kova;Fight between Jacob and the Angel;

Leonardas Gutauskas

Jokūbo ir angelo kova

2000

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Mėlyna figūra;Blue Figure;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Mėlyna figūra

1991

Dina Portnovaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Dina Portnovaitė

Be pavadinimo

Nedatuota

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1964

Vigintas Stankus - Abstrakcija;Abstraction;

Vigintas Stankus

Abstrakcija

1993 - 1994

Rūta Katiliūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Rūta Katiliūtė

Be pavadinimo

1989

Aušra Andziulytė - Daiktai peizaže;Things in the Landscape;

Aušra Andziulytė

Daiktai peizaže

1995

Leonardas Gutauskas - Aktas ir peizažas;Nude and Landscape;

Leonardas Gutauskas

Aktas ir peizažas

2000

Leonas Linas Katinas - Vasaros lietus;Summer Rain;

Leonas Linas Katinas

Vasaros lietus

1973

Diana Remeikytė - Meko filmai;Mekas' Films;

Diana Remeikytė

Meko filmai

2019

Alfonsas Vilpišauskas - Poetas;Poet;

Alfonsas Vilpišauskas

Poetas

1982 - 1983

Andrius Zakarauskas - Lietuviškas peizažas II;Lithuanian Landscape II;

Andrius Zakarauskas

Lietuviškas peizažas II

2009

Dina Portnovaitė - Be pavadinimo Nr. 97;Untitled No. 97;

Dina Portnovaitė

Be pavadinimo Nr. 97

Nedatuota

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

1991

Vygantas Paukštė - Mėlynas laistytuvas;Blue Watering Can;

Vygantas Paukštė

Mėlynas laistytuvas

1998

Algis Skačkauskas - Varlė lelijose;Frog in the Lilies;

Algis Skačkauskas

Varlė lelijose

2009

Vilmantas Marcinkevičius - Haliliuja;Hallelujah;

Vilmantas Marcinkevičius

Haliliuja

Nedatuota

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967

Eglė Gineitytė - Tikra liepa, tikra mergaitė;Real Linden, Real Girl;

Eglė Gineitytė

Tikra liepa, tikra mergaitė

2010

Algimantas Švėgžda - Vengriški eskizai (Žirgas);Hungarian Sketches (Horse);

Algimantas Švėgžda

Vengriški eskizai (Žirgas)

1976

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

Nedatuota

Diana Remeikytė - Meko filmai;Mekas' Films;

Diana Remeikytė

Meko filmai

2019

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Vakaras;Evening;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Vakaras

1991

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Asfaltas Klaipėda – Vilnius, ties Smaline (Ringovės miškas);Asphalt Klaipėda – Vilnius, near Smaline (Ringovė forest);

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Asfaltas Klaipėda – Vilnius, ties Smaline (Ringovės miškas)

1982

Ina Budrytė - Bare;In the Bar;

Ina Budrytė

Bare

2009

Vytautas Dubauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vytautas Dubauskas

Be pavadinimo

1993

Vygantas Paukštė - Ilsisi;Resting;

Vygantas Paukštė

Ilsisi

2011

Antanas Obcarskas - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Obcarskas

Be pavadinimo

1995

Vytautas Dubauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vytautas Dubauskas

Be pavadinimo

1997

Eglė Gineitytė - Popietė;Afternoon;

Eglė Gineitytė

Popietė

2010

Rūta Katiliūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Rūta Katiliūtė

Be pavadinimo

1990

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Puvočių kaimo kaliausės;Scarecrows of Puvočiai Village;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Puvočių kaimo kaliausės

1990

Aušra Andziulytė - Pakrantė. Smėlis;Coast. Sand;

Aušra Andziulytė

Pakrantė. Smėlis

1995

Vygantas Paukštė - Rankos;Hands;

Vygantas Paukštė

Rankos

2003

Leonas Linas Katinas - Fobia Personale;Fobia Personale;

Leonas Linas Katinas

Fobia Personale

1998

Raimundas Sližys - Be pavadinimo;Untitled;

Raimundas Sližys

Be pavadinimo

1984

Leonardas Gutauskas - Išvarymas iš rojaus II;Expulsion from Paradise II;

Leonardas Gutauskas

Išvarymas iš rojaus II

2000

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Tarybų rajono gyventojas;Resident of a Soviet District;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Tarybų rajono gyventojas

1990

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinmo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinmo

Nedatuota

Antanas Mončys - Skulptūros projektas;Sculpture project;

Antanas Mončys

Skulptūros projektas

1966

Arvydas Stanislavas Každailis - Hei, mambo!;Hei, mambo!;

Arvydas Stanislavas Každailis

Hei, mambo!

1974 - 2005

Vygantas Paukštė - Dviese;In Two;

Vygantas Paukštė

Dviese

1999

Leonardas Gutauskas - Išvarymas iš rojaus;Expulsion from Paradise;

Leonardas Gutauskas

Išvarymas iš rojaus

2000

Vigintas Stankus - Figūra (Šventė);Figure (Holiday);

Vigintas Stankus

Figūra (Šventė)

2011

Eglė Gineitytė - Liūdna diena;Sad Day;

Eglė Gineitytė

Liūdna diena

1997

Alfonsas Vilpišauskas - Rudas laikas;Brown Time;

Alfonsas Vilpišauskas

Rudas laikas

1985

Leonardas Gutauskas - Fleitininkė III;Flutist III;

Leonardas Gutauskas

Fleitininkė III

2000

Ričardas Bartkevičius - Apie literatūros meną;About Literary Art;

Ričardas Bartkevičius

Apie literatūros meną

2006

Eugenijus Antanas Cukermanas - Be pavadinimo;Untitled;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Be pavadinimo

Nedatuota

Aušra Andziulytė - Pakrantė. Smėlis;Coast. Sand;

Aušra Andziulytė

Pakrantė. Smėlis

1995

Vygantas Paukštė - Blogybės;Mischiefs;

Vygantas Paukštė

Blogybės

1997

Leonas Linas Katinas - Kabantis;Hanging;

Leonas Linas Katinas

Kabantis

1993

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - ....senas Palangos žvejas;...Old Fisherman of Palanga;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

....senas Palangos žvejas

1998

Lili Janina Paškauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Lili Janina Paškauskaitė

Be pavadinimo

Nedatuota

Leonardas Gutauskas - Aktas prie lango;Nede by the Window;

Leonardas Gutauskas

Aktas prie lango

2010

Arvydas Stanislavas Každailis - Iliustracija knygai „Mūsų automobiliai“;Illustration for the book "Our Cars";

Arvydas Stanislavas Každailis

Iliustracija knygai „Mūsų automobiliai“

1974

Eugenijus Antanas Cukermanas - ***;***;

Eugenijus Antanas Cukermanas

***

2010

Vilmantas Marcinkevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Vilmantas Marcinkevičius

Be pavadinimo

Nedatuota

Ričardas Bartkevičius - Pokalbis (drėlė ir pjūklas);Conversation (Drill and Saw);

Ričardas Bartkevičius

Pokalbis (drėlė ir pjūklas)

2006

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

1974

Leonardas Gutauskas - Du seni girtuokliai;Two Old Drunks;

Leonardas Gutauskas

Du seni girtuokliai

2010

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Tėvas (Autoportretas?);Father (Self-Portrait?);

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Tėvas (Autoportretas?)

Nedatuota

Andrius Zakarauskas - Kryžiaus kraštas;Land of the Cross;

Andrius Zakarauskas

Kryžiaus kraštas

2009

Ina Budrytė - Šventė žolėje;Celebration in the Grass;

Ina Budrytė

Šventė žolėje

2008

Andrius Zakarauskas - Kelias namo;Way Home;

Andrius Zakarauskas

Kelias namo

2009

Dina Portnovaitė - Karas Rusijoj Nr. 9;War in Russia No. 9;

Dina Portnovaitė

Karas Rusijoj Nr. 9

Nedatuota

Vygantas Paukštė - Plauna galvą;Washing Head;

Vygantas Paukštė

Plauna galvą

1999

Antanas Obcarskas - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Obcarskas

Be pavadinimo

1995

Vytautas Dubauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vytautas Dubauskas

Be pavadinimo

1996

Leonas Linas Katinas - Fobia Deus;Fobia Deus;

Leonas Linas Katinas

Fobia Deus

1998

Eglė Gineitytė - Prie garažėlio;By the Garage;

Eglė Gineitytė

Prie garažėlio

2010

Rūta Katiliūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Rūta Katiliūtė

Be pavadinimo

1991

Vygantas Paukštė - Patogiai;Comfortably;

Vygantas Paukštė

Patogiai

2008

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

Nedatuota

Algis Skačkauskas - Atodrėkis;Thaw;

Algis Skačkauskas

Atodrėkis

2004

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Dvi kaliausės;Two Scarecrows;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Dvi kaliausės

1991

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Be pavadinimo;Untitled;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Be pavadinimo

1991

Ina Budrytė - Jums;For You;

Ina Budrytė

Jums

2010

Vygantas Paukštė - Uoga;Berry;

Vygantas Paukštė

Uoga

2011

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Autoportretas;Self-Portrait;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Autoportretas

Nedatuota

Ina Budrytė - Giminės istorijos;Family Stories;

Ina Budrytė

Giminės istorijos

2010

Antanas Obcarskas - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Obcarskas

Be pavadinimo

1995

Eglė Gineitytė - Stovinti;Standing;

Eglė Gineitytė

Stovinti

2010

Saulė Kisarauskienė - Dvi figūros;Two Figures;

Saulė Kisarauskienė

Dvi figūros

1966

Vytautas Dubauskas - Pilnatis;Full Moon;

Vytautas Dubauskas

Pilnatis

1997

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967

Vigintas Stankus - Abstrakcija;Abstraction;

Vigintas Stankus

Abstrakcija

1993 - 1994

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Dvi figūros;Two Figures;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Dvi figūros

1990

Vygantas Paukštė - Geltonai liūdna;Yellow Sad;

Vygantas Paukštė

Geltonai liūdna

2008

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Sena ir nauja kova;Old and New Struggle;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Sena ir nauja kova

1998

Eglė Gineitytė - Kažkokie prisiminimai;Some Memories;

Eglė Gineitytė

Kažkokie prisiminimai

1997

Leonardas Gutauskas - Danielius liūtų narve;Daniel in the Lion’s Den;

Leonardas Gutauskas

Danielius liūtų narve

2000

Eugenijus Antanas Cukermanas - ***;***;

Eugenijus Antanas Cukermanas

***

2014

Eglė Gineitytė - Žmogus su vilna II;Man with Wool II;

Eglė Gineitytė

Žmogus su vilna II

2010

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Aušra Andziulytė - Rūkas;Fog;

Aušra Andziulytė

Rūkas

1995

Ričardas Bartkevičius - Žaislų dėžė;Toy Box;

Ričardas Bartkevičius

Žaislų dėžė

2006

Leonardas Gutauskas - Raudonas aktas;Red Act;

Leonardas Gutauskas

Raudonas aktas

2000

Jūratė Stauskaitė - Lėtai pirmyn;Slowly Forward;

Jūratė Stauskaitė

Lėtai pirmyn

2009

Diana Remeikytė - Ekranas 1 / Kalnas;Screen 1 / Mountain;

Diana Remeikytė

Ekranas 1 / Kalnas

2021

Alfonsas Vilpišauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Alfonsas Vilpišauskas

Be pavadinimo

Nedatuota

Leonardas Gutauskas - Oranžinis stalelis;Orange Table;

Leonardas Gutauskas

Oranžinis stalelis

2000

Dina Portnovaitė - Be pavadinimo (portretas);Untitled;

Dina Portnovaitė

Be pavadinimo (portretas)

1984

Vygantas Paukštė - Krapštukas;Picker;

Vygantas Paukštė

Krapštukas

1998

Eglė Gineitytė - Žmogus su vilna III;Man with Wool III;

Eglė Gineitytė

Žmogus su vilna III

2010

Rūta Katiliūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Rūta Katiliūtė

Be pavadinimo

1990

Leonas Linas Katinas - Sausis. Lazdynai;January. Lazdynai;

Leonas Linas Katinas

Sausis. Lazdynai

1973

Leonardas Gutauskas - Senis su pypke ir vaisias;Old Man with a Pipe and Some Fruit;

Leonardas Gutauskas

Senis su pypke ir vaisias

2000

Diana Remeikytė - Meko filmai;Mekas' Films;

Diana Remeikytė

Meko filmai

2019

Vilmantas Marcinkevičius - Hanne;Hanne;

Vilmantas Marcinkevičius

Hanne

Leonas Linas Katinas - Fobia Vormiensis;Fobia Vormiensis;

Leonas Linas Katinas

Fobia Vormiensis

1998

Vygantas Paukštė - Lašai;Drops;

Vygantas Paukštė

Lašai

1998

Leonas Linas Katinas - Medvilnė ir rutulys;Cotton and Ball;

Leonas Linas Katinas

Medvilnė ir rutulys

1974

Lili Janina Paškauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Lili Janina Paškauskaitė

Be pavadinimo

Nedatuota

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

1986

Alfonsas Vilpišauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Alfonsas Vilpišauskas

Be pavadinimo

Nedatuota

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Liepa;July;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Liepa

1991

Dina Portnovaitė - 1983 m. Žiemą Nr. 150;1983 In Winter No. 150;

Dina Portnovaitė

1983 m. Žiemą Nr. 150

1983

Ina Budrytė - Spaudimas;Pressure;

Ina Budrytė

Spaudimas

2010

Vilmantas Marcinkevičius - Svajojanti moteris;Dreaming Woman;

Vilmantas Marcinkevičius

Svajojanti moteris

Antanas Obcarskas - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Obcarskas

Be pavadinimo

1995

Vigintas Stankus - Abstrakcija;Abstraction;

Vigintas Stankus

Abstrakcija

1993 - 1994

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Be pavadinimo

1990

Antanas Mončys - Pokalbis;Conversation;

Antanas Mončys

Pokalbis

1969

Vigintas Stankus - Figūra (Šventė);Figure (Holiday);

Vigintas Stankus

Figūra (Šventė)

2011

Andrius Zakarauskas - Lietuviškas peizažas I;Lithuanian Landscape I;

Andrius Zakarauskas

Lietuviškas peizažas I

2009

Vygantas Paukštė - Šalia kelio;Near the Road;

Vygantas Paukštė

Šalia kelio

2010

Vygantas Paukštė - Mąstanti;Thinking;

Vygantas Paukštė

Mąstanti

1999

Raimundas Sližys - Be pavadinimo;Untitled;

Raimundas Sližys

Be pavadinimo

1982

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967

Nijolė Valadkevičiūtė - Balto angelo sugrįžimas į žemę;The Return of the White Angel to Earth;

Nijolė Valadkevičiūtė

Balto angelo sugrįžimas į žemę

2001

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Trys figūros;Three Figures;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Trys figūros

1990

Antanas Mončys - Kompozicija;Composition;

Antanas Mončys

Kompozicija

1967

Eglė Gineitytė - Grybai;Mushrooms;

Eglė Gineitytė

Grybai

2010

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Vygantas Paukštė - Su veidrodžiu;With a Mirror;

Vygantas Paukštė

Su veidrodžiu

1999

Jūratė Stauskaitė - Lėtai pirmyn;Slowly Forward;

Jūratė Stauskaitė

Lėtai pirmyn

2009

Leonardas Gutauskas - Obuolinė suknia;Apple Dress;

Leonardas Gutauskas

Obuolinė suknia

2000

Eglė Gineitytė - Vasara;Summer;

Eglė Gineitytė

Vasara

1997

Leonardas Gutauskas - Loreta ir vyšnios;Loreta and Cherries;

Leonardas Gutauskas

Loreta ir vyšnios

2000

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Ožio nugara;Goat's Back;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Ožio nugara

1990

Eugenijus Antanas Cukermanas - Be pavadinimo;Untitled;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Be pavadinimo

1992

Vygantas Paukštė - Geltona akis;Yellow Eye;

Vygantas Paukštė

Geltona akis

2011

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinmo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinmo

Nedatuota

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Po talkos;After Work;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Po talkos

1998

Vygantas Paukštė - Du žmonės ir krūmai;Two People and Bushes;

Vygantas Paukštė

Du žmonės ir krūmai

2010

Rūta Katiliūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Rūta Katiliūtė

Be pavadinimo

1990

Arvydas Stanislavas Každailis - Iliustracija knygai „Mūsų automobiliai“;Illustration for the book "Our Cars";

Arvydas Stanislavas Každailis

Iliustracija knygai „Mūsų automobiliai“

1974

Leonardas Gutauskas - Vyno mėgėjai;Wine Lovers;

Leonardas Gutauskas

Vyno mėgėjai

2000

Diana Remeikytė - Ji 1;She 1;

Diana Remeikytė

Ji 1

2021

Leonardas Gutauskas - Loreta ir auksinės žuvytės;Loreta and the Goldfish;

Leonardas Gutauskas

Loreta ir auksinės žuvytės

2010

Vigintas Stankus - Abstrakcija;Abstraction;

Vigintas Stankus

Abstrakcija

1993 - 1994

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Be pavadinimo;Untitled;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Be pavadinimo

2000

Ina Budrytė - Garaže;In the Garage;

Ina Budrytė

Garaže

2010

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Be pavadinimo

Nedatuota

Aušra Andziulytė - Žemės spalva;Color of the Earth;

Aušra Andziulytė

Žemės spalva

1995

Leonas Linas Katinas - Fobia Nocturne;Fobia Nocturne;

Leonas Linas Katinas

Fobia Nocturne

1998