Steponavičių namai

Grafikas Petras Repšys (g. 1940) prisimena: „Buvo dar vieni – Birutės Žilytės (g. 1930) ir amžiną atilsį Algirdo Steponavičiaus (1927–1996) namai miškelyje, ant kalnelio Jeruzalėje. Steponavičius buvo ypatingas žmogus. Apskritai ta jų šeima kitokia. Gyveno gamtoje... Jo namuose susirinkdavo patys įdomiausi žmonės. Ten prieidavo daugiau žmonių gal todėl, kad vietos buvo daugiau... Šnekėdavomės absoliučiai apie viską... Algis buvo filosofas, nežmoniškai daug skaitė. Pačius įdomiausius dalykus, kiek buvo įmanoma, gaudavo, net ir „Katalikų bažnyčios kronikas“...“
 
Taigi 7 dešimtmetyje Steponavičių namai Jeruzalėje buvo menininkų, tyliojo modernizmo atstovų, traukos centras. Tai buvo bendraminčių susibūrimo vieta, panašiai kaip ir Vildžiūnų namai. Buvo diskutuojama apie meno istoriją, grafiką, tapybą.
 
Kolekcijoje – Birutės Žilytės, Algirdo Steponavičiaus, Vinco Kisarausko, Saulės Kisarauskienės, Petro Repšio, Rimtauto Vincento Gibavičiaus, Valentino Antanavičiaus darbai.