Search

Order by

Art

Artwork found: 1269

Vincentas Gečas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincentas Gečas

Untitled

1967

Antanas Obcarskas - Kompozicija su taure;Composition with a Glass;

Antanas Obcarskas

Composition with a Glass

2010

Ričardas Bartkevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Ričardas Bartkevičius

Untitled

2005

Vincas Kisarauskas - Sėdintis riteris;Sitting Knight;

Vincas Kisarauskas

Sitting Knight

1962 - 1963

Algis Skačkauskas - Atgailaujanti;Repentant;

Algis Skačkauskas

Repentant

1997

Valdas Gilius - Natiurmortas Nr.2;Still Life No.2;

Valdas Gilius

Still Life No.2

2005

Algimantas Jonas Kuras - Jūratė;Jūratė;

Algimantas Jonas Kuras

Jūratė

1974

Augustinas Savickas - Saulės pasveikinimas;Salutation of the Sun;

Augustinas Savickas

Salutation of the Sun

2009

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Turgus Vilkijoje;Market in Vilkija;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Market in Vilkija

Undated

Adomas Jacovskis - Vakaras;Evening;

Adomas Jacovskis

Evening

2008

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Autoportretas Pieva (dvipusis);Self-portrait;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Self-portrait

1966

Vincentas Gečas - Senamiesčio kiemas;Old Town Courtyard;

Vincentas Gečas

Old Town Courtyard

1967

Laura Guokė - Berniukas iš Alepo;Boy from Aleppo;

Laura Guokė

Boy from Aleppo

2018

Henrikas Natalevičius - Interjeras;Interior;

Henrikas Natalevičius

Interior

1987

Leonas Linas Katinas - Vincent autostrada;Vincent Highway;

Leonas Linas Katinas

Vincent Highway

1999

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Adutiškis;Adutiškis;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Adutiškis

2007

Marija Cvirkienė - Žiema;Winter;

Marija Cvirkienė

Winter

1967

Henrikas Natalevičius - Priemiestis;Suburb;

Henrikas Natalevičius

Suburb

1991

Agnė Jonkutė - Trūkumas (diptikas);Deficiency (diptych);

Agnė Jonkutė

Deficiency (diptych)

2006

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Latako gatvė;Latako Street;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Latako Street

2004 - 2005

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Žalias kambarys;The Green Room;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

The Green Room

2006

Eugenijus Antanas Cukermanas - Raudonasis dvynys;The Red Twin;

Eugenijus Antanas Cukermanas

The Red Twin

1974

Arvydas Šaltenis - Upė (Justinui Mikučiui);River. For Justinas Mikutis;

Arvydas Šaltenis

River. For Justinas Mikutis

1991

Valentinas Antanavičius - Improvizacija;Improvisation;

Valentinas Antanavičius

Improvisation

1968

Leonas Katinas - Improvizacija;Improvisation;

Leonas Katinas

Improvisation

1974

Vincas Kisarauskas - Langai ir figūros;Windows and Shapes;

Vincas Kisarauskas

Windows and Shapes

1971

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Untitled

Undated

Vytautas Pakalnis - Žirafa ir dramblys;Giraffe and Elephant;

Vytautas Pakalnis

Giraffe and Elephant

1998

Vytautas Pakalnis - Pavasaris;Spring;

Vytautas Pakalnis

Spring

2003

Jonas Švažas - Keturi medžiai;Four Trees;

Jonas Švažas

Four Trees

1970

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė - Alionuška;Alionuška;

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė

Alionuška

2003

Dalia Kasčiūnaitė - Pieva. Rūkas;Meadow. Fog;

Dalia Kasčiūnaitė

Meadow. Fog

2009

Kęstutis Paliokas - Moteris su vazonėliu;Woman with a Flowerpot;

Kęstutis Paliokas

Woman with a Flowerpot

1973

Vincas Kisarauskas - Apšviestas langas III;Illuminated Window III;

Vincas Kisarauskas

Illuminated Window III

1987

Raimondas Gailiūnas - Raganavimas ir pasimėgavimas;Witchcraft and Pleasure;

Raimondas Gailiūnas

Witchcraft and Pleasure

2011 - 2012

Vincas Kisarauskas - Moteris ir skulptūros;Woman and Sculptures;

Vincas Kisarauskas

Woman and Sculptures

1972

Eglė Gineitytė - Medus;Honey;

Eglė Gineitytė

Honey

2007

Leonas Linas Katinas - Autoportretas;Self-Portrait;

Leonas Linas Katinas

Self-Portrait

1968

Galina Petrova-Džiaukštienė - Anytos ruduo;Mother-in-law's Autumn;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Mother-in-law's Autumn

1975

Vytautas Kalinauskas - Vaikystės autoportretas;Childhood Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Childhood Self-portrait

1995

Viktoras Paukštelis - Kiautas II;Shell II;

Viktoras Paukštelis

Shell II

2020

Arvydas Stanislavas Každailis - Skrydis;Flight;

Arvydas Stanislavas Každailis

Flight

1974

Andrius Zakarauskas - Išvirkščioji ir geroji pusė 5;The Worng and the Rifgt Side 6;

Andrius Zakarauskas

The Worng and the Rifgt Side 6

2012

Laima Drazdauskaitė - Kopose;In the Dunes;

Laima Drazdauskaitė

In the Dunes

1974

Audronė Petrašiūnaitė - Violetos mama;Violeta’s Mother;

Audronė Petrašiūnaitė

Violeta’s Mother

2012

Andrius Giedrimas - Rudens upė;Autumn River;

Andrius Giedrimas

Autumn River

2006

Vincentas Gečas - Darbininkė;Worker;

Vincentas Gečas

Worker

1967

Kristina Ališauskaitė - Be pavadinimo;Untitled;

Kristina Ališauskaitė

Untitled

2018

Mikalojus Šalkauskas - Prisikėlimas;Resurrection;

Mikalojus Šalkauskas

Resurrection

1990

Mindaugas Skudutis - Sodinanti daigus;Planting Seedlings;

Mindaugas Skudutis

Planting Seedlings

1996

Antanas Obcarskas - Raudonas sapnas;Red Dream;

Antanas Obcarskas

Red Dream

1993

Alonas Štelmanas - Linkėjimai nuo Alono;Greetings from Alonas;

Alonas Štelmanas

Greetings from Alonas

2004

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė - Piemenėlis;Little Shepherd;

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė

Little Shepherd

1999

Arvydas Šaltenis - Etiudas kompozicijai;Composition Study;

Arvydas Šaltenis

Composition Study

1975

Linas Liandzbergis - Iš kartos į kartą;From Generation to Generation;

Linas Liandzbergis

From Generation to Generation

2011

Henrikas Natalevičius - Rūbas IV;The Robe IV;

Henrikas Natalevičius

The Robe IV

2000

Gintaras Palemonas Janonis - Studija XIV;Studio XIV;

Gintaras Palemonas Janonis

Studio XIV

1991

Arvydas Šaltenis - Nuotrauka;Photograph;

Arvydas Šaltenis

Photograph

1971

Žygimantas Augustinas - Two Graces. Part II;Two Graces. Part II;

Žygimantas Augustinas

Two Graces. Part II

2004 - 2005

Solomonas Teitelbaumas - Mefistofelio atsiradimas;Occurrence of Mephistophel;

Solomonas Teitelbaumas

Occurrence of Mephistophel

2006

Ina Budrytė - Iš kampo;From the Corner;

Ina Budrytė

From the Corner

2000

Leonas Katinas - Gėlės;Flowers;

Leonas Katinas

Flowers

1980

Audronė Petrašiūnaitė - Slapta baimė II;Secret Fear II;

Audronė Petrašiūnaitė

Secret Fear II

2008

Aloyzas Stasiulevičius - Senamiesčio mozaika;Old Town Mosaic;

Aloyzas Stasiulevičius

Old Town Mosaic

1970

Vigintas Stankus - Koliažas;Collage;

Vigintas Stankus

Collage

2013

Patricija Jurkšaitytė - Iš ciklo „Viešbučių kambariai“;From the series “Hotel Rooms”;

Patricija Jurkšaitytė

From the series “Hotel Rooms”

2010

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis - Trys karaliai;Three Wise Men;

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis

Three Wise Men

1986

Kostas Dereškevičius - Išvyka;The Trip;

Kostas Dereškevičius

The Trip

1980

Vygantas Paukštė - Angelas sargas;Guardian Angel;

Vygantas Paukštė

Guardian Angel

1990

Vygantas Paukštė - Kambaryje;In the Room;

Vygantas Paukštė

In the Room

1990

Vincentas Gečas - Aktas;Nude;

Vincentas Gečas

Nude

1967

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė - Raudona moteris: Tylos siena;Red Woman: Wall of Silence;

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė

Red Woman: Wall of Silence

2019

Arvydas Šaltenis - Kompozicijos etiudas;Composition Etude;

Arvydas Šaltenis

Composition Etude

1985

Aušra Andziulytė - Atoslūgis;Ebb;

Aušra Andziulytė

Ebb

2007

Romualdas Petrauskas - Dogma;Dogma;

Romualdas Petrauskas

Dogma

2020

Sigita Maslauskaitė - Peizažas per langą;Landscape through the Window;

Sigita Maslauskaitė

Landscape through the Window

2008

Stasys Jusionis - Lapkričio rytas;November Morning;

Stasys Jusionis

November Morning

1982

Leonardas Gutauskas - Kaimo giedoriai;Village Singers;

Leonardas Gutauskas

Village Singers

1973

Vincas Kisarauskas - Etiudas su dviem galvom;Etude with Two Heads;

Vincas Kisarauskas

Etude with Two Heads

1975

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Tamaros kambarys;Tamara's Room;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Tamara's Room

Undated

Antanas Martinaitis - Pasaka;Fairy Tale;

Antanas Martinaitis

Fairy Tale

1973

Viktoras Paukštelis - Miegantis Kupidonas;Sleeping Cupid;

Viktoras Paukštelis

Sleeping Cupid

2022

Alfonsas Vilpišauskas - Dimensijos;Dimensions;

Alfonsas Vilpišauskas

Dimensions

2009

Igoris Piekuras - Pavojus;Danger;

Igoris Piekuras

Danger

1968

Agnė Jonkutė - Ertmės (triptikas);Cavities (triptych);

Agnė Jonkutė

Cavities (triptych)

2007 - 2008

Monika Plentauskaitė - Apie vakar;About Yesterday;

Monika Plentauskaitė

About Yesterday

2021

Raimundas Sližys - Autoportretas su suknele;Self-portrait in a Dress;

Raimundas Sližys

Self-portrait in a Dress

1997

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Eskizas pagal autoperttreto J. Tintoretto II;Sketch After Autoperttreto J. Tintoretto II;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Sketch After Autoperttreto J. Tintoretto II

2022

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas II;Moscow. Prison II;

Leonas Linas Katinas

Moscow. Prison II

1971

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Šermenys;The Wake;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

The Wake

1968

Eugenijus Antanas Cukermanas - Žaliasis dvynys;The Green Twin;

Eugenijus Antanas Cukermanas

The Green Twin

1974

Audronė Petrašiūnaitė - Seni namai;Old House;

Audronė Petrašiūnaitė

Old House

1987

Petras Lincevičius - Žiema (Devyniolikta valanda);Winter (Seven PM);

Petras Lincevičius

Winter (Seven PM)

2015

Kazimiera Zimblytė - Karalius;King;

Kazimiera Zimblytė

King

1966 - 1968

Ričardas Filistovičius - Nešiojamas daiktas;Portable Thing;

Ričardas Filistovičius

Portable Thing

2012

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Parkas;Park;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Park

1991

Linas Jusionis - Interjeras su gobelenu;Interior with Tapestry;

Linas Jusionis

Interior with Tapestry

2010

Leonardas Tuleikis - Natiurmortas lauke;Outdoor Still Life;

Leonardas Tuleikis

Outdoor Still Life

1969

Ina Budrytė - Kavinėje;In the Cafe;

Ina Budrytė

In the Cafe

2011

Eglė Velaniškytė - Figūra siluetas;Figure Silhouette;

Eglė Velaniškytė

Figure Silhouette

2009

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Untitled

1979

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo;Untitled;

Kazimiera Zimblytė

Untitled

Undated

Silvestras Džiaukštas - Karo dievas I;God of War I;

Silvestras Džiaukštas

God of War I

1969

Vytautas Pakalnis - Pavasaris mėnulio šviesoje;Spring in Moonlight;

Vytautas Pakalnis

Spring in Moonlight

2001

Patricija Jurkšaitytė - Arnolfinių namai;Arnolfini Home;

Patricija Jurkšaitytė

Arnolfini Home

2021

Dalia Kasčiūnaitė - Improvizacija;Improvisation;

Dalia Kasčiūnaitė

Improvisation

1999

Eglė Ridikaitė - Prie Jurgos (Aguonų g. 7);Near Jurga (Aguonų st. 7);

Eglė Ridikaitė

Near Jurga (Aguonų st. 7)

2016

Eglė Gineitytė - Žmogus su vilna;Man with Wool;

Eglė Gineitytė

Man with Wool

2011

Jonas Švažas - Apšviesti medžiai;Illuminated Trees;

Jonas Švažas

Illuminated Trees

1970

Ričardas Bartkevičius - Apie pažinimą;About Cognition;

Ričardas Bartkevičius

About Cognition

2008

Leonas Linas Katinas - Autoportretas per lietų;Self-Portrait in the Rain;

Leonas Linas Katinas

Self-Portrait in the Rain

1971

Algimantas Jonas Kuras - Fabrikėlio langas;Factory Window;

Algimantas Jonas Kuras

Factory Window

1975

Algis Skačkauskas - Susitikimas;Meeting;

Algis Skačkauskas

Meeting

1990

Adomas Jacovskis - Veidas ir ranka;Face and Hand;

Adomas Jacovskis

Face and Hand

2009

Andrius Zakarauskas - Išvirkščioji ir geroji pusė;The Worng and the Rifgt Side;

Andrius Zakarauskas

The Worng and the Rifgt Side

2012

Laima Drazdauskaitė - Slenkstis;Doorstep;

Laima Drazdauskaitė

Doorstep

2003

Audronė Petrašiūnaitė - Sukinys 1;Spin I;

Audronė Petrašiūnaitė

Spin I

2012

Jolanta Kyzikaitė - Žaidimo pabaiga;Game over;

Jolanta Kyzikaitė

Game over

2017

Šarūnas Sauka - Mama;Mother;

Šarūnas Sauka

Mother

2012

Vincentas Gečas - Kalabrijos peizažas;Landscape of Calabria;

Vincentas Gečas

Landscape of Calabria

1964

Saulė Kisarauskienė - Dvi figūros;Two Figures;

Saulė Kisarauskienė

Two Figures

1979

Adomas Jacovskis - Senio galva;Old Man's Head;

Adomas Jacovskis

Old Man's Head

1996

Mikalojus Šalkauskas - Pora;Couple;

Mikalojus Šalkauskas

Couple

2002

Vincas Kisarauskas - Figūra prie ribos;Figure at the Verge;

Vincas Kisarauskas

Figure at the Verge

1971

Henrikas Natalevičius - Kelionė;Journey;

Henrikas Natalevičius

Journey

1990

Jonas Jurcikas - Atgal į ateitį;Back to the Future;

Jonas Jurcikas

Back to the Future

2012

Darius Joneika - Pagalvė;Pillow;

Darius Joneika

Pillow

1997

Alonas Štelmanas - Kirvukai;Axes;

Alonas Štelmanas

Axes

2004

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė - Autoportretas su…;Self-portrait with..;

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė

Self-portrait with..

2010

Monika Plentauskaitė - Varnos;Crows;

Monika Plentauskaitė

Crows

2021

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Be pavadinimo;Untitled;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Untitled

1976

Jonas Čeponis - Vakaras;Evening;

Jonas Čeponis

Evening

Undated

Vytautas Povilaitis - Debesis;Cloud;

Vytautas Povilaitis

Cloud

1999

Arvydas Šaltenis - Šeima I;Family I;

Arvydas Šaltenis

Family I

1970

Žygimantas Augustinas - Two Graces. Part I;Two Graces. Part I;

Žygimantas Augustinas

Two Graces. Part I

2004 - 2005

Aloyzas Stasiulevičius - Onos bažnyčia;St. Anne's Church;

Aloyzas Stasiulevičius

St. Anne's Church

1964

Vytautas Pakalnis - Čigoniška laimė;Gypsy Happiness;

Vytautas Pakalnis

Gypsy Happiness

2000

Solomonas Teitelbaumas - Budistinis motyvas I;Buddhist Motive I;

Solomonas Teitelbaumas

Buddhist Motive I

2002

Monika Bičiūnienė - Važiuoju iš kermošiaus;I'm Driving from the Feast;

Monika Bičiūnienė

I'm Driving from the Feast

1984

Rūta Katiliūtė - Juoda;Black;

Rūta Katiliūtė

Black

2008

Vygantas Paukštė - Kavinukas;Coffee Pot;

Vygantas Paukštė

Coffee Pot

1998

Vincas Kisarauskas - Riteriai;Knights;

Vincas Kisarauskas

Knights

1966

Vincas Kisarauskas - Balandžio mėnesio erdvė;April Space;

Vincas Kisarauskas

April Space

1987

Vytautas Pakalnis - Muziejus;Museum;

Vytautas Pakalnis

Museum

1992

Algis Griškevičius - Prisiminimai apie tylą;Memories of Silence;

Algis Griškevičius

Memories of Silence

2008

Eglė Gineitytė - Skardis;Scarp;

Eglė Gineitytė

Scarp

2012

Jonas Jurcikas - Tvora II;Fence II;

Jonas Jurcikas

Fence II

2016

Arvydas Šaltenis - Pavasaris;Spring;

Arvydas Šaltenis

Spring

1986

Arūnas Vaitkūnas - Seni žaislai;Old Toys;

Arūnas Vaitkūnas

Old Toys

1993

Ramūnas Čeponis - 016 laikas;016 Time;

Ramūnas Čeponis

016 Time

2005

Leonas Linas Katinas - Figūra;Figure;

Leonas Linas Katinas

Figure

1968

Juozas Algirdas Pilipavičius - Raidės. Iš ciklo „Stereo“;Letters. From the series “Stereo”;

Juozas Algirdas Pilipavičius

Letters. From the series “Stereo”

1978

Galina Petrova-Džiaukštienė - Skalbimas;Washing;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Washing

1965

Audronė Petrašiūnaitė - Frida Kahlo grįžta į pradžią;Frida Kahlo Goes Back to the Beginning;

Audronė Petrašiūnaitė

Frida Kahlo Goes Back to the Beginning

2016

Andrius Giedrimas - Mėlynas akcentas;Blue Accent;

Andrius Giedrimas

Blue Accent

2009

Raimondas Martinėnas - Liaudies meno tema;Folk Art Theme;

Raimondas Martinėnas

Folk Art Theme

Stasys Jusionis - Portretas prie Nemuno;Portrait by Nemunas;

Stasys Jusionis

Portrait by Nemunas

1987

Mikalojus Šalkauskas - Abejonė;Doubt;

Mikalojus Šalkauskas

Doubt

2002

Raimundas Sližys - Du;Two;

Raimundas Sližys

Two

1992

Andrius Giedrimas - Upės tėkmė;River Flow;

Andrius Giedrimas

River Flow

2008

Antanas Martinaitis - Vakaronė prie Pažaislio;Evening near Pažaislis;

Antanas Martinaitis

Evening near Pažaislis

1968

Antanas Gudaitis - Dailininkas;The Painter;

Antanas Gudaitis

The Painter

1964

Leopoldas Surgailis - Penki kaimo muzikantai;Five Country Musicians;

Leopoldas Surgailis

Five Country Musicians

1985

Kristina Ališauskaitė - Nafta yra vanduo;Oil Is Water;

Kristina Ališauskaitė

Oil Is Water

2021

Leopoldas Surgailis - Užgavėnių eisena;Pancake Day;

Leopoldas Surgailis

Pancake Day

1970

Alonas Štelmanas - Kabojimas;Hanging;

Alonas Štelmanas

Hanging

2004

Henrikas Natalevičius - Diena;Day;

Henrikas Natalevičius

Day

1990

Linas Liandzbergis - Kur tu, Ana Karenina?;Where are you, Ana Karenina?;

Linas Liandzbergis

Where are you, Ana Karenina?

2012

Kazimiera Zimblytė - Iš serijos „In memoriam...“;From the series "In memoriam...";

Kazimiera Zimblytė

From the series "In memoriam..."

1980 - 1988

Ričardas Filistovičius - Kasdienis rūbas;Casual Clothes;

Ričardas Filistovičius

Casual Clothes

2011

Adomas Danusevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Adomas Danusevičius

Untitled

2018

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Sinagoga;Synagogue;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Synagogue

1992

Linas Jusionis - Pievelė ir interjeras;Intrerior and Lawn;

Linas Jusionis

Intrerior and Lawn

2010

Solomonas Teitelbaumas - Mirtis. Makbeto siela;Death. Macbeth's Soul;

Solomonas Teitelbaumas

Death. Macbeth's Soul

1999

Ina Budrytė - Aštri forma;Sharp Shape;

Ina Budrytė

Sharp Shape

1998

Audronė Petrašiūnaitė - Žalia moteris;Green Woman;

Audronė Petrašiūnaitė

Green Woman

1996

Vygantas Paukštė - Parko skulptūros;Park Sculptures;

Vygantas Paukštė

Park Sculptures

1984

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo;Untitled;

Kazimiera Zimblytė

Untitled

1970

Vytautas Dubauskas - Ach;Oh;

Vytautas Dubauskas

Oh

1992

Patricija Jurkšaitytė - Marijos miegamasis;Maria's Bedroom;

Patricija Jurkšaitytė

Maria's Bedroom

2006

Simonas Kuliešis - Peržiūros;Exams;

Simonas Kuliešis

Exams

2021

Eglė Velaniškytė - Moterų palata;Women's Ward;

Eglė Velaniškytė

Women's Ward

1987

Kostas Dereškevičius - Moteris su dešrele;Woman with Sausage;

Kostas Dereškevičius

Woman with Sausage

1974

Vygantas Paukštė - Skubanti bėda;Urgent Trouble;

Vygantas Paukštė

Urgent Trouble

2007

Arūnas Vaitkūnas - Laiptinė;Staircase;

Arūnas Vaitkūnas

Staircase

1987

Adomas Danusevičius - Getas;Ghetto;

Adomas Danusevičius

Ghetto

2012

Jonas Gasiūnas - Anatomijos pamoka II;Anatomy Lesson II;

Jonas Gasiūnas

Anatomy Lesson II

2005

Arūnas Vaitkūnas - Laiptinė. Vilnius (Bobelio);Staircase. Vilnius (Bobelis);

Arūnas Vaitkūnas

Staircase. Vilnius (Bobelis)

1998

Algimantas Jonas Kuras - Natiurmortas su pieno separatoriumi;Still Life with Milk Separator;

Algimantas Jonas Kuras

Still Life with Milk Separator

1974

Algis Skačkauskas - Avinėlio aukojimas;Sacrifitial Lamb;

Algis Skačkauskas

Sacrifitial Lamb

1990

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Vėjuotas vakaras;Wundy Evening;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Wundy Evening

1992

Sigita Maslauskaitė - Klapčiukai I;Altar Boys I;

Sigita Maslauskaitė

Altar Boys I

2009

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Untitled

Undated

Jolanta Kyzikaitė - Parodomasis žaidimas;An Exhibition Game;

Jolanta Kyzikaitė

An Exhibition Game

2016

Šarūnas Sauka - Kaimo romanas;Village Romance;

Šarūnas Sauka

Village Romance

2008

Leonardas Gutauskas - Lošėjai;Players;

Leonardas Gutauskas

Players

2010

Raimundas Sližys - Baras;Pub;

Raimundas Sližys

Pub

1995

Agnė Jonkutė - Prosenelės daiktai;Grandmother's belongings;

Agnė Jonkutė

Grandmother's belongings

2000

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Pavasaris Veršvuose;Spring in Veršvai;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Spring in Veršvai

1981

Jonas Čeponis - Senoji brodnica;Old Brodnica;

Jonas Čeponis

Old Brodnica

1969

Vytautas Povilaitis - Abstrakcija;Abstraction;

Vytautas Povilaitis

Abstraction

1990

Vilmantas Marcinkevičius - Ieva ir Adomas;Eve and Adam;

Vilmantas Marcinkevičius

Eve and Adam

1993

Monika Furmana - Erdvėžmogis;Space Man;

Monika Furmana

Space Man

2013

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Eskizas pagal autoperttreto J. Tintoretto I;Sketch After Autoperttreto J. Tintoretto I;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Sketch After Autoperttreto J. Tintoretto I

2022

Stasys Jusionis - Žemaitijoje;In Samogitia;

Stasys Jusionis

In Samogitia

1979

Arvydas Šaltenis - Vestuvės;Wedding;

Arvydas Šaltenis

Wedding

1980

Valentinas Antanavičius - Pasaka II;Fairytale II;

Valentinas Antanavičius

Fairytale II

1971

Gintautas Vaičys - Ritminiai segmentai;Rhythmic Segments;

Gintautas Vaičys

Rhythmic Segments

2006

Eugenijus Antanas Cukermanas - Lynx;Lynx;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Lynx

1991

Linas Jusionis - Artinasi;Aproaching;

Linas Jusionis

Aproaching

2014

Rūta Katiliūtė - Mėlyna;Blue;

Rūta Katiliūtė

Blue

2004

Vincas Kisarauskas - Šventė;Celebration;

Vincas Kisarauskas

Celebration

1961

Algimantas Švėgžda - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Švėgžda

Untitled

1977

Rimas Zigmas Bičiūnas - Dailininko dirbtuvėje;In the Artist's Studio;

Rimas Zigmas Bičiūnas

In the Artist's Studio

1977 - 1978

Igoris Piekuras - Laukimas;Waiting;

Igoris Piekuras

Waiting

1971

Algis Skačkauskas - Morkų vagis;Carrot Thief;

Algis Skačkauskas

Carrot Thief

1990

Meda Norbutaitė - Akis į akį;Face to Face;

Meda Norbutaitė

Face to Face

2020

Eglė Gineitytė - Kažkokia pasaka;Some Kind of Fairytale;

Eglė Gineitytė

Some Kind of Fairytale

2011

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Be pavadinimo;Untitled;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Untitled

1991

Leonas Linas Katinas - Gėlių puodelis lange;Flower Pot in the Window;

Leonas Linas Katinas

Flower Pot in the Window

1970

Romualdas Petrauskas - Diagnozė;Diagnosis;

Romualdas Petrauskas

Diagnosis

2018

Galina Petrova-Džiaukštienė - Valtys pajūryje;Boats at the Seaside;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Boats at the Seaside

1972

Kristina Kurilionok - Mūsų kaime viskas po senovei;Nothing New in Our Village;

Kristina Kurilionok

Nothing New in Our Village

2012

Eglė Kuckaitė - Mano svajonių spalva;My Dream Color;

Eglė Kuckaitė

My Dream Color

2011

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Bloga kompanija;Bad Company;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Bad Company

1989

Stasys Jusionis - Aukštaitijos motyvai;Motifs of Aukštaitija;

Stasys Jusionis

Motifs of Aukštaitija

1988

Leonas Linas Katinas - Vaizdas;View;

Leonas Linas Katinas

View

1969

Mikalojus Šalkauskas - Lėkimas;Running;

Mikalojus Šalkauskas

Running

1998

Alfonsas Vilpišauskas - Etiudas diplominiam darbui;Etude for Diploma Work;

Alfonsas Vilpišauskas

Etude for Diploma Work

1974 - 1975

Nijolė Dirvianskytė - Trys karaliai;Three Wise Men;

Nijolė Dirvianskytė

Three Wise Men

2016

Leopoldas Surgailis - Jurgis;St. George;

Leopoldas Surgailis

St. George

1986

Arūnė Tornau - Žaizdos I;Wounds I;

Arūnė Tornau

Wounds I

2018 - 2020

Henrikas Natalevičius - Vakaras;Evening;

Henrikas Natalevičius

Evening

1990

Arvydas Šaltenis - Be pavadinimo;Untitled;

Arvydas Šaltenis

Untitled

Undated

Bronė Mingailaitė-Uogintienė - Juozas Miltinis Volponės kostiumu;Juozas Miltinis in Volpona Costume;

Bronė Mingailaitė-Uogintienė

Juozas Miltinis in Volpona Costume

1980

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Be pavadinimo;Untitled;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Untitled

Arvydas Šaltenis - Gulintis aktas;Lying nude;

Arvydas Šaltenis

Lying nude

1969

Valentinas Antanavičius - Susitikimas Valakampiuose;Meeting in Valakampiai;

Valentinas Antanavičius

Meeting in Valakampiai

1975

Vincas Kisarauskas - Riteriai;Knights;

Vincas Kisarauskas

Knights

1965

Laima Drazdauskaitė - Smėlis ir vanduo;Sand and Water;

Laima Drazdauskaitė

Sand and Water

2009

Leonas Katinas - Debesys;Clouds;

Leonas Katinas

Clouds

1979

Dalia Kasčiūnaitė - Veneros gimimas;Birth of Venus;

Dalia Kasčiūnaitė

Birth of Venus

1980

Vincas Kisarauskas - XX amžius. V;XX Century. V;

Vincas Kisarauskas

XX Century. V

1987

Arūnas Vaitkūnas - Be pavadinimo (Laiptinė);Untitled;

Arūnas Vaitkūnas

Untitled

1998

Henrikas Čerapas - Skenduolių pasaulis;The World of the Drowned;

Henrikas Čerapas

The World of the Drowned

2003 - 2004

Monika Plentauskaitė - Prieš pasirodymą. Vorkuta;Before the Show. Vorkuta;

Monika Plentauskaitė

Before the Show. Vorkuta

2018

Galina Petrova-Džiaukštienė - Vėgėlės;Burbots;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Burbots

1970

Vaidotas Žukas - Moteris, pakėlusi koją;Woman Raising her Leg;

Vaidotas Žukas

Woman Raising her Leg

1978

Raimondas Gailiūnas - Autoportretas;Selfportrait;

Raimondas Gailiūnas

Selfportrait

1985

Sigita Maslauskaitė - Šventas Jeronimas;Saint Jerome;

Sigita Maslauskaitė

Saint Jerome

2008

Vytautas Kalinauskas - Teatrinis autoportretas;Theatrical Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Theatrical Self-portrait

1996

Paulius Juška - Du arba veidrodis;Two or a Mirror;

Paulius Juška

Two or a Mirror

2005

Alfonsas Vilpišauskas - Nefertitė interjere;Nefertiti Indoors;

Alfonsas Vilpišauskas

Nefertiti Indoors

2005

Laima Drazdauskaitė - Margionys;Margionys;

Laima Drazdauskaitė

Margionys

2002

Marija Teresė Rožanskaitė - Rentgenas;X-Ray;

Marija Teresė Rožanskaitė

X-Ray

1977

Raimondas Martinėnas - Vasara;Summer;

Raimondas Martinėnas

Summer

2000

Leonardas Gutauskas - Vynas ir obuolys;Wine and Apple;

Leonardas Gutauskas

Wine and Apple

2010

Antanas Martinaitis - Šeimoje;In the Family;

Antanas Martinaitis

In the Family

1967

Mikalojus Šalkauskas - Narcizas;Narcissus;

Mikalojus Šalkauskas

Narcissus

1985

Laisvydė Šalčiūtė - Simulacrum;Simulacrum;

Laisvydė Šalčiūtė

Simulacrum

2006

Raimundas Sližys - Tonu Koiv portretas;Portrait of Tonu Koiv;

Raimundas Sližys

Portrait of Tonu Koiv

1983

Dalia Kasčiūnaitė - Kompozicija 2;

Dalia Kasčiūnaitė

Kompozicija 2

1988

Šarūnas Sauka - Vėl namie;Home Again;

Šarūnas Sauka

Home Again

1993

Gabrielė Adomaitytė - A Slight Shift in the Angle;A Slight Shift in the Angle;

Gabrielė Adomaitytė

A Slight Shift in the Angle

2018

Vincas Kisarauskas - Figūros figūrose;Figures in Figures;

Vincas Kisarauskas

Figures in Figures

1971

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - 1940 m. Liaudies seimas;1940 People's Seimas;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

1940 People's Seimas

2000

Juzefa Čeičytė - Kompozicija;Composition;

Juzefa Čeičytė

Composition

1959

Vilmantas Marcinkevičius - Angelai ir mergaitė;Angels and a Girl;

Vilmantas Marcinkevičius

Angels and a Girl

2000

Mindaugas Skudutis - Rūtos Dovydaitytės portretas;Portrait of Rūta Dovydaitytė;

Mindaugas Skudutis

Portrait of Rūta Dovydaitytė

1977

Monika Furmana - Ratai;Wheels;

Monika Furmana

Wheels

2017

Gintaras Palemonas Janonis - Dvi moterys žalioje pievoje;Two Women in a Green Meadow;

Gintaras Palemonas Janonis

Two Women in a Green Meadow

1990

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Be pavadinimo;Untitled;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Untitled

Undated

Eglė Ulčickaitė - Praėjus šalčiams;After the Frosts;

Eglė Ulčickaitė

After the Frosts

2014

Ina Budrytė - Ginčas dėl pievos;Dispute Over a Field;

Ina Budrytė

Dispute Over a Field

2011

Audronė Petrašiūnaitė - Paskutinė lova;Last Bed;

Audronė Petrašiūnaitė

Last Bed

2005

Kazimiera Zimblytė - Kompozicija;Composition;

Kazimiera Zimblytė

Composition

1968

Silvestras Džiaukštas - Naktigonininkas;Night Hunter;

Silvestras Džiaukštas

Night Hunter

1965

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo;Untitled;

Kazimiera Zimblytė

Untitled

Undated

Silvestras Džiaukštas - Statulėlės;Small Statues;

Silvestras Džiaukštas

Small Statues

1965

Romanas Vilkauskas - Interjeras XI;Interior XI;

Romanas Vilkauskas

Interior XI

1997 - 1998

Kostas Dereškevičius - Teatrinis personažas;Theatrical Character;

Kostas Dereškevičius

Theatrical Character

1973

Audronė Petrašiūnaitė - Geltona moteris;Yellow Woman;

Audronė Petrašiūnaitė

Yellow Woman

1999

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis - Figūrinė kompozicija;Figurative Composition;

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis

Figurative Composition

1996

Kostas Dereškevičius - Draugės;Girlfriends;

Kostas Dereškevičius

Girlfriends

1978

Antanas Obcarskas - Laivas;Boat;

Antanas Obcarskas

Boat

1993

Patricija Jurkšaitytė - Iš ciklo „Degantis pasiūlymas“;From the series “Burning offer”;

Patricija Jurkšaitytė

From the series “Burning offer”

2005

Algimantas Švėgžda - Vasaros pradžia;Beginning of the Summer;

Algimantas Švėgžda

Beginning of the Summer

1971

Rimas Zigmas Bičiūnas - Paukštis margame fone;Bird on a Colourful Background;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Bird on a Colourful Background

1975

Nijolė Valadkevičiūtė - Žemės sargas;Guardian of the Earth;

Nijolė Valadkevičiūtė

Guardian of the Earth

1975

Kostas Dereškevičius - Kelyje IV;On the Road IV;

Kostas Dereškevičius

On the Road IV

1975

Vincas Kisarauskas - Riteris;Knight;

Vincas Kisarauskas

Knight

1969

Algis Skačkauskas - Žmogus ir paukštis;Man and Bird;

Algis Skačkauskas

Man and Bird

1990

Alina Melnikova - Glostant tavo šonkaulius;Stroking Your Ribs;

Alina Melnikova

Stroking Your Ribs

2009

Algimantas Jonas Kuras - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Jonas Kuras

Untitled

1988

Augustinas Savickas - Skulptūrėlės;Small Sculptures;

Augustinas Savickas

Small Sculptures

1996

Nomeda Saukienė - Sargas;Keeper;

Nomeda Saukienė

Keeper

2004

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Krantas;Shore;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Shore

1992

Leonas Katinas - Neramus ritmas. Peizažas;Uneasy Rhythm. Landscape;

Leonas Katinas

Uneasy Rhythm. Landscape

1975

Vincentas Gečas - Veršis;Calf;

Vincentas Gečas

Calf

1966

Leonardas Gutauskas - Atsisveikinimas su Peliu;Farewell to Pelys;

Leonardas Gutauskas

Farewell to Pelys

1986

Eglė Ridikaitė - Autoportretas žiemą;Self-portrait in Winter;

Eglė Ridikaitė

Self-portrait in Winter

2008

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Juodos saulėgrąžos;Black Sunflowers;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Black Sunflowers

2002

Ramūnas Čeponis - 16 laikas;16 Time;

Ramūnas Čeponis

16 Time

2008

Vladislovas Žilius - Iš serijos „Ženklai“;From the series "Signs";

Vladislovas Žilius

From the series "Signs"

1990 - 1992

Raimondas Gailiūnas - Saulėlydžio lyrika. (Trukdymai);Sunset Lyrics. (Interferences);

Raimondas Gailiūnas

Sunset Lyrics. (Interferences)

2001

Darius Joneika - Nugara;Back;

Darius Joneika

Back

1996

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas IV;Moscow. Prison IV;

Leonas Linas Katinas

Moscow. Prison IV

1971

Arvydas Šaltenis - Gedinčios;Mourning Women;

Arvydas Šaltenis

Mourning Women

1978

Arvydas Šaltenis - Kareiviškas autoportretas;Soldierly Self-Portrait;

Arvydas Šaltenis

Soldierly Self-Portrait

1987

Valentinas Antanavičius - Improvizacija;Improvisation;

Valentinas Antanavičius

Improvisation

1979

Leonas Katinas - Improvizacija;Improvisation;

Leonas Katinas

Improvisation

1980

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Untitled

Undated

Simonas Kuliešis - Dvigubas;Double;

Simonas Kuliešis

Double

2019

Dalia Kasčiūnaitė - Žalias laukas. Pieva;Green Field. Meadow;

Dalia Kasčiūnaitė

Green Field. Meadow

2009

Vincas Kisarauskas - Sūnus palaidūnas;Prodigal Son;

Vincas Kisarauskas

Prodigal Son

1983

Algis Skačkauskas - Žuvies naktis;Fish Night;

Algis Skačkauskas

Fish Night

1990

Vita Opolskytė - Be my guest (+3);Be my guest (+3);

Vita Opolskytė

Be my guest (+3)

2018

Kęstutis Grigaliūnas - Vilniaus katedros bestija;The Beast of Vilnius Cathedral;

Kęstutis Grigaliūnas

The Beast of Vilnius Cathedral

2007

Jonas Švažas - Medis;Tree;

Jonas Švažas

Tree

1969

Ričardas Bartkevičius - Gėlės ir žirklės;Flowers and Scissors;

Ričardas Bartkevičius

Flowers and Scissors

2002

Galina Petrova-Džiaukštienė - Tinklų taisymas;Net Repair;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Net Repair

1969

Leonas Linas Katinas - Mykoliukas prisimena Severiūtę;Mykoliukas Remembers Severiūtė;

Leonas Linas Katinas

Mykoliukas Remembers Severiūtė

Undated

Vincas Kisarauskas - Krintantis sulaužytas žmogus;Falling Broken Man;

Vincas Kisarauskas

Falling Broken Man

1965

Algimantas Jonas Kuras - Daržo baidyklė;Garden Scarecrow;

Algimantas Jonas Kuras

Garden Scarecrow

1977

Vaidotas Žukas - Salų žmonės;People of the Islands;

Vaidotas Žukas

People of the Islands

1980

Raimondas Gailiūnas - Jo veidas;His Face;

Raimondas Gailiūnas

His Face

1997

Valdas Gilius - Kompozicija Nr. 1;Composition no. 1;

Valdas Gilius

Composition no. 1

1995

Paulius Juška - Dvi pusės;Two Sides;

Paulius Juška

Two Sides

2006

Arvydas Šaltenis - Du vyrai;Two Men;

Arvydas Šaltenis

Two Men

1974

Ieva Mediodia - Technologinis aš;Technoself;

Ieva Mediodia

Technoself

2016

Leonas Linas Katinas - Kėdė už lango;Chair Outside the Window;

Leonas Linas Katinas

Chair Outside the Window

1970

Antanas Martinaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Martinaitis

Untitled

Undated

Mikalojus Šalkauskas - Lietuvių liaudies meno motyvas;Lithuanian Folk Art Motif;

Mikalojus Šalkauskas

Lithuanian Folk Art Motif

1983

Alfonsas Vilpišauskas - Kelionė;Journey;

Alfonsas Vilpišauskas

Journey

2002

Laima Drazdauskaitė - Pajūrio toliai;Seaside Distances;

Laima Drazdauskaitė

Seaside Distances

1997

Vincentas Gečas - Širvinta;Širvinta;

Vincentas Gečas

Širvinta

1960

Ričardas Nemeikšis - o;o;

Ričardas Nemeikšis

o

1991

Alonas Štelmanas - Dvi lemputės;Two Bulbs;

Alonas Štelmanas

Two Bulbs

2005

Emilija Balas - Žvaigždės;Stars;

Emilija Balas

Stars

2022

Jonas Mackonis-Mackevičius - Barjerinis bėgimas;Barrier Running;

Jonas Mackonis-Mackevičius

Barrier Running

1962

Mindaugas Skudutis - Be pavadinimo;Untitled;

Mindaugas Skudutis

Untitled

1983

Henrikas Natalevičius - Pomidorų alėja;Tomato Avenue;

Henrikas Natalevičius

Tomato Avenue

2007 - 2008

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Be pavadinimo;Untitled;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Untitled

Undated

Henrikas Natalevičius - Dvigubas portretas;Double Portrait;

Henrikas Natalevičius

Double Portrait

1993

Arvydas Šaltenis - Be pavadinimo;Untitled;

Arvydas Šaltenis

Untitled

Undated

Eglė Ulčickaitė - Čakas Norisas mano virtuvėje;Chuck Norris in My Kitchen;

Eglė Ulčickaitė

Chuck Norris in My Kitchen

2014

Ina Budrytė - Paskraidysiu;I Will Fly;

Ina Budrytė

I Will Fly

2011

Kazimiera Zimblytė - Be pavadinimo (Traukinys II);Untitled (Train II);

Kazimiera Zimblytė

Untitled (Train II)

Undated

Silvestras Džiaukštas - Karo demonas;War Demon;

Silvestras Džiaukštas

War Demon

1970 - 1972

Felicija Dudoit - Nidos pasienis;Border of Nida;

Felicija Dudoit

Border of Nida

2020

Patricija Jurkšaitytė - Iš ciklo „Olandiškos istorijos“. 6;From the series “Dutch Stories”. 6;

Patricija Jurkšaitytė

From the series “Dutch Stories”. 6

2013

Leonas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Katinas

Untitled

1979

Kostas Dereškevičius - Skelbimas;The Notice;

Kostas Dereškevičius

The Notice

1970

Audronė Petrašiūnaitė - Dvi rožytės;Two Roses;

Audronė Petrašiūnaitė

Two Roses

2006

Vincas Kisarauskas - Edipas karalius;Oedipus Rex;

Vincas Kisarauskas

Oedipus Rex

1960

Vigintas Stankus - Paukštis: kovas;Bird: Rook;

Vigintas Stankus

Bird: Rook

2017

Vincentas Gečas - Valkataujantis;Begging;

Vincentas Gečas

Begging

1961

Nijolė Valadkevičiūtė - Laimės burbulai;Happiness Bubbles;

Nijolė Valadkevičiūtė

Happiness Bubbles

1972

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Untitled

1971

Vygantas Paukštė - Suši valgytojai;Sushi Eater;

Vygantas Paukštė

Sushi Eater

2005

Algirdas Petrulis - Kompozicija 16;Composition 16;

Algirdas Petrulis

Composition 16

1983

Raimondas Gailiūnas - Ir palinkėkime vieni kitiems ramybės;And Lets Wish Each Other Peace;

Raimondas Gailiūnas

And Lets Wish Each Other Peace

2016

Vytautas Kalinauskas - Nykus autoportretas;Dull Self-portrait;

Vytautas Kalinauskas

Dull Self-portrait

1995

Andrius Zakarauskas - Stebuklas;Miracle;

Andrius Zakarauskas

Miracle

2018

Laima Drazdauskaitė - Anapus tvoros;On the Other Side of the Fence;

Laima Drazdauskaitė

On the Other Side of the Fence

2010

Nomeda Saukienė - Mamos suknelė;Mom's Dress;

Nomeda Saukienė

Mom's Dress

2004

Sigita Maslauskaitė - Mergaitės;Girl;

Sigita Maslauskaitė

Girl

2017

Vytautas Kalinauskas - Lyriškas autoportretas Užupyje;Lyrical Self-portrait in Užupis;

Vytautas Kalinauskas

Lyrical Self-portrait in Užupis

1995

Arvydas Šaltenis - Kompozicija su lėliuku;Composition with Doll;

Arvydas Šaltenis

Composition with Doll

1973

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas - Naktinis keleivis;Night Traveler;

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

Night Traveler

1992

Mikalojus Šalkauskas - Personažai;Characters;

Mikalojus Šalkauskas

Characters

1996

Leonas Katinas - Medžiai;Trees;

Leonas Katinas

Trees

1979

Vincas Kisarauskas - Vieniša popietė;Lonely Afternoon;

Vincas Kisarauskas

Lonely Afternoon

1975

Raimundas Sližys - Tambūristė;Tambourist;

Raimundas Sližys

Tambourist

1999

Raimondas Martinėnas - Kompozicija;Composition;

Raimondas Martinėnas

Composition

2000

Vytautas Povilaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Vytautas Povilaitis

Untitled

2001

Raimundas Sližys - Žmogus iš Muziejaus gatvės;A Man from Museum Street;

Raimundas Sližys

A Man from Museum Street

1977

Mindaugas Skudutis - Vizitas pas daktarą;Visit to the Doctor;

Mindaugas Skudutis

Visit to the Doctor

2006

Gintaras Palemonas Janonis - Būrimas;Divination;

Gintaras Palemonas Janonis

Divination

1992 - 1994

Darius Joneika - Galva;Head;

Darius Joneika

Head

1999

Leonas Linas Katinas - Maskva. Kalėjimas III;Moscow. Prison III;

Leonas Linas Katinas

Moscow. Prison III

1971

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Sudžiūvęs obuolys ir saulėgrąža;Dried Apple and Sunflower;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Dried Apple and Sunflower

1993

Eugenijus Antanas Cukermanas - Improvizacija;Improvisation;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Improvisation

2009

Monika Furmana - Juodoji našlė;Black Widow;

Monika Furmana

Black Widow

2018

Kazimiera Zimblytė - Šventė;Festival;

Kazimiera Zimblytė

Festival

1966

Ričardas Filistovičius - Lunaparkas Vilniuje. III;Luna Park in Vilnius III;

Ričardas Filistovičius

Luna Park in Vilnius III

1980

Gintaras Palemonas Janonis - Viena moteris dviejuose paveiksluose;One Woan in Two Paintings;

Gintaras Palemonas Janonis

One Woan in Two Paintings

1989

Evaldas Jansas - Zuikiai Juodkrantėje;Rabbits in Juodkrantė;

Evaldas Jansas

Rabbits in Juodkrantė

2018

Arvydas Šaltenis - Žmogaus galva (brolis);Human Head (Brother);

Arvydas Šaltenis

Human Head (Brother)

1971

Valentinas Antanavičius - Mėlynas mano žvėris;My Blue Beast;

Valentinas Antanavičius

My Blue Beast

1991

Ina Budrytė - Parke;In the Park;

Ina Budrytė

In the Park

2000

Audronė Petrašiūnaitė - Lėtas valsas;A Slow Waltz;

Audronė Petrašiūnaitė

A Slow Waltz

2010

Romanas Vilkauskas - Daina;Song;

Romanas Vilkauskas

Song

1994

Kostas Dereškevičius - Vyras ir moteris;Man and Woman;

Kostas Dereškevičius

Man and Woman

1970

Kazimiera Zimblytė - Kompozicija;Composition;

Kazimiera Zimblytė

Composition

1972

Patricija Jurkšaitytė - Dingusio Werl altoriaus kairė;Left Side of the Missing Altar of Werl;

Patricija Jurkšaitytė

Left Side of the Missing Altar of Werl

2021

Valerija Ostrauskienė - Raganės sodai;Witch Gardens;

Valerija Ostrauskienė

Witch Gardens

Undated

Kęstutis Grigaliūnas - O lia lia;O lia lia;

Kęstutis Grigaliūnas

O lia lia

2006

Jonas Švažas - Medžiai Ronžėje;Tees in Ronžė;

Jonas Švažas

Tees in Ronžė

1969

Ričardas Bartkevičius - Apie drąsą;About Courage;

Ričardas Bartkevičius

About Courage

2008

Vincas Kisarauskas - Be pavadinimo;Untitled;

Vincas Kisarauskas

Untitled

1973

Algis Skačkauskas - Biliardas;Billiards;

Algis Skačkauskas

Billiards

2007

Algis Skačkauskas - Laimikis;The Catch;

Algis Skačkauskas

The Catch

1990

Valdas Gilius - Kompozicija Nr. 4;Composition no. 4;

Valdas Gilius

Composition no. 4

1995

Leonas Linas Katinas - Be pavadinimo;Untitled;

Leonas Linas Katinas

Untitled

1988

Viktoras Paukštelis - Romantinė era;The Romantic Era;

Viktoras Paukštelis

The Romantic Era

2020

Audronė Petrašiūnaitė - Svajoju mėsos suknią su Lady Gaga;I Dream of a Meat Dress with Lady Gaga;

Audronė Petrašiūnaitė

I Dream of a Meat Dress with Lady Gaga

2011

Algimantas Jonas Kuras - Natiurmortas katilinėje;Still Life in a Boiler Room;

Algimantas Jonas Kuras

Still Life in a Boiler Room

1974

Augustinas Savickas - Prie lango;By the Window;

Augustinas Savickas

By the Window

1997 - 1999

Saulė Kisarauskienė - Kompozicija;Composition;

Saulė Kisarauskienė

Composition

1967

Adomas Jacovskis - Laukiantis lietaus;Waiting for Rain;

Adomas Jacovskis

Waiting for Rain

2009

Saulė Kisarauskienė - Gulinti figūra;Recumbent Woman;

Saulė Kisarauskienė

Recumbent Woman

1965

Vincentas Gečas - Kazė;Kazė;

Vincentas Gečas

Kazė

1958

Audrius Naujokaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Audrius Naujokaitis

Untitled

2011

Alonas Štelmanas - Ant liepto - sėdi onanistė;A Wanker Sits on a Footbridge;

Alonas Štelmanas

A Wanker Sits on a Footbridge

2005

Emilija Balas - Kambarys;Room;

Emilija Balas

Room

2019

Agnė Jonkutė - Prosenelės daiktai;Grandmother's belongings;

Agnė Jonkutė

Grandmother's belongings

2000

Monika Plentauskaitė - Madonna;Madonna;

Monika Plentauskaitė

Madonna

2021

Henrikas Natalevičius - Interjeras;Interior;

Henrikas Natalevičius

Interior

1998

Leonid Alekseiko - Šeima;Family;

Leonid Alekseiko

Family

2014

Arvydas Šaltenis - Kareiviai;Soldiers;

Arvydas Šaltenis

Soldiers

1995

Žygimantas Augustinas - Magdalietė;Magdalene;

Žygimantas Augustinas

Magdalene

2004

Leonas Katinas - Medis;Tree;

Leonas Katinas

Tree

1976

Vincas Kisarauskas - 1976 metų autoportretas;1976 Self-portrait;

Vincas Kisarauskas

1976 Self-portrait

1976

Vigintas Stankus - Figūra;Figure;

Vigintas Stankus

Figure

2012

Vytautas Pakalnis - Jaunas savižudis ir moteris;Young Suicide and a Woman;

Vytautas Pakalnis

Young Suicide and a Woman

1990 - 1991

Vincentas Gečas - Žuvis;Fish;

Vincentas Gečas

Fish

1983

Kęstutis Grigaliūnas - Tikra istorija apie Joseph Beuys Nr. 1;A True Story About Joseph Beuys no. 1;

Kęstutis Grigaliūnas

A True Story About Joseph Beuys no. 1

1998

Dalia Kasčiūnaitė - Ruduo Žvėryne;Autumn in  Žvėrynas;

Dalia Kasčiūnaitė

Autumn in Žvėrynas

1976

Leonas Linas Katinas - Gatvė;Street;

Leonas Linas Katinas

Street

1970

Arūnas Vaitkūnas - Interjeras su figūra;Interior with Figure;

Arūnas Vaitkūnas

Interior with Figure

1981

Adomas Danusevičius - Please ask and I will tell;Please ask and I will tell;

Adomas Danusevičius

Please ask and I will tell

2012

Kęstutis Paliokas - Kybartų peizažas;Kybartai Landscape;

Kęstutis Paliokas

Kybartai Landscape

1969

Vincas Kisarauskas - Krintanti figūra;Falling Figure;

Vincas Kisarauskas

Falling Figure

1967 - 1968

Raimondas Gailiūnas - Aistra susitaikymui;A Passion for Reconciliation;

Raimondas Gailiūnas

A Passion for Reconciliation

2013

Algirdas Petrulis - Natiurmortas;Still Life;

Algirdas Petrulis

Still Life

1969

Audronė Petrašiūnaitė - Gulinti ant vandens;Lyin on Water;

Audronė Petrašiūnaitė

Lyin on Water

2016

Raimondas Martinėnas - Mėnesiena palėpėje;Moonlight in the Attic;

Raimondas Martinėnas

Moonlight in the Attic

2004

Arvydas Šaltenis - Dvi moterys;Two Women;

Arvydas Šaltenis

Two Women

1974

Viktoras Paukštelis - Gambitas;Gambit;

Viktoras Paukštelis

Gambit

2021

Arvydas Stanislavas Každailis - Sadutė;Sadutė;

Arvydas Stanislavas Každailis

Sadutė

1973

Andrius Zakarauskas - Tinklas (diptikas);Net (diptych);

Andrius Zakarauskas

Net (diptych)

2009

Laima Drazdauskaitė - Žiemos ritmai;Winter Rhythms;

Laima Drazdauskaitė

Winter Rhythms

1971

Audronė Petrašiūnaitė - Raudona moteris;Red Woman;

Audronė Petrašiūnaitė

Red Woman

1993

Andrius Giedrimas - Raudonas debesis;Red Clowd;

Andrius Giedrimas

Red Clowd

2003

Vilmantas Marcinkevičius - Teigiamas beprotis ir lyriška mergina;A Positive Madman and a Lyrical Girl;

Vilmantas Marcinkevičius

A Positive Madman and a Lyrical Girl

2000

Kristina Ališauskaitė - Dimensija;Dimension;

Kristina Ališauskaitė

Dimension

2021

Mikalojus Šalkauskas - Motina su vaiku;Mother and Child;

Mikalojus Šalkauskas

Mother and Child

1998

Alonas Štelmanas - Kraujo broliai;Blood Brothers;

Alonas Štelmanas

Blood Brothers

2011

Jurga Barilaitė - Vaiko galvutė;Child's Head;

Jurga Barilaitė

Child's Head

1993

Monika Furmana - Hamelno Fleitininkė;The Pied Piper of Hamelin;

Monika Furmana

The Pied Piper of Hamelin

2019

Mindaugas Skudutis - Restoranas „Šakės“;Restaurant “Šakės”;

Mindaugas Skudutis

Restaurant “Šakės”

2002

Antanas Obcarskas - Pilkas dangus;Gray Sky;

Antanas Obcarskas

Gray Sky

1993

Henrikas Natalevičius - Vandens nešėjas;Water Carrier;

Henrikas Natalevičius

Water Carrier

1989

Alonas Štelmanas - Nešėjas;Carrier;

Alonas Štelmanas

Carrier

2004

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė - Varnos;Crows;

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė

Crows

2011

Leonas Linas Katinas - Kiemas;Yard;

Leonas Linas Katinas

Yard

1970

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Žmogus iš Mango (aktorius V. Čižauskas);Man from Mango (Actor V. Čižauskas);

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Man from Mango (Actor V. Čižauskas)

1971

Eugenijus Antanas Cukermanas - Taffa;Taffa;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Taffa

2008

Kazimiera Zimblytė - Iš serijos „In memoriam...“;From the series "In memoriam...";

Kazimiera Zimblytė

From the series "In memoriam..."

1980 - 1988

Ričardas Filistovičius - Senovinis baldas;Antique Furniture;

Ričardas Filistovičius

Antique Furniture

1994

Solomonas Teitelbaumas - Be pavadinimo;Untitled;

Solomonas Teitelbaumas

Untitled

1999

Ina Budrytė - Tinkle;In the Net;

Ina Budrytė

In the Net

2008

Audronė Petrašiūnaitė - Įkalinta;Imprisoned;

Audronė Petrašiūnaitė

Imprisoned

2010

Leopoldas Surgailis - Be pavadinimo;Untitled;

Leopoldas Surgailis

Untitled

1979

Rūtė Merk - Lee's Atlantis;Lee's Atlantis;

Rūtė Merk

Lee's Atlantis

2017

Patricija Jurkšaitytė - Iš ciklo „Olandiškos istorijos“. 2;From the series “Dutch Stories”. 2;

Patricija Jurkšaitytė

From the series “Dutch Stories”. 2

2013

Eglė Velaniškytė - Gyvenimas puikus;Life is Great;

Eglė Velaniškytė

Life is Great

1984

Kostas Dereškevičius - Moteris. Portretas;Woman. Portrait;

Kostas Dereškevičius

Woman. Portrait

1979

Vygantas Paukštė - Globėjas;The Guardian;

Vygantas Paukštė

The Guardian

1992

Vincentas Gečas - Natiurmortas su žaisliuku;Still Life with Toy;

Vincentas Gečas

Still Life with Toy

1967

Heinz Hermann Jurczek - Kartografia;Cartography;

Heinz Hermann Jurczek

Cartography

2007

Alonas Štelmanas - Naktis daboklėje;Night in Custody;

Alonas Štelmanas

Night in Custody

2012

Jurga Barilaitė - Vaikas ir velnias;Child and Devil;

Jurga Barilaitė

Child and Devil

1994

Arūnas Vaitkūnas - Kompozicija;Composition;

Arūnas Vaitkūnas

Composition

1985

Henrikas Čerapas - Pilkas natiurmortas;Gray Still Life;

Henrikas Čerapas

Gray Still Life

1993

Algis Skačkauskas - Sekminės;Pentecost;

Algis Skačkauskas

Pentecost

1990

Sigita Maslauskaitė - Klapčiukai II;Altar Boys II;

Sigita Maslauskaitė

Altar Boys II

2009

Andrius Giedrimas - Parkas;Park;

Andrius Giedrimas

Park

2010

Leonas Linas Katinas - Pavasaris;Spring;

Leonas Linas Katinas

Spring

1969

Sigita Maslauskaitė - Medis;Tree;

Sigita Maslauskaitė

Tree

1994

Leonardas Gutauskas - Pozuotoja ir purpurinis žiedas;Poser and Purple Blossom;

Leonardas Gutauskas

Poser and Purple Blossom

2011

Vincas Kisarauskas - Vilnius;Vilnius;

Vincas Kisarauskas

Vilnius

1968

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus - Be pavadinimo;Untitled;

Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus

Untitled

Undated

Raimundas Sližys - Povilo Kūdulio portretas;Portrait of Povilas Kūdulis;

Raimundas Sližys

Portrait of Povilas Kūdulis

1978

Eduardas Juchnevičius - Moters gundymas;Seduction of a Woman;

Eduardas Juchnevičius

Seduction of a Woman

1997

Vincas Kisarauskas - Autoportretas;Self-portrait;

Vincas Kisarauskas

Self-portrait

1971

Jonas Gasiūnas - Romantizmo pabaiga;The End of Romanticism;

Jonas Gasiūnas

The End of Romanticism

2021

Leonas Linas Katinas - Ovale;Oval;

Leonas Linas Katinas

Oval

1982

Vytautas Povilaitis - Kompozicija;Composition;

Vytautas Povilaitis

Composition

1999

Petras Lincevičius - Stalas;The Table;

Petras Lincevičius

The Table

2014

Monika Furmana - Taške B;At Point B;

Monika Furmana

At Point B

2013

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Dvigubas I. S. portretas;Double Portrait of I.S;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Double Portrait of I.S

2022

Arvydas Šaltenis - Stotyje;At the Station;

Arvydas Šaltenis

At the Station

1974

Valentinas Antanavičius - Prieš naktį;Before Night;

Valentinas Antanavičius

Before Night

1979

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Figūros eskizas;Figure Sketch;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Figure Sketch

2007

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Autoportretas;Self-portrait;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Self-portrait

1967

Eugenijus Antanas Cukermanas - Zonos XXX;Zones XXX;

Eugenijus Antanas Cukermanas

Zones XXX

2009

Leonardas Tuleikis - Sodžiaus motyvai;Garden Motifs;

Leonardas Tuleikis

Garden Motifs

1970

Ričardas Filistovičius - Pasaulis, kuriame norėčiau gyventi;The World I'l Like to Live in;

Ričardas Filistovičius

The World I'l Like to Live in

2013

Algis Griškevičius - Patriotiniai žaidimai;Patriotic Games;

Algis Griškevičius

Patriotic Games

2000

Kazimieras Brazdžiūnas - Unauthorized Satan Shoes;Unauthorized Satan Shoes;

Kazimieras Brazdžiūnas

Unauthorized Satan Shoes

2021

Algimantas Švėgžda - Portretas;Portrait;

Algimantas Švėgžda

Portrait

1967

Rimas Zigmas Bičiūnas - Dailininkas ir modelis;Artist and Model;

Rimas Zigmas Bičiūnas

Artist and Model

1975

Jonas Švažas - Nukirstas medis;Felled Tree;

Jonas Švažas

Felled Tree

1974

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė - Pavasaris garažų teritorijoje;Spring in The Garage Area;

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė

Spring in The Garage Area

2012

Algis Skačkauskas - Didysis tulpių išnešiotojas;The Great Tulip Carrier;

Algis Skačkauskas

The Great Tulip Carrier

2004

Eglė Gineitytė - Patinka žiema;I Like Winter;

Eglė Gineitytė

I Like Winter

2011

Eglė Gineitytė - Persikėlimas;Crossing;

Eglė Gineitytė

Crossing

2007

Romualdas Petrauskas - Riba;Limit;

Romualdas Petrauskas

Limit

2011

Leonas Linas Katinas - Kaip aš buvau šokiuose su Cia;How I Was Dancing with Cia;

Leonas Linas Katinas

How I Was Dancing with Cia

1963

Algimantas Jonas Kuras - Motoras (patalpoje);Motor (Indoors);

Algimantas Jonas Kuras

Motor (Indoors)

1974

Algis Skačkauskas - Marato mirtis;The Death of Marat;

Algis Skačkauskas

The Death of Marat

1990

Eglė Kuckaitė - Dabar;Now;

Eglė Kuckaitė

Now

2011

Stasys Jusionis - Vidutis;Vidutis;

Stasys Jusionis

Vidutis

1970

Andrius Zakarauskas - Apskriti potepiai;Round Strokes;

Andrius Zakarauskas

Round Strokes

2009

Laima Drazdauskaitė - Prie ežero;By the Lake;

Laima Drazdauskaitė

By the Lake

1970

Audronė Petrašiūnaitė - Stebuklingas elnias;Magical Deer;

Audronė Petrašiūnaitė

Magical Deer

2014

Jolanta Kyzikaitė - Gyvenimas yra gražus?;Life is Beautiful?;

Jolanta Kyzikaitė

Life is Beautiful?

2018

Petronėlė Gerlikienė - Motina;Mother;

Petronėlė Gerlikienė

Mother

1978

Vilmantas Marcinkevičius - Moterys mėgstančios veršieną;Women who Like Veal;

Vilmantas Marcinkevičius

Women who Like Veal

1992

Eglė Kuckaitė - Dūšia gėrėsi į kūną;The Soul Absorbed into the Body;

Eglė Kuckaitė

The Soul Absorbed into the Body

2019 - 2020

Vytautas Povilaitis - Kaip gėlelės...!;Like Flowers...!;

Vytautas Povilaitis

Like Flowers...!

2001

Henrikas Natalevičius - Figūra;Figure;

Henrikas Natalevičius

Figure

1989

Alonas Štelmanas - Ant bėgių;On Rails;

Alonas Štelmanas

On Rails

2004

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė - 1:0;1:0;

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė

1:0

2007

Monika Plentauskaitė - Kelias į žvaigždes;Way to the Stars;

Monika Plentauskaitė

Way to the Stars

2021

Mykolė Ganusauskaitė - Pievos 1;Meadows 1;

Mykolė Ganusauskaitė

Meadows 1

2021

Rimvidas Jankauskas-Kampas - Juodas debesis;Black Cloud;

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Black Cloud

1991

Arvydas Šaltenis - Traukinyje;On the Train;

Arvydas Šaltenis

On the Train

1973

Jovita Aukštikalnytė - Rudens kvapas;Smell of Autumn;

Jovita Aukštikalnytė

Smell of Autumn

2008 - 2009

Audronė Petrašiūnaitė - Rožės;Roses;

Audronė Petrašiūnaitė

Roses

2004

Aloyzas Stasiulevičius - Vilniaus fragmentas;A Fragment of Vilnius;

Aloyzas Stasiulevičius

A Fragment of Vilnius

1967

Laima Drazdauskaitė - Darže;In the Garden;

Laima Drazdauskaitė

In the Garden

2010

Vincas Kisarauskas - Tyli tyla;Silent Silence;

Vincas Kisarauskas

Silent Silence

1975

Adomas Danusevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Adomas Danusevičius

Untitled

2018

Algis Griškevičius - Gėlių turgelis – Vėlinės;Flower Market - All Souls' Day;

Algis Griškevičius

Flower Market - All Souls' Day

1988

Rūta Katiliūtė - Nerija;Nerija;

Rūta Katiliūtė

Nerija

1980

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis - Natiurmortas;Still Life;

Eugenijus Varkulevičius-Varkalis

Still Life

1996

Kostas Dereškevičius - Be pavadinimo;Untitled;

Kostas Dereškevičius

Untitled

1974

Vygantas Paukštė - Švari galva;Clean Head;

Vygantas Paukštė

Clean Head

2002

Jonas Gasiūnas - Nutolstantis;Fading;

Jonas Gasiūnas

Fading

2009

Jonas Jurcikas - Zone of Avoidance;Zone of Avoidance;

Jonas Jurcikas

Zone of Avoidance

2017

Eglė Karpavičiūtė - Song Nr. II;Song No. II;

Eglė Karpavičiūtė

Song No. II

2018

Eglė Velaniškytė - Jojimo pamoka;

Eglė Velaniškytė

Jojimo pamoka

Arūnas Vaitkūnas - Sakelio ežeras;Sakelis Lake;

Arūnas Vaitkūnas

Sakelis Lake

1992

Ramūnas Čeponis - Judesiai 19;Movements 19;

Ramūnas Čeponis

Movements 19

2008

Juozas Algirdas Pilipavičius - Nežinoma žemė. Iš ciklo „Stereo“;Unknown Land. From the series “Stereo”;

Juozas Algirdas Pilipavičius

Unknown Land. From the series “Stereo”

1980

Galina Petrova-Džiaukštienė - Pajūrio moteris;Seaside Woman;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Seaside Woman

1969

Silvestras Džiaukštas - Žvejai;Fishermen;

Silvestras Džiaukštas

Fishermen

1969

Galina Petrova-Džiaukštienė - Bitininkas Točkus;Beekeeper Točkus;

Galina Petrova-Džiaukštienė

Beekeeper Točkus

1970

Marija Teresė Rožanskaitė - Širdies operacija II;Heart Surgery II;

Marija Teresė Rožanskaitė

Heart Surgery II

1974

Sigita Maslauskaitė - Šokis;Dance;

Sigita Maslauskaitė

Dance

1994

Stasys Jusionis - Septyni kalavijai;Seven Swords;

Stasys Jusionis

Seven Swords

1993 - 1996

Mikalojus Šalkauskas - Motina ir vaikas;Mother and Child;

Mikalojus Šalkauskas

Mother and Child

1993

Alfonsas Vilpišauskas - Motina ir vaikas;Mother and Child;

Alfonsas Vilpišauskas

Mother and Child

1993

Laima Drazdauskaitė - Išdžiūvusi pieva II;Dried Meadow;

Laima Drazdauskaitė

Dried Meadow

1996

Raimundas Sližys - Brolio portretas;Brother's Portrait;

Raimundas Sližys

Brother's Portrait

1981

Antanas Martinaitis - Be pavadinimo;Untitled;

Antanas Martinaitis

Untitled

1969

Henrikas Natalevičius - Veidas su liūtu;Face with Lion;

Henrikas Natalevičius

Face with Lion

1993

Felicija Dudoit - Berniukas ir žalias krepšys;A Boy and a Green Bag;

Felicija Dudoit

A Boy and a Green Bag

2021

Ieva Juršėnaitė - Saulėlydis;Sunset;

Ieva Juršėnaitė

Sunset

2019

Laisvydė Šalčiūtė - Kojų šluostymas;Wiping the Feet;

Laisvydė Šalčiūtė

Wiping the Feet

2004

Vincas Kisarauskas - Dviese prie stalo;Two at the Table;

Vincas Kisarauskas

Two at the Table

1966

Povilas Ričardas Vaitiekūnas - Natiurmortas su alijošiumi;Still Life with Aloe;

Povilas Ričardas Vaitiekūnas

Still Life with Aloe

1975

Juzefa Čeičytė - Laiko grimasa;Faces of Time;

Juzefa Čeičytė

Faces of Time

1955

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita - Rudens sodas;Autumn Garden;

Viačeslavas Jevdokimovas-Karmalita

Autumn Garden

2008

Ina Budrytė - Suliko;Suliko;

Ina Budrytė

Suliko

2006

Audronė Petrašiūnaitė - Helix nebula;Helix Nebula;

Audronė Petrašiūnaitė

Helix Nebula

2011