Teatro / kino dailininkai

Tai įvairių kartų dailininkai, kūrę scenografiją, dekoracijas, kostiumus spektakliams ir kino filmams.
 
Rimtauto Vincento Gibavičiaus (1935–1993) sukurti spalvingi scenovaizdžiai pasižymėjo plastiškumu, savita formų ritmika, muzikalumu.
 
Juzefa Čeičytė (g. 1920) kūrė scenovaizdžius teatrui, o 1963–1978 metais – dekoracijas ir kostiumus kino filmams. Ji suformavo konceptualiosios scenografijos principus.
 
Vytautas Pakalnis (1972–2004) kūrė lėles, mobilius Vegos Vaičiūnaitės „Miraklio“ teatrui, buvo sukūręs savo teatrą „U“.
 
Vienas žymiausių scenografų – Adomas Jacovskis (g. 1948) – jau daugiau kaip 25 metus dirba teatre ir kuria neužmirštamus scenovaizdžius. Jo sesuo Aleksandra Jacovskytė (g. 1945) specializuojasi teatro kostiumų srityje.
 
Vienas žymesnių jauniausios kartos menininkų – Gintaras Makarevičius (g. 1965) – kuria scenovaizdžius įvairiems šiuolaikiniams spektakliams, daugiausia – Oskaro Koršunovo, taip pat ir dokumentinius filmus. Darbo patirtis teatre neabejotinai veikia ir visą kitą jų meninę kūrybą.
 
Kolekcijoje – Valentino Antanavičiaus, Gintaro Makarevičiaus, Eglės Rakauskaitės, Adomo Jacovskio, Juzefos Čeičytės, Vytauto Pakalnio, Rimtauto Vincento Gibavičiaus, Aleksandros Jacovskytės darbai.