Grupė „Angis“

Tai menininkų grupė, susibūrusi 1989 metais. Tuo metu kūrėsi daug naujų dailininkų grupių, priešpriešinančių save neveikliai sovietinei Dailininkų sąjungai. „Angis“ susibūrė Vilniuje, bet kildino save iš Kauno, savo ištakas siejo su tarpukario Kauno grupės „Ars“ ekspresionistine tradicija. Be to, dauguma jos narių mokėsi Stepo Žuko technikume Kaune: Henrikas Čerapas (g. 1952), Ričardas Nemeikšis (g. 1959), Jonas Gasiūnas (g. 1954), Rimvidas Jankauskas-Kampas (1957–1993), Jonas Arčikauskas (g. 1957), Antanas Obcarskas (g. 1958), Vytautas Dubauskas (g. 1958), Eimutis Markūnas (g. 1959).
 
Į grupę buvo pakviestas ir jų mokytojas Alfonsas Vilpišauskas (g. 1945), kuris, kaip sakė Gasiūnas, buvo jų „sultys“. Per kelerius metus prisidėjo nors ir nesusiję su technikumu, bet panašios meninės ir gyvenimiškos ekspresionistinės jausenos vienijami Raimondas Gailiūnas (g. 1956), Mikalojus Šalkauskas (1935–2002), Arūnas Vaitkūnas (1956–2005), Kęstutis Lupeikis (g. 1962).
 
Pavadinimas „Angis“ – tai ironiška nuoroda į tarptautinę menininkų grupę „CoBrA“ (1948–1951). Pirmąją parodą grupė surengė 1990 metais dabartiniame „Litexpo“ parodų centre, tuometinėms galerijoms nebūdingoje aplinkoje. Prisimindamas grupės veiklos pradžią, Gasiūnas apibūdina laikotarpio situaciją: „Už nugaros alsavo atkutusi „tautinė tradicija“, priešais mistifikavo „Naujieji laukiniai“, italų „Transavangardas“.
 
Individualiai kūrusių ir drauge besieksponavusių menininkų neoekspresionistiniuose kūriniuose galima įžvelgti nemažai bendrybių: dėmesys spalvai, faktūrai, veržlus potėpis, didžiulis formatas. Grupės parodos išsiskyrė tuo laiku neįprastais eksponavimo būdais, kūrybiškai panaudojamomis didelėmis erdvėmis, dažnai ekspozicijos įgaudavo instaliacinį vaizdą. 2011 metais Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėje „Titanikas“ buvo surengta grupės „Angis“ 20 metų retrospektyvinė paroda.
 
Kolekcijoje – Ričardo Nemeikšio, Vytauto Dubausko, Henriko Čerapo, Jono Gasiūno, Alfonso Vilpišausko, Raimondo Gailiūno, Rimvido Jankausko-Kampo, Mikalojaus Šalkausko, Arūno Vaitkūno, Antano Obcarsko darbai.