Grupė „1“

1992 metais Vilniuje susibūrė grupė „1“, kurią sudarė 1 menotyrininkė, Aldona Dapkutė, ir 10 tapytojų bei grafikų: Audrius Dzikaras (g. 1957), Adasa Skliutauskaitė (g. 1931), Danutė Jonkaitytė (g. 1951), Audrius Puipa (1960–1997), Kazimiera Zimblytė (1933–1999), Vytautas Jurkūnas (1910 -1993), Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947), Vytenis Jankūnas (g. 1961), Andrius Giedrimas (g. 1948), Rūta Katiliūtė (g. 1944), Arvydas Pakalka (g. 1957).
 
Savo tikslus grupė deklaravo parodos kataloge: „Būties akivaizdoje kūrėjas visada yra vienas... Grupėje „1“ esant po vieną būnama kartu. Grupė pripažįsta ir gina savo narių kūrybos bei pažiūrų laisvę, jai priklausantys skatina ir palaiko vienas kito kūrybą. Svarbiausia – žmogiški santykiai ir bendravimas, tarpusavio supratimas, tolerancija bei bendra parodinė, leidybinė, komercinė, visuomeninė veikla. Ir kūryba – kaip vieneto bendrumo su kitais pagrindas“ (Aldona Dapkutė, 1994).
 
Kolekcijoje – Rūtos Katiliūtės, Danutės Jonkaitytės, Audriaus Puipos, Adasos Skliutauskaitės, Kazimieros Zimblytės, Vytauto Jurkūno, Dalios Kasčiūnaitės darbai.