Grupė „24“

Grupė „24“ – tai formali menininkų grupė, susibūrusi 1989 metais, o 1990 metais paskelbusi manifestą. Tuo laikotarpiu kaip priešprieša neveikliai sovietinei Dailininkų sąjungai kūrėsi daug dailininkų grupių. Pastaroji grupė jungė skirtingas disciplinas – tapybą, skulptūrą, grafiką, menotyrą. Ji gyvavo 1989–2000 metais.
 
Grupės nariai – tai du meno kritikai ir menotyrininkai Alfonsas Andriuškevičius (g. 1940) ir Viktoras Liutkus (g. 1950), 22 menininkai: vyresnieji Leopoldas Surgailis (g. 1928), Vytautas Šerys (1931–2006), Eugenijus Antanas Cukermanas (g. 1935), Valentinas Antanavičius (g. 1936), Kostas Dereškevičius (g. 1937), Leonardas Gutauskas (g. 1938), Antanas Martinaitis (1939–1986), Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940), Algimantas Jonas Kuras (g. 1940), Linas Leonas Katinas (g. 1941), Arvydas Šaltenis (g. 1944), ir jaunesnės kartos atstovai: Bronius Gražys (g. 1952), Henrikas Natalevičius (g. 1953), Algis Skačkauskas (1955–2009), Vygantas Paukštė (g. 1957), Šarūnas Sauka (g. 1958).
 
Kaip grupės svečiai parodose įvardijami: Leonas Katinas (1907–1984), Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus (1933–2002), kompozitorius Algirdas Martinaitis (g. 1950) ir perkusininkas bei menininkas Vladimiras Tarasovas (g. 1947).
 
Grupę „24“ sudarė individualybės, kurios vertino viena kitos darbą, jas vienijo panašus požiūris į kūrybą ir kultūrą ir siekis rengti bendras gerų dailininkų parodas. Pavadinimas „24“ – tai nustatytas leistinas narių skaičius.
 
Kolekcijoje – Lino Leono Katino, Arvydo Šaltenio, Kosto Dereškevičiaus, Vyganto Paukštės, Šarūno Saukos, Vytauto Šerio, Henriko Natalevičiaus, Algimanto Jono Kuro, Leonardo Gutausko, Valentino Antanavičiaus darbai.