Autoriaus nuotrauka

Algis Skačkauskas

Trumpa biografija

  • Tapytojas.
  • Gimė 1955 m. Pranapolyje, Prienų r. Mirė 2009 m. Vilniuje.
  • 1977–1983 m. tapybos studijos LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Nuo 1982 m. dalyvavo parodose.
  • 1989–2000 m. dailininkų grupės „24“ narys.
  • 1999 m. galerijos „Vartai” metų dailininkas.
  • Gyveno Vilniuje, dirbo pedagoginį darbą dailės mokyklose.
  • Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Skaityti daugiau

Apie kūrybą

Algio Skačkausko tapyboje neoekspresionizmas yra įgavęs labai savitą ikonografiją. Lyg iš gausybės rago pilasi lietuviškų kaimų ir mažų miestelių darbų bei apeigų vaizdai, bibliniai siužetai, vaizduojami šioje aplinkoje, kaip ir Artimuosiuose Rytuose, kaitaliojasi su antikinių mitų motyvais. Avies lupimas, galvijų gynimas ar skerdimas, kapo duobės kasimas, nukryžiavimo siužetai Skačkausko drobėse tokia pati ritualizuota šventė, kaip vestuvės, vyno gėrimas, meilės scenos, šokiai ar muzikavimas.
 
Skačkauskas ne tik tapo, bet ir rašo eiles. Neatsitiktinai jo paveikslai pavadinti ypač vaizdingais asociatyviais pavadinimais. Tapyboje, kaip ir poezijoje, menininkas įsikūnija į du prieštaringus vaidmenis – grojančio lyriko ir apsvaigusio, gašlaus, griaunančio bakchanališko satyro. Daugelyje kūrinių šios abi personifikacijos pusės užmezga nepaliaujamą nė vienos pergale nesibaigiantį dialogą. Ne mažiau dinamiška ir veržli nei siužetai pati gestiška Skačkausko tapybos maniera. Jis tapo daug, impulsyviai lyg genamas vaizdinių ir temperamento proveržio.
 
Skačkausko tapyboje sukurta visa neoekspresionistų pamėgtų dinamiškų spalvinių derinių skalė, kurios pagrindas – tamsių ir ryškių spalvų kontrastai. Jo drobėse juodame fone veržliai išnyra švytinčios geltonos, raudonos, violetinės figūros ar jų raudoni arba purpuriniai apsiaustai kontrastuoja su želdinių žaluma.
 
Šalia šių didelių, kone monumentalių drobių apibendrintomis spalvinėmis plokštumomis ir juodomis bei spalvotomis kontūrinėmis linijomis ir didelė grupė susiliejančios spalvinės gamos, minkšto linijinio piešinio kūrinių. Jie dažniausiai labiau etiudiški ir kameriški. Šioje paveikslų grupėje, kaip ir Skačkausko tapyboje ant popieriaus ar piešiniuose, ryšku Marko Shagalo įtaka. Iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos kilęs moderniosios dailės klasikas lietuvį traukia reminescencijomis tiek apie mažų miestelių spalvingus personažus, tiek pačia tapybos maniera.
 
Šią Skačkausko pasaulėjautą taikliai apibūdina Antanas Andrijauskas: „Menininko kūryboje pilkas kasdienybės pasaulis susipina su belaikiu mitiniu poetiniu pasaulio suvokimu. Jo tapiniai nepaklūsta formalios logikos dėsniams, neapibūdina objektyvių daiktų, reiškinių, o įgauna sakraliai fetišizuotas ir mitines prasmes.“ Į lietuvių tapybą atėjęs kartu su Audrone Petrašiūnaite ir Vygantu Paukšte ir su jais pradėjęs ieškoti savo neoekspresyvių individualių mitų Skačkauskas greitai nuo jų ėmė skirtis ypatingu pasaulėjautos ir nuotaikų dualizmu. Tai geriausiai iliustruoja paties tapytojo eilėraštis:
 
„Lelijų sniegas“
 
"Tik pažiūrėk, baltom lelijom sninga!
Užklotas Jieznas, Stakliškės ir Vilnius!
Ir tuoj, o gal rytoj
Lelijom paminėtom vemti
Pradės išvardintų kaimų poetai.
O aš, iš seno vieno buto
Ištiesęs ranką, o jeigu laiko būtų,
Surinkčiau tas balčiausias lelijas
Ir kam gi, jei ne Tau
Padovanočiau jas"
[A. Skačkauskas, 2002 m.]
 
 
Raminta Jurėnaitė
Skaityti daugiau

Autoriaus kūriniai

Visi Piešiniai Tapyba Tapyba ant popieriaus
Algis Skačkauskas Be pavadinimo
Algis Skačkauskas Siuvykla
Algis Skačkauskas Moteris naktį
Algis Skačkauskas Kertanti galvą
Algis Skačkauskas Mėsinėjantis avį 1987
Algis Skačkauskas Laužanti gulbių galvas 1988
Algis Skačkauskas Kiaulė prie nukirstos drakono galvos 1988
Algis Skačkauskas Nėščia moteris prie papjautos avies 1989
Algis Skačkauskas Kristus ir aklasis 1989
Algis Skačkauskas Karalius 1989
Algis Skačkauskas Šventasis su gyvuliu 1989
Algis Skačkauskas Moteris su gulbinu 1989
Algis Skačkauskas Morkų vagis 1990
Algis Skačkauskas Žmogus ir paukštis 1990
Algis Skačkauskas Žuvies naktis 1990
Algis Skačkauskas Avinėlio aukojimas 1990
Algis Skačkauskas Marato mirtis 1990
Algis Skačkauskas Kardinolas 1990
Algis Skačkauskas Sekminės 1990
Algis Skačkauskas Laimikis 1990
Algis Skačkauskas Susitikimas 1990
Algis Skačkauskas Pjaunantis gyvulį 1991
Algis Skačkauskas Atgailaujanti 1992
Algis Skačkauskas Juodas gimdantis angelas 1994
Algis Skačkauskas Moteris su vynu 1996
Algis Skačkauskas Atgailaujanti 1997
Algis Skačkauskas Rūkanti moteris 1998
Algis Skačkauskas Europos pagrobimas 1998
Algis Skačkauskas Atsiskyrėlė 1998
Algis Skačkauskas Atodrėkis 2004
Algis Skačkauskas Nepatiklus paukštis 2004
Algis Skačkauskas Didysis tulpių išnešiotojas 2004
Algis Skačkauskas Nuotaka ant tilto 2005
Algis Skačkauskas Besiplaunantys kojas 2005
Algis Skačkauskas Rūkanti pypkę 2005
Algis Skačkauskas Bilijardas 2007
Algis Skačkauskas Išėjusi iš tankmės 2007
Algis Skačkauskas Mėnesiena 2008
Algis Skačkauskas Varlė lelijose 2009
Visi kūriniai