Gibavičiaus mokiniai ir bičiuliai

Tai grupė draugų, kuriuos vienijo knygos grafiko, scenografo, monumentalisto, Rimtauto Vincento Gibavičiaus (1935–1994) asmenybė. Dažnai susirinkdavo ir diskutuodavo įvairiais klausimais Gibavičiaus kolegos menininkai Petras Repšys (g. 1940), Algirdas Steponavičius (1927–1996), Romualdas Čarna (g. 1939), Romualdas Rakauskas (g. 1941), Valentinas Antanavičius (g. 1936), Stanislovas Kuzma (1947–2012). Juos vienijo kūrybinė veikla – kartu rengiamos parodos, knygos meno trienalės, domėjimasis Lietuvos istorija ir nuodugnesnės meno istorijos studijos.
 
Artimai buvo bendraujama ir su jaunesniais menininkais, Gibavičiaus mokiniais iš tuometinio Dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) – Edmundu Saladžiumi (g. 1950), Rimvydu Kepežinsku (g. 1956), Kęstučiu Grigaliūnu (g. 1957), Linu Jablonskiu (g. 1959), Audriumi Puipa (1960–1997). Visus pirmiausiai siejo išpažįstamos vertybės – bekompromisis asmenybės laisvės ir nevaržomos saviraiškos prioritetas prieš sistemą. Jiems būdingas labai artimas ir intensyvus bendravimas. Gibavičius, kaip labai išsilavinęs, enciklopedinių žinių ir plataus mąstymo žmogus, buvo autoritetas, palaikė ir formavo jaunąją kartą.
 
Kolekcijoje – Petro Repšio, Algirdo Steponavičiaus, Kęstučio Grigaliūno, Audriaus Puipos, Lino Jablonskio, Rimvydo Kepežinsko, Valentino Antanavičiaus, Romualdo Rakausko darbai; taip pat Stanislovo Kuzmos portretas (autorius – Algimantas Aleksandravičius).