Gudaičio namai

Tuometinio Dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) profesoriaus Antano Gudaičio (1904–1989) bute aukštomis lubomis Vilniuje, Kaštonų gatvėje, secesinės architektūros name, dažnai susirinkdavo labai marga Vilniaus kultūrininkų bendruomenė. Čia lankydavosi kino režisierius Arūnas Žebriūnas (1930–2013), jo žmona dainininkė Giedrė Kaukaitė (g. 1943), jos kolega bosas Vaclovas Daunoras (g. 1937), ateidavo gretimame bute gyvenantys dailininkai Algimantas Švėgžda (1941–1996) ir Agnė Bekerytė-Švėgždienė. Susitikimus neretai fiksuodavo čia su kamera besisukinėjantis Gudaičio žentas, menotyrininkės Eglės Gudaitytės (g. 1941) vyras fotografas ir filmininkas Algimantas Kunčius (g. 1939).
 
Be to, dažnai rinkdavosi ir profesoriaus kolegos bei mokiniai. Gudaitis tuometiniame Dailės institute dėstė apie keturis dešimtmečius (1945–1985) ir visų buvo labai gerbiamas. Tarp jo mokinių – tapytojai Silvestras Džiaukštas (g. 1928), Galina Petrova-Džiaukštienė (g. 1927), Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931), Vincas Kisarauskas (1934–1988), Saulė Kisarauskienė (g. 1937), Kostas Dereškevičius (g. 1937), Algimantas Švėgžda (1941–1996), Arvydas Šaltenis (g. 1944). Su Gudaičiu artimai bendravo ir Jonas Švažas (1925–1976), Leopoldas Surgailis (g. 1928), Algimantas Jonas Kuras (g. 1940). Pokalbiai sukosi ir apie tuometinę kultūrą, meną, kartu visi dėmesingai ir pagarbiai išklausydavo profesoriaus jaunystės prisiminimus iš studijų Paryžiuje.
 
Kolekcijoje – Antano Gudaičio, Jono Švažo, Silvestro Džiaukšto, Galinos Petrovos-Džiaukštienės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vinco Kisarausko, Saulės Kisarauskienės, Leopoldo Surgailio, Sauliaus Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Algimanto Švėgždos, Kosto Dereškevičiaus darbai.