Kauno dailės mokyklos mokytojai

Tai dailininkai tapytojai, grafikai, dėstę Kauno keturmetėje vaikų dailės mokykloje (dabar Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla) 7 dešimtmečio pabaigoje – 8 dešimtmetyje. Nuo 1969 metų čia pradėjo dėstyti Antanas Martinaitis (1939 – 1986), Laima Drazdauskaitė (g. 1947), Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940), dėstęs iki 1977 metų. Trumpiausiai dėstė Edmundas Saladžius (g. 1950) – nuo 1972 iki 1974 metų.
 
Juos vienijo ne tik bendras darbas, panašios vertybinės ir meninės nuostatos, bet ir bendra kūrybinė veikla. Kartais, kol jų mokiniai savarankiškai atlikdavo užduotis, mokytojai irgi piešdavo, improvizuodavo – vienas pradėdavo, o kiti užbaigdavo pradėtą piešinį.
 
Kolekcijoje – bendri Antano Martinaičio ir Edmundo Saladžiaus piešiniai, taip pat atskiri Laimos Drazdauskaitės, Povilo Ričardo Vaitiekūno, Antano Martinaičio, Edmundo Saladžiaus darbai.