Čiurlionio mokyklos mokytojai

Tai garsūs menininkai, dirbę Valstybinėje vidurinėje specialiojoje muzikos mokykloje įkurtame Dailės skyriuje (įsteigtame 1960 metais, nuo 1965 metų mokyklai buvo suteiktas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas). 1960 metais pianistui Dainiui Trinkūnui tapus mokyklos direktoriumi ir tais pačiais metais vitražistui Antanui Garbauskui įsteigus Dailės skyrių, į mokyklą buvo pakviesti dirbti skyriaus steigėjo bendraamžiai, ką tik baigę tuometinį Dailės institutą – jie daugiau negu du dešimtmečius formavo lietuviškos pokarinės modernistinės dailės pagrindus.
 
Čiurlionio mokykloje dirbo šie menininkai: Juozas Galkus (g. 1932), Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931), Egidijus Talmantas (g. 1934), Valentinas Antanavičius (g. 1936), Vytautas Ciplijauskas (g. 1927), Alfonsas Ambraziūnas (g. 1933), Rimantas Dichavičius (g. 1937), Vladas Vildžiūnas (g. 1932), Birutė Žilytė (g. 1930), Rimtautas Vincentas Gibavičius (1935 – 1993), Arvydas Každailis (1939), Vincas Kisarauskas (1934 – 1988), Danutė Jedzinskienė, Romualdas Kunca (1935 – 2011), Bronislovas Gobis, Vladislovas Žilius (g. 1939), Linas Katinas (g. 1941), Gediminas Karalius (g. 1942), Anicetas Jonutis (g. 1935), Kęstutis Ramonas (g. 1936).
 
Vėliau į skyrių įsiliejo Stanislovas Kuzma (g. 1947), Petras Mazūras (g. 1949), Giedrius Plechavičius (g. 1951), Mindaugas Skudutis (g. 1948), Romualdas Karpavičius (g. 1951), Daina Steponavičiūtė (g. 1952), Artūras Raila (g. 1962) ir kiti profesionalūs kūrėjai, mokytojai. Čiurlionio mokyklos Dailės skyriaus mokytojus siejo bendros pažiūros tiek į politinę santvarką, tiek į meno modernizavimo procesus.
 
Kolekcijoje – Aloyzo Stasiulevičiaus, Alfonso Ambraziūno, Valentino Antanavičiaus, Vinco Kisarausko, Birutės Žilytės, Rimanto Dichavičiaus, Rimtauto Vincento Gibavičiaus, Vladislovo Žiliaus, Lino Katino, Petro Mazūro, Mindaugo Skudučio, Dainos Steponavičiūtės, Artūro Railos darbai.