„Penkiukė“

Neformali tapytojų grupė, susibūrusi 8 dešimtmečio pabaigoje. Grupės credo, pasak vieno grupės lyderių Mindaugo Skudučio (g. 1948), „nenutapyti optimistiško paveikslo“. Ši nuostata nukreipta prieš melagingą sovietinę ideologiją, vertusią į tikrovę žiūrėti pro rožinius akinius.
 
Grupę vienijo bendros diskusijos, artimas bendravimas ir parodų organizavimas. Grupės nariai: Bronius Gražys (g. 1952), Henrikas Natalevičius (g. 1953), Mindaugas Skudutis (g. 1948), Raimundas Sližys (1952–2008) ir Romanas Vilkauskas (g. 1949). Jie tais pačiais – 1976 – metais baigė dabartinę Vilniaus dailės akademiją ir kartu (nuo 1977 metų) kas keleri metai rengė kolektyvines parodas. Tapyboje atsiskleidžia ironiškas požiūris į gyvenimą, grotesko, sarkazmo elementai.
 
Kolekcijoje – Henriko Natalevičiaus, Raimundo Sližio, Mindaugo Skudučio, Romano Vilkausko darbai.