Dailininkai kritikai

Tai dailininkai, rašantys arba rašę profesionalius dailės kritikos straipsnius, esė, kai kurie jų yra išleidę net knygas.
 
Vincas Kisarauskas (1934–1988) buvo vienas iš retų rašančių tapytojų: skelbė straipsnius, dailės parodų recenzijas, mokslinius tyrinėjimus. Jo 1984 metais išleista knyga „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“ – viena rimčiausių menotyros ir kultūros istorijos studijų.
 
Itin daug eseistinio stiliaus straipsnių, svarstymų apie meną yra paskelbęs ir grafikas Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944). Tarp kitų dailininkų kritikų minėtini Antanas Martinaitis (1939–1986), Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė (g. 1962), Mindaugas Skudutis (g. 1948), Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940), Edmundas Saladžius (g. 1950).
 
Kolekcijoje – Vinco Kisarausko, Antano Martinaičio, Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės, Mikalojaus Povilo Vilučio, Mindaugo Skudučio, Povilo Ričardo Vaitiekūno, Edmundo Saladžiaus darbai.