Search

Order by

Art

Artwork found: 1084

Romualdas Čarna - Ąžuolo mirtis;Death of the Oak;

Romualdas Čarna

Death of the Oak

1969

Evaldas Mikalauskis - Teisingas pokrypis II;The Right Incination II;

Evaldas Mikalauskis

The Right Incination II

2014

Danutė Gražienė - Ilgas ruduo I;The Long Autumn I;

Danutė Gražienė

The Long Autumn I

1994

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Kas dainoj neišdainuota I;Things Unsaid in Song I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Things Unsaid in Song I

2008

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas V a;Nocturne V a;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne V a

1977

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Laiko Parkai XII;Parks of Time XII;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Parks of Time XII

2008

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis I;Black Night I;

Viktorija Daniliauskaitė

Black Night I

1992

Petras Repšys - Moterys;Women;

Petras Repšys

Women

1982

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Reanimacija;Classic Resuscitation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Resuscitation

2005

Birutė Žilytė - Eglė. Kraujo puta;Eglė. Foam of Blood;

Birutė Žilytė

Eglė. Foam of Blood

1965

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai IX;Windows of a Full Moon IX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon IX

1970

Rimvydas Kepežinskas - Arka;Archer;

Rimvydas Kepežinskas

Archer

2000 - 2010

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

1999

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė II;Journey II;

Viktorija Daniliauskaitė

Journey II

1983

Birutė Zokaitytė - Ką galvoji apie pieną;What Do You Think About Milk;

Birutė Zokaitytė

What Do You Think About Milk

2009

Stasys Eidrigevičius - Riksmas;Scream;

Stasys Eidrigevičius

Scream

1980

Leonas Linas Katinas - Sapnas;Dream;

Leonas Linas Katinas

Dream

1972

Algirdas Steponavičius - Konstrukcijos III;Construction III;

Algirdas Steponavičius

Construction III

1969

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - La rayuela II;La rayuela II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

La rayuela II

2011

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Kelias I;Road I;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Road I

1978

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-A-2. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-A-2. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-A-2. Iš ciklo “Childhood memories”

1977

Algirdas Steponavičius - Naujosios statybos I;New Construction I;

Algirdas Steponavičius

New Construction I

1968

Adasa Skliutauskaitė - Sniego kvapas III;Smell of Snow III;

Adasa Skliutauskaitė

Smell of Snow III

1994

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Vanduo;Improvisation Water;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvisation Water

1980

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas IV;Fountain IV;

Rimvydas Kepežinskas

Fountain IV

1998

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Reanimacija;Classic Resuscitation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Resuscitation

2006

Vytautas Pakalnis - Rūkymas varo vėžį;Smoking Gives Cancer;

Vytautas Pakalnis

Smoking Gives Cancer

2001

Evaldas Mikalauskis - Toks;This;

Evaldas Mikalauskis

This

2001

Vytautas Jurkūnas - Pietūs pas uošvę;Lunch with Mother-in-Law;

Vytautas Jurkūnas

Lunch with Mother-in-Law

1976

Audronė Petrašiūnaitė - Heroinas;Heroin;

Audronė Petrašiūnaitė

Heroin

2015

Arvydas Stanislavas Každailis - Žydrasis namelis;Blue Cottage;

Arvydas Stanislavas Každailis

Blue Cottage

2004

Eglė Vertelkaitė - Nušauti karalienę;Shoot the Queen;

Eglė Vertelkaitė

Shoot the Queen

2001

Valentinas Antanavičius - Moters figūra;Female Figure;

Valentinas Antanavičius

Female Figure

1969

Arvydas Stanislavas Každailis - Marsas;Mars;

Arvydas Stanislavas Každailis

Mars

1980

Mikalojus Povilas Vilutis - Žmogus virš žemės;A Man Above the Earth;

Mikalojus Povilas Vilutis

A Man Above the Earth

1981

Lida Dubauskienė - Apsikabinusi;Hugging Oneself;

Lida Dubauskienė

Hugging Oneself

1999

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Gyvenimo smulkmenos II;Trivia of Life II;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Trivia of Life II

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Pliažas);Untitled (Beach);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Beach)

1977

Asta Rakauskaitė-Julian - Be pavadinimo;Untitled;

Asta Rakauskaitė-Julian

Untitled

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Peizažas;Landscape;

Elvyra Kairiūkštytė

Landscape

1986

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 1;From the series “Moths”, 1;

Raminta Šumskytė Sum

From the series “Moths”, 1

2013

Paulina Pukyte - Citrinos pro langą;Lemons through the Window;

Paulina Pukyte

Lemons through the Window

2018

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas I;Process, I;

Viktorija Daniliauskaitė

Process, I

1987

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte I;In the Land of Traveling Lakes I;

Viktorija Daniliauskaitė

In the Land of Traveling Lakes I

1986

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Untitled

1966

Evaldas Mikalauskis - Šeima;Family;

Evaldas Mikalauskis

Family

2007

Adasa Skliutauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Adasa Skliutauskaitė

Untitled

1995

Saulė Kisarauskienė - Geltonas nusileidimas;Yellow Descent;

Saulė Kisarauskienė

Yellow Descent

2009

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Replika III. In Memoriam K. M. (Kazimierui Malevičiui);Replica III. In Memoriam K. M. (Kazimir Malevich);

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Replica III. In Memoriam K. M. (Kazimir Malevich)

2014

Adasa Skliutauskaitė - Šilti vėjai III;Warm Winds III;

Adasa Skliutauskaitė

Warm Winds III

1987

Birutė Stančikaitė - Švelnus prisilietimas;Gentle Touch;

Birutė Stančikaitė

Gentle Touch

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Vaidinimas;Performance;

Elvyra Kairiūkštytė

Performance

1983

Edmundas Saladžius - De Profundis I;De Profundis I;

Edmundas Saladžius

De Profundis I

1996

Rimvydas Kepežinskas - Dugne II;At the Bottom II;

Rimvydas Kepežinskas

At the Bottom II

2005

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Be Firm!

1999

Elena Grudzinskaitė - Dirbtinis landšaftas. Rekonstrukcija 2;Fake Landscape. Reconstruction 2.;

Elena Grudzinskaitė

Fake Landscape. Reconstruction 2.

2016

Vytautas Šerys - Mano ženklas I;My Sign I;

Vytautas Šerys

My Sign I

1994

Romualdas Čarna - Ąžuolų motina;Mother of Oaks;

Romualdas Čarna

Mother of Oaks

1969

Kęstutis Grigaliūnas - Pavarė į darbus (Go for work!);Go for work!;

Kęstutis Grigaliūnas

Go for work!

1988

Eglė Vertelkaitė - Raudono turinys;Red Content;

Eglė Vertelkaitė

Red Content

1993

Žygimantas Augustinas - Aforming Situation;Aforming Situation;

Žygimantas Augustinas

Aforming Situation

1999 - 2000

Adasa Skliutauskaitė - Melsva rūko juosta II;Blue Stripe of Fog II;

Adasa Skliutauskaitė

Blue Stripe of Fog II

1997

Danutė Jonkaitytė - Ta diena I;That Day I;

Danutė Jonkaitytė

That Day I

1986

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai IV;Windows of a Full Moon IV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon IV

1970

Rimvydas Kepežinskas - Repeticija;Rehearsal;

Rimvydas Kepežinskas

Rehearsal

1985

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

1999

Birutė Zokaitytė - Įgula;Crew;

Birutė Zokaitytė

Crew

2008

Lida Dubauskienė - Šiandien man yra gerai;I'm Fine Today;

Lida Dubauskienė

I'm Fine Today

1997

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Miesto aikštė;Town Square;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Town Square

1978

Egidijus Rudinskas - A – Atminties sodas;A – Garden of Remembrance;

Egidijus Rudinskas

A – Garden of Remembrance

2000

Tadas Gindrėnas - Play;Play;

Tadas Gindrėnas

Play

2004

Elvyra Kairiūkštytė - Kavinė;Cafe;

Elvyra Kairiūkštytė

Cafe

1975

Algirdas Steponavičius - Litografavimas I;Lithography I;

Algirdas Steponavičius

Lithography I

1968

Nijolė Valadkevičiūtė - Smėlio žaismas I;Sand Play;

Nijolė Valadkevičiūtė

Sand Play

1980

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXX;Windows of a Full Moon XXX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXX

1970

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Untitled

1995

Jūratė Stauskaitė - Kelionė I;Journey I;

Jūratė Stauskaitė

Journey I

1984

Algimantas Švėgžda - Autoportretas;Self-Portrait;

Algimantas Švėgžda

Self-Portrait

1985

Evaldas Mikalauskis - Kitoks;Other;

Evaldas Mikalauskis

Other

2001

Birutė Zokaitytė - Kelionė į Atlantidą;Trip to Atlantis;

Birutė Zokaitytė

Trip to Atlantis

2002

Lida Dubauskienė - Vyšnių valgymas;Eating Cherries;

Lida Dubauskienė

Eating Cherries

2000

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Untitled

1995

Vytautas Jurkūnas - Išskrenda;She Flies Off;

Vytautas Jurkūnas

She Flies Off

1994

Arvydas Stanislavas Každailis - Žmonės;People;

Arvydas Stanislavas Každailis

People

1980

Mikalojus Povilas Vilutis - Moteris;Woman;

Mikalojus Povilas Vilutis

Woman

1973

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Sidabro siūlais siūtas I;Sewn with Silver Thread I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Sewn with Silver Thread I

2002

Saulė Kisarauskienė - Kelionė;Journey;

Saulė Kisarauskienė

Journey

1968

Petras Repšys - Lagamine;In a Suitcase;

Petras Repšys

In a Suitcase

1987

Ugnė Žilytė - Pusryčiai su Vydūnu;Breakfast with Vydūnas;

Ugnė Žilytė

Breakfast with Vydūnas

2018

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIII;Windows of a Full Moon XIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XIII

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Šikšnosparnis, paukštis, moteris;Bat, Bird, Woman;

Elvyra Kairiūkštytė

Bat, Bird, Woman

1986

Raminta Šumskytė Sum - Ciklo „Prasimanymai“ dėžė;Box for the series “Figments”;

Raminta Šumskytė Sum

Box for the series “Figments”

2009

Paulina Pukyte - Nieko aš nenoriu;I Don't Want Anything;

Paulina Pukyte

I Don't Want Anything

2018

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Untitled

1982

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte III;In the Land of Traveling Lakes III;

Viktorija Daniliauskaitė

In the Land of Traveling Lakes III

1986

Vincas Kisarauskas - Pasvirimas į Zanavykų pusę;Tilting towards Zanavykai;

Vincas Kisarauskas

Tilting towards Zanavykai

1983

Birutė Žilytė - Sigutė;Sigutė;

Birutė Žilytė

Sigutė

1963

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai X;Windows of a Full Moon X;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon X

1970

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas III;Nocturne III;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne III

1976

Šarūnas Leonavičius - Palmė;Palm;

Šarūnas Leonavičius

Palm

1991

Kęstutis Grigaliūnas - Rimvydas Jankauskas (Kampas);Rimvydas Jankauskas (Kampas);

Kęstutis Grigaliūnas

Rimvydas Jankauskas (Kampas)

1998

Tadas Gindrėnas - Dvi galvos;Two heads;

Tadas Gindrėnas

Two heads

2009

Laisvydė Šalčiūtė - Trys seserys: Tikėjimas Viltis Meilė;Three sisters: Faiht Hope Love;

Laisvydė Šalčiūtė

Three sisters: Faiht Hope Love

2006

Petras Repšys - Bernardinų kapinės;The Bernardine Cemetery;

Petras Repšys

The Bernardine Cemetery

1987

Adasa Skliutauskaitė - Šilti vėjai II;Warm Winds II;

Adasa Skliutauskaitė

Warm Winds II

1987

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Be Firm!

2000

Birutė Stančikaitė - Be lygsvaros;Without Balance;

Birutė Stančikaitė

Without Balance

1987

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 4;Love Story 4;

Vytautas Jurkūnas

Love Story 4

1982

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas V;Fountain V;

Rimvydas Kepežinskas

Fountain V

2009

Ray Bartkus - Be pavadinimo;Untitled;

Ray Bartkus

Untitled

1985

Arvydas Stanislavas Každailis - Jausmų sąmyšis;Confusion of Feelings;

Arvydas Stanislavas Každailis

Confusion of Feelings

2013

Vytautas Pakalnis - Ilgiuosi pats nežinau ko;I Miss Something I don't Know;

Vytautas Pakalnis

I Miss Something I don't Know

2001

Birutė Zokaitytė - Bandymas skristi II;Trying to Fly II;

Birutė Zokaitytė

Trying to Fly II

2002

Mikalojus Povilas Vilutis - Parašiutininkai;Paratroopers;

Mikalojus Povilas Vilutis

Paratroopers

1979

Lida Dubauskienė - Kambarys III;Room III;

Lida Dubauskienė

Room III

2007

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Begalinė istorija. I;Endless Story. I;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Endless Story. I

2007

Eduardas Juchnevičius - Satyras ir laukiančioji;The Satyr and the Waiting Woman;

Eduardas Juchnevičius

The Satyr and the Waiting Woman

1983

Laisvydė Šalčiūtė - Mona Liza ir triušis;Mona Lisa and a Rabbit;

Laisvydė Šalčiūtė

Mona Lisa and a Rabbit

2010

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Samuolis);Untitled (Samuolis);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Samuolis)

1975

Aistė Ramūnaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Aistė Ramūnaitė

Untitled

1999

Arvydas Stanislavas Každailis - Hypocentauras;Hypocentaura;

Arvydas Stanislavas Každailis

Hypocentaura

2006

Asta Rakauskaitė-Julian - Moteris;Woman;

Asta Rakauskaitė-Julian

Woman

1999

Paulina Pukyte - Karštis;Heat;

Paulina Pukyte

Heat

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai XII, Prisikėlimas;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

From the series “Readings from the Gospel”

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Erdvės atsidarymas III;Opening up Space III;

Viktorija Daniliauskaitė

Opening up Space III

1988

Danutė Jonkaitytė - Gamtos motyvas;Natural Motif;

Danutė Jonkaitytė

Natural Motif

1984

Egidijus Rudinskas - D – Dovana;D – Gift;

Egidijus Rudinskas

D – Gift

2000

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai IX, Paskutinė vakarienė;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

From the series “Readings from the Gospel”

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas II;Process, II;

Viktorija Daniliauskaitė

Process, II

1987

Birutė Zokaitytė - Tėvynė;Homeland;

Birutė Zokaitytė

Homeland

2008

Lida Dubauskienė - Kambarys VII;Room VII;

Lida Dubauskienė

Room VII

2007

Evaldas Mikalauskis - Įkvėpimas. I dalis;Inhalation. Part I;

Evaldas Mikalauskis

Inhalation. Part I

2001

Saulė Kisarauskienė - Medėja;Medea;

Saulė Kisarauskienė

Medea

2007

Nijolė Valadkevičiūtė - Laiko mikseris;Time Mixer;

Nijolė Valadkevičiūtė

Time Mixer

1995

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIX;Windows of a Full Moon XXIX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXIX

1970

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Mergina su grėbliu ir pieno bidonu;Girl With Rake and Milk Can;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Girl With Rake and Milk Can

1980 - 1985

Birutė Stančikaitė - Vakaras mamos tėviškėje;Eening at My Mother's Home;

Birutė Stančikaitė

Eening at My Mother's Home

1973

Edmundas Saladžius - De Profundis II;De Profundis II;

Edmundas Saladžius

De Profundis II

1996

Algimantas Švėgžda - Heine Hansen;Heine Hansen;

Algimantas Švėgžda

Heine Hansen

1985

Danutė Gražienė - Šešėliai VII;Shadows VII;

Danutė Gražienė

Shadows VII

2004

Nijolė Šaltenytė - Plaukikai;Swimmers;

Nijolė Šaltenytė

Swimmers

1990

Eglė Vertelkaitė - Objektai. Praustuvas;Objects. Sink;

Eglė Vertelkaitė

Objects. Sink

2011

Augustas Bidlauskas - Atnašaujančios moiros;Offering Moiras;

Augustas Bidlauskas

Offering Moiras

2013

Laisvydė Šalčiūtė - Kosmosas;Cosmos;

Laisvydė Šalčiūtė

Cosmos

2019

Saulė Kisarauskienė - Klūpanti figūra;Kneeling Figure;

Saulė Kisarauskienė

Kneeling Figure

1965

Petras Repšys - Vilniaus kiemas;Vilnius Yard;

Petras Repšys

Vilnius Yard

1987

Ugnė Žilytė - Smėlis II;Sand II;

Ugnė Žilytė

Sand II

2013

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIV;Windows of a Full Moon XIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XIV

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Jolitos Skablauskaitės portretas;Portrait of Jolita Skablauskaitė;

Elvyra Kairiūkštytė

Portrait of Jolita Skablauskaitė

1983

Petras Repšys - Ignas;Ignas;

Petras Repšys

Ignas

1982

Birutė Zokaitytė - Spąstai;Traps;

Birutė Zokaitytė

Traps

2010

Stasys Eidrigevičius - Inge ir Klaus Rodel ex libris;Ex Libris for Inge and Klaus Rodel;

Stasys Eidrigevičius

Ex Libris for Inge and Klaus Rodel

1984

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Improvizacija kosmine tema;Improvisation on the Cosmic Theme;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Improvisation on the Cosmic Theme

1970

Arvydas Stanislavas Každailis - Sniego moteris;Snow Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Snow Woman

1966

Laisvydė Šalčiūtė - No real than you are (M. L);No real than you are (M. L);

Laisvydė Šalčiūtė

No real than you are (M. L)

2009

Petras Repšys - Suomiški užrašai;Finnish Notes;

Petras Repšys

Finnish Notes

1992

Eglė Kuckaitė - Aidas arba abipusė vienatvė;Echo or Mutual Loneliness;

Eglė Kuckaitė

Echo or Mutual Loneliness

2005

Kęstutis Vasiliūnas - Gethsemane 1;Gethsemane 1;

Kęstutis Vasiliūnas

Gethsemane 1

2008

Tadas Gindrėnas - Pupa;Pupa;

Tadas Gindrėnas

Pupa

2005

Giedrius Jonaitis - Exlibris Teacher's Whisky;Exlibris Teacher's Whisky;

Giedrius Jonaitis

Exlibris Teacher's Whisky

1996

Adasa Skliutauskaitė - Dialogas II;Dialogue II;

Adasa Skliutauskaitė

Dialogue II

2001

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

From the series “Dance”

2010

Giedrius Jonaitis - Pergalė;Victory;

Giedrius Jonaitis

Victory

1987

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija;Love Story;

Vytautas Jurkūnas

Love Story

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Atsisveikinimas su trimitu;Farewell to the Trumpet;

Arvydas Stanislavas Každailis

Farewell to the Trumpet

2014

Lili Janina Paškauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Lili Janina Paškauskaitė

Untitled

1959

Birutė Zokaitytė - Tolima žemė;A Distant Land;

Birutė Zokaitytė

A Distant Land

2002

Lida Dubauskienė - Kregždutės;Swallows;

Lida Dubauskienė

Swallows

2000

Birutė Stančikaitė - Vilnius II;Vilnius II;

Birutė Stančikaitė

Vilnius II

1974

Eduardas Juchnevičius - Be pavadinimo, iš ciklo „Prūsų kronikos“;From the series Prussian Chronicles;

Eduardas Juchnevičius

From the series Prussian Chronicles

1967

Aistė Ramūnaitė - Kompozicija XII;Composition XII;

Aistė Ramūnaitė

Composition XII

1996

Petras Repšys - Kompozicija;Composition;

Petras Repšys

Composition

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Kleopatra;Cleopatra;

Mikalojus Povilas Vilutis

Cleopatra

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Tai kas nenusakoma;That is Indescribable;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

That is Indescribable

2006

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIII;Windows of a Full Moon XXIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXIII

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Lošėjai);Untitled (Players);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Players)

1976

Asta Rakauskaitė-Julian - Šuo;Dog;

Asta Rakauskaitė-Julian

Dog

1998

Saulė Kisarauskienė - Vienas;One;

Saulė Kisarauskienė

One

2008

Vincas Kisarauskas - Exlibris IV. Iš serijos „Exlibrisai Klausui Rödeliui“;Ex Libris for Klaus Rödel, IV;

Vincas Kisarauskas

Ex Libris for Klaus Rödel, IV

1969

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XX;Windows of a Full Moon XX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XX

1970

Giedrius Jonaitis - Laivas;Ship;

Giedrius Jonaitis

Ship

1992

Edmundas Saladžius - Iš ciklo „Tą pačią naktį“;From the series “That Same Night”;

Edmundas Saladžius

From the series “That Same Night”

1989 - 1992

Elvyra Kairiūkštytė - Plaukimas;Swimming;

Elvyra Kairiūkštytė

Swimming

1983

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Šarūnas Leonavičius - Enkantados;Encantados;

Šarūnas Leonavičius

Encantados

1991

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXIV;Windows of a Full Moon XXIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXIV

1970

Adasa Skliutauskaitė - Erdvė II;Space II;

Adasa Skliutauskaitė

Space II

2003

Rimvydas Kepežinskas - Sėdintis;Sitting;

Rimvydas Kepežinskas

Sitting

1989

Danutė Gražienė - Šešėliai VI;Shadows VI;

Danutė Gražienė

Shadows VI

2003

Vytautas Jurkūnas - Miegamasis;Bedroom;

Vytautas Jurkūnas

Bedroom

1993

Rimvydas Kepežinskas - Fontanas I;Fountain I;

Rimvydas Kepežinskas

Fountain I

1987

Ray Bartkus - Be pavadinimo;Untitled;

Ray Bartkus

Untitled

1985

Nijolė Šaltenytė - Ar tu mane matai?;Do you see me?;

Nijolė Šaltenytė

Do you see me?

2023

Laisvydė Šalčiūtė - Paskutinis vienaragis;The Last Unicorn;

Laisvydė Šalčiūtė

The Last Unicorn

2019

Petras Repšys - Suomiški užrašai;Finnish Notes;

Petras Repšys

Finnish Notes

1992

Asta Rakauskaitė-Julian - Rožių sodas;Rose Garden;

Asta Rakauskaitė-Julian

Rose Garden

2000

Eduardas Juchnevičius - Be pavadinimo, iš ciklo „Prūsų kronikos“;From the series Prussian Chronicles;

Eduardas Juchnevičius

From the series Prussian Chronicles

1967

Danutė Jonkaitytė - Ta diena IV;That Day IV;

Danutė Jonkaitytė

That Day IV

1989

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Birutė Zokaitytė - Kai vanduo virto vynu;When the Water Turned into Wine;

Birutė Zokaitytė

When the Water Turned into Wine

2010

Egidijus Rudinskas - K – Kelionė;K – Journey;

Egidijus Rudinskas

K – Journey

2000

Vytautas Kalinauskas - Bandymas išsiaiškinti. V;An Attempt to Clear Out. V;

Vytautas Kalinauskas

An Attempt to Clear Out. V

1997

Arvydas Stanislavas Každailis - Bundanti moteris;Waking Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Waking Woman

1966

Algirdas Steponavičius - 1863 metų Sukilėlis;1863 Rebel;

Algirdas Steponavičius

1863 Rebel

1969

Kęstutis Vasiliūnas - Kareiviai (Terracotta Soldiers);Soldiers;

Kęstutis Vasiliūnas

Soldiers

2011

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXIII;Windows of a Full Moon XXXIII;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXXIII

1970

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Siena“, IV;From the series “Wall”, IV;

Jūratė Stauskaitė

From the series “Wall”, IV

1992

Nijolė Valadkevičiūtė - Pasikeitimas;Change;

Nijolė Valadkevičiūtė

Change

1975

Nijolė Valadkevičiūtė - Lietuvių liaudies dainų motyvais II;Based on Lithuanian Folk Songs II;

Nijolė Valadkevičiūtė

Based on Lithuanian Folk Songs II

1972

Raminta Šumskytė Sum - Nesibaigiantis ciklas – Penktadienis;The Never Ending Cycle – Friday;

Raminta Šumskytė Sum

The Never Ending Cycle – Friday

2007

Nijolė Šaltenytė - Ji sugrįžo;She Is Back;

Nijolė Šaltenytė

She Is Back

2011

Evaldas Mikalauskis - Teisingas pokrypis III;The Right Incination III;

Evaldas Mikalauskis

The Right Incination III

2013

Elena Grudzinskaitė - Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 4;Fake Landscapes. Starting Point 4.;

Elena Grudzinskaitė

Fake Landscapes. Starting Point 4.

2016

Birutė Stančikaitė - Vilnius I;Vilnius I;

Birutė Stančikaitė

Vilnius I

1974

Nijolė Šaltenytė - Tolima šalis;Faraway Land;

Nijolė Šaltenytė

Faraway Land

2011

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas V b;Nocturne V b;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne V b

1977

Elvyra Kairiūkštytė - Paskutinė vakarienė;The Last Supper;

Elvyra Kairiūkštytė

The Last Supper

1976

Petras Repšys - Be pavadinimo;Untitled;

Petras Repšys

Untitled

1983

Petras Repšys - Mažoji Lietuva;Lithuania Minor;

Petras Repšys

Lithuania Minor

1982

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XIX;Windows of a Full Moon XIX;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XIX

1970

Elvyra Kairiūkštytė - Šventė;Celebration;

Elvyra Kairiūkštytė

Celebration

1979

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė III;Journey III;

Viktorija Daniliauskaitė

Journey III

1983

Birutė Zokaitytė - Neištirta teritorija II;Unexplored Area III;

Birutė Zokaitytė

Unexplored Area III

2020

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai I;Windows of a Full Moon I;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon I

1970

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Laisvydė Šalčiūtė - Lūpos;Lips;

Laisvydė Šalčiūtė

Lips

2004

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė - Kelio ženklai;Road Signs;

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė

Road Signs

2011

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Civilizacijos Metamorfozės IV;Metamorphoses of Civilization IV;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Metamorphoses of Civilization IV

1980

Virginija Kalinauskaitė - Rožės;Roses;

Virginija Kalinauskaitė

Roses

1988

Rimtautas Vincentas Gibavičius - B-I. Iš ciklo „Vandenų gyventojai“;B-I. From the series “Inhabitants of the Water”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

B-I. From the series “Inhabitants of the Water”

1964

Adasa Skliutauskaitė - Apmąstymas III;Reflection III;

Adasa Skliutauskaitė

Reflection III

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Žmonės;Improvisation People;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvisation People

1980

Rolandas Rimkūnas - Taip pat yra Visatos dalis V;Also is a part of the Universe V;

Rolandas Rimkūnas

Also is a part of the Universe V

2004 - 2005

Vytautas Jurkūnas - Rytas;Morning;

Vytautas Jurkūnas

Morning

1976

Audronė Petrašiūnaitė - Amy Winehouse ir mirtis;Amy Winehouse and Death;

Audronė Petrašiūnaitė

Amy Winehouse and Death

2015

Rimvydas Kepežinskas - Cirkas;Circus;

Rimvydas Kepežinskas

Circus

1986

Evaldas Mikalauskis - Būsscena V;Condition V;

Evaldas Mikalauskis

Condition V

2001

Mikalojus Povilas Vilutis - Karalius Ūbas;King Nebula;

Mikalojus Povilas Vilutis

King Nebula

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Poetinė akimirka;Poetic Moment;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Poetic Moment

2010

Asta Rakauskaitė-Julian - Be pavadinimo;Untitled;

Asta Rakauskaitė-Julian

Untitled

1998

Arvydas Stanislavas Každailis - Kareivis;Soldier;

Arvydas Stanislavas Každailis

Soldier

1978

Saulė Kisarauskienė - Prie stalo;At the Table;

Saulė Kisarauskienė

At the Table

1966

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis IV;Black Night IV;

Viktorija Daniliauskaitė

Black Night IV

1992

Danutė Jonkaitytė - Dviese II;Together II;

Danutė Jonkaitytė

Together II

1991

Adasa Skliutauskaitė - Baltas takas;White Path;

Adasa Skliutauskaitė

White Path

2002

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Autoportretas);Untitled (Self-Portrait);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Self-Portrait)

Viktorija Daniliauskaitė - Viena naktis virš žemės II;One Night Over the Land II;

Viktorija Daniliauskaitė

One Night Over the Land II

1984

Evaldas Mikalauskis - Kas į ką žiūri;Who's is watching Who;

Evaldas Mikalauskis

Who's is watching Who

2014

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Suite III;Suite III;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Suite III

2014

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXIV;Windows of a Full Moon XXXIV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXXIV

1970

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Žodžiai iš laiškų II;Words from Letters II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Words from Letters II

1988

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Siena“, III;From the series “Wall”, III;

Jūratė Stauskaitė

From the series “Wall”, III

1992

Nijolė Valadkevičiūtė - Lietuvių liaudies dainų motyvais IV;Based on Lithuanian Folk Songs IV;

Nijolė Valadkevičiūtė

Based on Lithuanian Folk Songs IV

1972

Elena Grudzinskaitė - Slash & Bum;Slash & Bum;

Elena Grudzinskaitė

Slash & Bum

2015

Elvyra Kairiūkštytė - Galva;Head;

Elvyra Kairiūkštytė

Head

1982

Vytautas Jurkūnas - Žmonės pajūryje;People at the Seaside;

Vytautas Jurkūnas

People at the Seaside

1980

Raminta Šumskytė Sum - Nesibaigiantis ciklas – Ketvirtadienis;The Never Ending Cycle – Thursday;

Raminta Šumskytė Sum

The Never Ending Cycle – Thursday

2007

Rimvydas Kepežinskas - Be pavadinimo (A 21);Untitled (A 21);

Rimvydas Kepežinskas

Untitled (A 21)

1998 - 2002

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Be Firm!

2000

Augustas Bidlauskas - Vyras;Man;

Augustas Bidlauskas

Man

2012

Nijolė Šaltenytė - Šilkinė suknelė;Silk Dress;

Nijolė Šaltenytė

Silk Dress

2006

Aistė Ramūnaitė - Mieganti mergaitė;Sleeping Girl;

Aistė Ramūnaitė

Sleeping Girl

1995

Eglė Vertelkaitė - 2;2;

Eglė Vertelkaitė

2

2004

Žygimantas Augustinas - Sunday evening;Sunday evening;

Žygimantas Augustinas

Sunday evening

1998

Eglė Vertelkaitė - Lelija ir tankas;Lily and Tank;

Eglė Vertelkaitė

Lily and Tank

2004

Eduardas Juchnevičius - Be pavadinimo, iš ciklo „Prūsų kronikos“;From the series Prussian Chronicles;

Eduardas Juchnevičius

From the series Prussian Chronicles

1967

Nijolė Šaltenytė - Nueinantys;Going Away;

Nijolė Šaltenytė

Going Away

2018

Petras Repšys - Žaidimai;Games;

Petras Repšys

Games

1982

Birutė Žilytė - Žalgiris III;Žalgiris III;

Birutė Žilytė

Žalgiris III

1980

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai V;Windows of a Full Moon V;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon V

1970

Eduardas Juchnevičius - Be pavadinimo, iš ciklo „Prūsų kronikos“;From the series Prussian Chronicles;

Eduardas Juchnevičius

From the series Prussian Chronicles

1967

Adasa Skliutauskaitė - Senas langas;Old Window;

Adasa Skliutauskaitė

Old Window

2000

Elvyra Kairiūkštytė - Diskusija;Discussion;

Elvyra Kairiūkštytė

Discussion

1977

Rimvydas Kepežinskas - Natiurmortas II;Still Life II;

Rimvydas Kepežinskas

Still Life II

2005

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

1998

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Egidijus Rudinskas - Amžinas gyvenimo medis I;The Eternal Tree of Life, I;

Egidijus Rudinskas

The Eternal Tree of Life, I

1985

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Vienaragis;Unicorn;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Unicorn

1979

Virginija Kalinauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Virginija Kalinauskaitė

Untitled

1986

Algirdas Steponavičius - Žemė;Earth;

Algirdas Steponavičius

Earth

1963

Kęstutis Vasiliūnas - Think Again;Think Again;

Kęstutis Vasiliūnas

Think Again

2011

Nijolė Valadkevičiūtė - Triptikas „Romantiška mozaika“, III dalis;Triptych “Romantic Mosaic”, part III;

Nijolė Valadkevičiūtė

Triptych “Romantic Mosaic”, part III

2004

Adasa Skliutauskaitė - Apmąstymas II;Reflection II;

Adasa Skliutauskaitė

Reflection II

2002

Nijolė Valadkevičiūtė - Be pavadinimo;Untitled;

Nijolė Valadkevičiūtė

Untitled

1979

Linas Jablonskis - Be pavadinimo;Untitled;

Linas Jablonskis

Untitled

1993 - 1995

Evaldas Mikalauskis - Būsscena I;Condition I;

Evaldas Mikalauskis

Condition I

2001

Mikalojus Povilas Vilutis - Smerkiama laimė;Condemned Happiness;

Mikalojus Povilas Vilutis

Condemned Happiness

1977

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Žara;Glow;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Glow

2010

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas VI;Nocturne VI;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne VI

1978

Petras Repšys - Šerys;Šerys;

Petras Repšys

Šerys

1987

Viktorija Daniliauskaitė - Juoda naktis III;Black Night III;

Viktorija Daniliauskaitė

Black Night III

1992

Elvyra Kairiūkštytė - Žaidimas III;Game III;

Elvyra Kairiūkštytė

Game III

Audrius Puipa - Tėvo maudymas. Iš grupės „1“ narių kūrinių aplanko (1992);Father's Bathing;

Audrius Puipa

Father's Bathing

1991

Petras Repšys - Barysas;Barysas;

Petras Repšys

Barysas

1983

Vincas Kisarauskas - Kompoziciją apie užmarštį;Composition about Oblivion;

Vincas Kisarauskas

Composition about Oblivion

1982 - 1983

Ugnė Žilytė - Mehandi;Mehndi;

Ugnė Žilytė

Mehndi

2013

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XI;Windows of a Full Moon XI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XI

1970

Vincas Kisarauskas - Edipo trečiadienis;Oedipus' Wednesday;

Vincas Kisarauskas

Oedipus' Wednesday

1981

Viktorija Daniliauskaitė - Kelionė IV;Journey IV;

Viktorija Daniliauskaitė

Journey IV

1983

Evaldas Mikalauskis - Miškas;Forest;

Evaldas Mikalauskis

Forest

2001

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Mėginimas pakilti II;Attempting to Fly, II;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Attempting to Fly, II

1981

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė - Suite II;Suite II;

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Suite II

2014

Adasa Skliutauskaitė - Pokalbis II;Conversation II;

Adasa Skliutauskaitė

Conversation II

2000

Elvyra Kairiūkštytė - Improvizacija Saulė;Improvisation Sun;

Elvyra Kairiūkštytė

Improvisation Sun

1980

Rimvydas Kepežinskas - Miškas;Forest;

Rimvydas Kepežinskas

Forest

1997

Rolandas Rimkūnas - Taip pat yra Visatos dalis;Also is a part of the Universe;

Rolandas Rimkūnas

Also is a part of the Universe

2004 - 2005

Vytautas Pakalnis - Aukštas dangus;High Sky;

Vytautas Pakalnis

High Sky

2001

Augustas Bidlauskas - Napoleonas ir Temidė;Napoleon and Themis;

Augustas Bidlauskas

Napoleon and Themis

2012

Mikalojus Povilas Vilutis - Žalgirio mūša;The Battle of Žalgiris;

Mikalojus Povilas Vilutis

The Battle of Žalgiris

Undated

Lida Dubauskienė - Šokėja;Dancer;

Lida Dubauskienė

Dancer

2000

Vaidilutė Grušeckaitė - Piemenys;Shepherds;

Vaidilutė Grušeckaitė

Shepherds

1966

Vytautas Jurkūnas - Tėvas;Father;

Vytautas Jurkūnas

Father

1976

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Trys moterys);Untitled (Three Women);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Three Women)

1985

Nijolė Šaltenytė - Horizontas;Horizon;

Nijolė Šaltenytė

Horizon

1990

Audronė Petrašiūnaitė - Sopulys;Pain;

Audronė Petrašiūnaitė

Pain

2015

Arvydas Stanislavas Každailis - Kovo naktis;March Night;

Arvydas Stanislavas Každailis

March Night

2013

Žygimantas Augustinas - Judantys III;Moving III;

Žygimantas Augustinas

Moving III

1998

Aistė Ramūnaitė - Violetinis ornamentas;Purple Ornament;

Aistė Ramūnaitė

Purple Ornament

Undated

Paulina Pukyte - Mąstytojas – dubuo;Thinker – Bowl;

Paulina Pukyte

Thinker – Bowl

2018

Adasa Skliutauskaitė - Baltas takas;White Path;

Adasa Skliutauskaitė

White Path

2002

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 3;From the series “Moths”, 3;

Raminta Šumskytė Sum

From the series “Moths”, 3

2013

Paulina Pukyte - Atmintis;Memory;

Paulina Pukyte

Memory

2018

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Evangelijos skaitymai X, Veronikos drobė;From the series “Readings from the Gospel”;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

From the series “Readings from the Gospel”

1991 - 1994

Viktorija Daniliauskaitė - Iš tripticho Procesas III;Process, III;

Viktorija Daniliauskaitė

Process, III

1987

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

1998

Evaldas Mikalauskis - Keisti paveikslėliai I;Strange Pictures I;

Evaldas Mikalauskis

Strange Pictures I

2012

Šarūnas Leonavičius - Šv. Kristoforas;St. Christopher;

Šarūnas Leonavičius

St. Christopher

1998

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Trys moterys);Untitled (Three Women);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Three Women)

1985

Daina Steponavičiūtė - Kasdienybės poezija I;Poetry of Everyday;

Daina Steponavičiūtė

Poetry of Everyday

1977

Eglė Kuckaitė - Aš pažinau karalių tavyje;I Recognised a King in You;

Eglė Kuckaitė

I Recognised a King in You

2001

Nijolė Valadkevičiūtė - Varžybos;Competition;

Nijolė Valadkevičiūtė

Competition

1994

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Žiemos muzika virš miesto;Winter Music over the City;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Winter Music over the City

1974 - 1978

Audrius Puipa - Našlės skolininkas;The Widow's Debtor;

Audrius Puipa

The Widow's Debtor

1991

Edmundas Saladžius - De Profundis III;De Profundis III;

Edmundas Saladžius

De Profundis III

1996

Elena Grudzinskaitė - Suklastoti mėnulio peizažai III.;Fake Lunarscapes III.;

Elena Grudzinskaitė

Fake Lunarscapes III.

2015 - 2016

Eglė Vertelkaitė - Raudono žemėlapis;Red Map;

Eglė Vertelkaitė

Red Map

2003

Žygimantas Augustinas - Sitting;Sitting;

Žygimantas Augustinas

Sitting

1997

Nijolė Šaltenytė - Valdovai;Rullers;

Nijolė Šaltenytė

Rullers

1983

Petras Repšys - Kompozicija;Composition;

Petras Repšys

Composition

1987

Ramunė Antanina Vėliuvienė - Laiko Parkai II;Parks of Time II;

Ramunė Antanina Vėliuvienė

Parks of Time II

2003

Viktorija Daniliauskaitė - Mano tėvas žiūri į Žemę I;My Father Is Looking at the Earth I;

Viktorija Daniliauskaitė

My Father Is Looking at the Earth I

1991

Birutė Žilytė - Augalai III. Aguona;Plants III. Poppy;

Birutė Žilytė

Plants III. Poppy

1974

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai VI;Windows of a Full Moon VI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon VI

1970

Vincas Kisarauskas - Edipo penktadienis;Oedipus' Friday;

Vincas Kisarauskas

Oedipus' Friday

1981

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

1998

Egidijus Rudinskas - M – Mirtis ir meilė;M – Death and Love;

Egidijus Rudinskas

M – Death and Love

1999

Birutė Zokaitytė - Peizažas su kaminais;Landscape with Chimneys;

Birutė Zokaitytė

Landscape with Chimneys

2008

Stasys Eidrigevičius - Žvėrelis;Beast;

Stasys Eidrigevičius

Beast

1980

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Naktis;Night;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Night

1979

Arvydas Stanislavas Každailis - Deganti moteris;Burning Woman;

Arvydas Stanislavas Každailis

Burning Woman

1966

Petras Repšys - Šv. Mykolo šventorius;St. Michael's Churchyard;

Petras Repšys

St. Michael's Churchyard

1992

Eglė Kuckaitė - Pavasaris Užupyje arba sandėris;Spring in Užupis;

Eglė Kuckaitė

Spring in Užupis

1999

Kęstutis Vasiliūnas - Gethsemane 2;Gethsemane 2;

Kęstutis Vasiliūnas

Gethsemane 2

2008

Tadas Gindrėnas - S.R.;S.R.;

Tadas Gindrėnas

S.R.

2003

Adasa Skliutauskaitė - Pokalbis I;Conversation I;

Adasa Skliutauskaitė

Conversation I

2000

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-A-4. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-A-4. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-A-4. Iš ciklo “Childhood memories”

1977

Algirdas Steponavičius - Naujosios statybos II;New Construction II;

Algirdas Steponavičius

New Construction II

1968

Jūratė Stauskaitė - Kelionė II;Journey II;

Jūratė Stauskaitė

Journey II

1984

Rimvydas Kepežinskas - Einantis;Walking;

Rimvydas Kepežinskas

Walking

1989

Birutė Zokaitytė - Rojaus sodas nr. 1;Paradise Garden no. 1;

Birutė Zokaitytė

Paradise Garden no. 1

2003

Lida Dubauskienė - Baladė apie meilę;Ballad about Love;

Lida Dubauskienė

Ballad about Love

2000

Birutė Stančikaitė - Prieš vėją;Against the Wind;

Birutė Stančikaitė

Against the Wind

1980

Arvydas Stanislavas Každailis - Žmonės;People;

Arvydas Stanislavas Každailis

People

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Agresija I;Aggression I;

Mikalojus Povilas Vilutis

Aggression I

1979

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Tai kas nenusakoma. Rasa;That is Indescribable. Dew;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

That is Indescribable. Dew

2006

Mikalojus Povilas Vilutis - Rėja;Rhea;

Mikalojus Povilas Vilutis

Rhea

1974

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Amuletai II;Amulets II;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Amulets II

2004

Saulė Kisarauskienė - Trys figūros;Three Figures;

Saulė Kisarauskienė

Three Figures

1966

Petras Repšys - Peizažas su Algirdu;Landscape with Algirdas;

Petras Repšys

Landscape with Algirdas

1988

Vincas Kisarauskas - Exlibris V. Iš serijos „Exlibrisai Klausui Rödeliui“;Ex Libris for Klaus Rödel, V;

Vincas Kisarauskas

Ex Libris for Klaus Rödel, V

1969

Giedrius Jonaitis - Mėnulio Venera;The Moon's Venus;

Giedrius Jonaitis

The Moon's Venus

1990

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Studentai);Untitled (Students);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Students)

Raminta Šumskytė Sum - Iš serijos „Kandys“, 2;From the series “Moths”, 2;

Raminta Šumskytė Sum

From the series “Moths”, 2

2013

Paulina Pukyte - Pyktis;Anger;

Paulina Pukyte

Anger

2018

Vincas Kisarauskas - Exlibris II. Iš serijos „Exlibrisai Klausui Rödeliui“;Ex Libris for Klaus Rödel, II;

Vincas Kisarauskas

Ex Libris for Klaus Rödel, II

1969

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte V;In the Land of Traveling Lakes V;

Viktorija Daniliauskaitė

In the Land of Traveling Lakes V

1986

Kęstutis Grigaliūnas - Evaldas Jansas;Evaldas Jansas;

Kęstutis Grigaliūnas

Evaldas Jansas

1998

Petras Repšys - Užupis. Paupio gatvė;Užupis. Paupys Street;

Petras Repšys

Užupis. Paupys Street

1993

Šarūnas Leonavičius - Peizažas;Landscape;

Šarūnas Leonavičius

Landscape

2011

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXV;Windows of a Full Moon XXV;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXV

1970

Adasa Skliutauskaitė - Kita erdvė;Another Space;

Adasa Skliutauskaitė

Another Space

2002

Edmundas Saladžius - D‘un bel Orient I;D‘un bel Orient I;

Edmundas Saladžius

D‘un bel Orient I

1995

Rimvydas Kepežinskas - Natiurmortas;Still Life;

Rimvydas Kepežinskas

Still Life

1998

Birutė Zokaitytė - Salomėja;Salome;

Birutė Zokaitytė

Salome

2003

Lida Dubauskienė - Kambarys IV;Room IV;

Lida Dubauskienė

Room IV

2007

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 7;Love Story 7;

Vytautas Jurkūnas

Love Story 7

1982

Vytautas Šerys - Rudens vakaras II;Autumn Evening II;

Vytautas Šerys

Autumn Evening II

1967

Augustas Bidlauskas - Ji;She;

Augustas Bidlauskas

She

2013

Vytautas Jurkūnas - Ženklas I;Sign I;

Vytautas Jurkūnas

Sign I

1989

Laisvydė Šalčiūtė - Sūrus vanduo;Salty Water;

Laisvydė Šalčiūtė

Salty Water

2015

Asta Rakauskaitė-Julian - 65 × 50;65 × 50;

Asta Rakauskaitė-Julian

65 × 50

1999

Asta Rakauskaitė-Julian - Tuščias paveikslas;Blank Picture;

Asta Rakauskaitė-Julian

Blank Picture

2001

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Danutė Jonkaitytė - Ta diena II;That Day II;

Danutė Jonkaitytė

That Day II

1988

Egidijus Rudinskas - S – Siekis;S – Aspiration;

Egidijus Rudinskas

S – Aspiration

2000

Evaldas Mikalauskis - Iškvėpimas. II dalis;Exhalation. Part II;

Evaldas Mikalauskis

Exhalation. Part II

2001

Birutė Zokaitytė - Žaidimas su kamuoliukais;Game with Balls;

Birutė Zokaitytė

Game with Balls

2008

Stasys Eidrigevičius - Plaukai;Hair;

Stasys Eidrigevičius

Hair

1979

Algirdas Steponavičius - Litografija I;Litograph I;

Algirdas Steponavičius

Litograph I

1969

Rimtautas Vincentas Gibavičius - IX-B-1. Iš ciklo „Vaikystės prisiminimai“;IX-B-1. Iš ciklo “Childhood memories”;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

IX-B-1. Iš ciklo “Childhood memories”

1977

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

From the series “Dance”

1984

Eglė Kuckaitė - Stauk;Howl;

Eglė Kuckaitė

Howl

2001

Nijolė Valadkevičiūtė - Varžybos I;Competition I;

Nijolė Valadkevičiūtė

Competition I

1994

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XXXI;Windows of a Full Moon XXXI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XXXI

1970

Algimantas Švėgžda - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Švėgžda

Untitled

1987

Eglė Vertelkaitė - Korta. Žirklutės;Card. Scissors;

Eglė Vertelkaitė

Card. Scissors

2009

Augustas Bidlauskas - Vyniotinis;Roulade;

Augustas Bidlauskas

Roulade

2015

Evaldas Mikalauskis - Anoks;That;

Evaldas Mikalauskis

That

2001

Elena Grudzinskaitė - Dirbtinis lndšaftas. Atspirtis 1;Fake Landscapes. Starting Point 1.;

Elena Grudzinskaitė

Fake Landscapes. Starting Point 1.

2016

Danutė Gražienė - Ilgas ruduo II;The Long Autumn II;

Danutė Gražienė

The Long Autumn II

1994

Arvydas Stanislavas Každailis - ho! ho! ho!;ho! ho! ho!;

Arvydas Stanislavas Každailis

ho! ho! ho!

1989

Mikalojus Povilas Vilutis - Žmogus virš žemės I;A Man Above the Earth;

Mikalojus Povilas Vilutis

A Man Above the Earth

1974

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Amuletai IV;Amulets IV;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Amulets IV

2004

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Studentai ginčijasi);Untitled (Students Arguing);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Students Arguing)

Saulė Kisarauskienė - Trys moterėlės Vilniuje;Three Women in Vilnius;

Saulė Kisarauskienė

Three Women in Vilnius

1966

Petras Repšys - Pjovėjas;Cutter;

Petras Repšys

Cutter

1887

Ugnė Žilytė - Įkyrios mintys II;Annoying Thoughts II;

Ugnė Žilytė

Annoying Thoughts II

2017

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Pilnaties langai XVI;Windows of a Full Moon XVI;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Windows of a Full Moon XVI

1970

Vincas Kisarauskas - Exlibris I. Iš serijos „Exlibrisai Klausui Rödeliui“;Ex Libris for Klaus Rödel, I;

Vincas Kisarauskas

Ex Libris for Klaus Rödel, I

1969

Petras Repšys - Mama;Mother;

Petras Repšys

Mother

1982

Rolandas Rimkūnas - Klasikos Animacija;Classic Animation;

Rolandas Rimkūnas

Classic Animation

Viktorija Daniliauskaitė - Keliaujančių ežerų krašte IV;In the Land of Traveling Lakes IV;

Viktorija Daniliauskaitė

In the Land of Traveling Lakes IV

1986

Birutė Zokaitytė - Vandenyje;In the Water;

Birutė Zokaitytė

In the Water

2020

Rimtautas Vincentas Gibavičius - Be pavadinimo;Untitled;

Rimtautas Vincentas Gibavičius

Untitled

1960

Birutė Zokaitytė - Pieno seserys;Milk Sisters;

Birutė Zokaitytė

Milk Sisters

2010

Stasys Eidrigevičius - Nauji metai;New Year;

Stasys Eidrigevičius

New Year

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas IV;Nocturne IV;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne IV

1977

Eglė Kuckaitė - Perukas;Wig;

Eglė Kuckaitė

Wig

2005

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė - Daina paukščiui II;Song for a Bird II;

Alfreda Venslovaitė-Gintalienė

Song for a Bird II

1975

Tadas Gindrėnas - Draugės;Friends;

Tadas Gindrėnas

Friends

2009

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas I;Nocturne I;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne I

1975

Jūratė Stauskaitė - Iš ciklo „Šokis“;From the series “Dance”;

Jūratė Stauskaitė

From the series “Dance”

2010

Petras Repšys - Šv. Kazimiero gatvė;St. Casimir Street;

Petras Repšys

St. Casimir Street

1989

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė - No Panda in Lithuania;No Panda in Lithuania;

Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė

No Panda in Lithuania

2011

Tadas Gindrėnas - Sezonas;Season;

Tadas Gindrėnas

Season

2006

Rolandas Rimkūnas - Būk Tvirtas!;Be Firm!;

Rolandas Rimkūnas

Be Firm!

1999

Birutė Stančikaitė - Miegantis paukštis;Sleeping Bird;

Birutė Stančikaitė

Sleeping Bird

1988

Vytautas Jurkūnas - Meilės istorija 6;Love Story 6;

Vytautas Jurkūnas

Love Story 6

1982

Arvydas Stanislavas Každailis - Tėvas 1945 metais;Father in 1945;

Arvydas Stanislavas Každailis

Father in 1945

2015

Birutė Zokaitytė - Masažas kaklui;Neck Massage;

Birutė Zokaitytė

Neck Massage

1998

Mikalojus Povilas Vilutis - Parašiutininkė;Paratrooper;

Mikalojus Povilas Vilutis

Paratrooper

1973

Lida Dubauskienė - Fleita;Flute;

Lida Dubauskienė

Flute

2002

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Begalinė istorija. II;Endless Story. II;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Endless Story. II

2007

Birutė Stančikaitė - Rūsti šviesa I;Stern Light I;

Birutė Stančikaitė

Stern Light I

1982

Eduardas Juchnevičius - Protas perspėja jausmą;The Mind Warns the Feeling;

Eduardas Juchnevičius

The Mind Warns the Feeling

1979

Aistė Ramūnaitė - XXXX;XXXX;

Aistė Ramūnaitė

XXXX

1997

Arvydas Stanislavas Každailis - Noktiurnas VIII;Nocturne VIII;

Arvydas Stanislavas Každailis

Nocturne VIII

1978

Saulė Kisarauskienė - Išeinanti į nežinią;Going into the Unknown;

Saulė Kisarauskienė

Going into the Unknown

2008

Mikalojus Povilas Vilutis - Agresija III;Aggression II;

Mikalojus Povilas Vilutis

Aggression II

1979

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė - Tai kas nenusakoma. Baltas;That is Indescribable. White;

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

That is Indescribable. White

2006

Elvyra Kairiūkštytė - Be pavadinimo (Autoportretas su šokėjais);Untitled (Self-Portrait wirh Dancers);

Elvyra Kairiūkštytė

Untitled (Self-Portrait wirh Dancers)

1976

Asta Rakauskaitė-Julian - 23 × 86;23 × 86;

Asta Rakauskaitė-Julian

23 × 86

1999

Danutė Jonkaitytė - Vyro galva I;Man's Head I;

Danutė Jonkaitytė

Man's Head I

1983

Petras Repšys - Dienoraštis;Diary;

Petras Repšys

Diary

1987

Eglė Kuckaitė - Iš lūpų į lūpas. Kasos;From lips to lips. Plaits;

Eglė Kuckaitė

From lips to lips. Plaits

2005