Autoriaus nuotrauka

Vincas Kisarauskas

Trumpa biografija

  • Tapytojas, grafikas, scenografas, exlibrių kūrėjas, meno kritikas.
  • Gimė 1934 m.  Augmėnuose, Baisiogalos vlsč., Radviliškio r. Mirė 1988 m. Niujorke (palaidotas Vilniuje).
  • 1959 m. baigė tapybos studijas LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Nuo 1961 m. dalyvavo parodose, gyveno Vilniuje.
  • 1965–1988 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje.
  • Apdovanotas LTSR valstybinė premija (1988).
  • Kūrinių yra Lietuvos bei užsienio muziejuose, privačiose kolekcijose.
Skaityti daugiau

Apie kūrybą

Nauja apie 1959–60 m. atėjusi menininkų karta siekė sugrąžinti lietuvių meną į pasaulinio meno srovę, iš kurios pokario metais jis dėl politinių ir kultūrinių priežasčių buvo išplėštas. Sunkiomis sąlygomis, kai parodiniame gyvenime dar daug buvo apribojimų, informacija pasiekdavo sunkiai ir nuotrupomis, o izoliacija nuo kitų šalių tik lėtai vėrėsi, Kisarauskas nedarė jokių kompromisų. Savo menine kūryba ir dailės kritika jis atkakliai ir nenuilstamai bandė keisti padėtį ir bent jau kaip menininkas įveikė suvaržymus. Nors ir negalėdamas tiesiogiai dalyvauti pasauliniame meniniame gyvenime jis sukūrė universalų meninį palikimą, neatsiliekantį nuo savo gyvenamojo meto meno srovių.
 
Kitaip nei kiti jo kartos menininkai, Kisarauskas nesidomi sekant arsininkų tradicija puoselėjamomis improvizacijomis etnografinio meno motyvais, netapo savo miesto ar karšto peizažų. Menininko kūrinių temos – universalios. Jo paveikslų leitmotyvas atėjęs iš antikinių tragedijų, Šekspyro dramų. Anot Jolitos Mulevičiūtės, „dailininkas gyvena lyg antrojoje gamtoje. Joje semiasi įkvėpimo, ieško atsakymų į kankinančius egzistencinius klausimus, bendrauja su praeities herojais tarsi su realiais asmenimis, atsikratydamas tikrovėje persekiojančio vienišumo jausmo. Kultūros erdvė išlaisvina iš politinių suvaržymų ir geografinių apribojimų, asmeninius išgyvenimus paverčia visuotine patirtimi, o nutikimus – žmonijos istorijos įvykiais. Ji – prasmės viešpatija, kurioje nėra vietos praeinamybės beprasmiškumui.“
 
Greta literatūros Kisarauskas daug dėmesio skyrė biblinių siužetų šiuolaikiškai interpretacijai. Įvairiais periodais jis grįždavo prie sūnaus palaidūno, paskutinės vakarienės ar raudančių, verkiančių moterų temų. Net ir kasdienio gyvenimo epizodams – pasisėdėjimams prie stalo, vakarojimui prie žvakių, pokalbiams – Kisarauskas suteikdavo asociacijų su Biblijos siužetais. Neatsitiktinai vieną savo eskizų knygą menininkas buvo pavadinęs „Šventoji kasdienybės knyga“, arba tiesiog „Šventoji kasdienybė“. Savo autoportretus dailininkas įdeda į tragedijų, Biblijos ir joms artimus siužetus, paversdamas save tai veikėju, tai stebėtoju. Kisarauskas yra nutapęs ir paveikslų Lietuvos istorijos motyvais. Tai – riterių figūrų ciklas, Kęstučio mirties legendai, Žalgirio mūšiui, 1863 metų sukilimui skirtos kompozicijos.
 
To meto žiūrovai Kisarausko kūrinių temas interpretavo ne tik kaip universalias, bet ir kaip susijusias su to meto tikrovės realijomis. Jie įžvelgė užuominas į aktualią situaciją. Kaukėtos statiškos kančios deformuotos figūros dramatiškose tragedijose asocijavosi su dabarties žmonių likimais, uždarumo ir nepasitikėjimo atmosfera, prievarta ir nelaisve. Pats dailininkas 1988 m. autobiografijoje rašė: „Daugelio mano paveikslų pagrindinis veikėjas – žmogus, sulaužytas, sukapotas, randuotas, deformuotas, pagaliau nesvarbu koks, vis vien žmogus, o tai jau gamtų gamta. Tad išeina paradoksas – gamtos nevaizduoju, o gamta remiuosi.“ Kisarausko kūryba yra svarbi ir dėl pačios plastinės kalbos šiuolaikiškumo ir eksperimentinio pobūdžio.
 
Visais periodais Kisarauskas naudoja taupias ir ekspresyvias išraiškos priemones – statiškų kompozicijų plokščiame fone jis tapo deformuotas antropomorfines figūras. Netikėti žalių su violetinėmis ar geltonų bei raudonų su juoda ar pilka deriniai. Šį principą tapytojas išsaugo ir kai ankstyvojo periodo tirštą drobių faktūrą pakeičia glotnus spalvinių plokštumų paviršius. Jau 1960 m. Kisarauskas pradeda kurti asambliažus iš radinių arba radinius derina su ištapytomis ar iš medžio drožtomis figūromis. Šie lietuvio kūriniai – savitas atsakas vakarietiškam poparto asambliažui.
 
Raminta Jurėnaitė
 
Taip pat skaitykite apie menininką Kultūros istorijos skiltyje.
Skaityti daugiau

Daugiau apie autorių

20 Lietuvos meno istorijų. Vincas Kisarauskas - MO Tinklaraštis

Plačiau

Kultūros istorija. Dailė: Tapyba. I dalis - MO Tinklaraštis

Plačiau

Drauge su LRT pradedame projektą „10 Lietuvos fotografijos istorijų” - MO Tinklaraštis

Plačiau

Paskutinė galimybė pamatyti didžiąją parodą „Gyvūnas – žmogus – robotas“ - MO Tinklaraštis

Plačiau

Viktorina: Sportas - MO Tinklaraštis

Plačiau

Video

Autoriaus kūriniai

Visi Grafika Koliažas / asambliažas Piešiniai Skulptūra Tapyba
Vincas Kisarauskas Stabai 1959
Vincas Kisarauskas Figūros 1959
Vincas Kisarauskas Edipas karalius 1960
Vincas Kisarauskas Šventė 1961
Vincas Kisarauskas Augmėnų kaimo pijokai 1962
Vincas Kisarauskas Sėdintis riteris 1963
Vincas Kisarauskas Sulaužyti žmonės 1963
Vincas Kisarauskas Riteriai 1965
Vincas Kisarauskas Pokaris 1965
Vincas Kisarauskas Gulinti figūra 1965
Vincas Kisarauskas Krintantis sulaužytas žmogus 1965
Vincas Kisarauskas Riteris 1965
Vincas Kisarauskas Riteriai 1966
Vincas Kisarauskas Vakarienė 1966
Vincas Kisarauskas Dviese prie stalo 1966
Vincas Kisarauskas Urbanistinė kompozicija 1967
Vincas Kisarauskas Pamyras (Margansų perėja) 1967
Vincas Kisarauskas Trys ir viena galva 1967
Vincas Kisarauskas Krintanti figūra 1968
Vincas Kisarauskas Vilnius 1968
Vincas Kisarauskas Trys figūros 1968
Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Žmogėnai“ 1969
Vincas Kisarauskas Riteris 1969
Vincas Kisarauskas Du torsai. Iš ciklo „Brutalus“ 1969
Vincas Kisarauskas 1868 metų moterys 1969
Vincas Kisarauskas Be pavadinimo 1970
Vincas Kisarauskas Figūros figūrose 1971
Vincas Kisarauskas Autoportretas 1971
Vincas Kisarauskas Liūdesys arba Rožės tėvukui atminti 1971
Vincas Kisarauskas Langai ir figūros 1971
Vincas Kisarauskas Natiurmortas 1971
Vincas Kisarauskas Figūra prie ribos 1971
Vincas Kisarauskas Moteris ir skulptūros 1972
Vincas Kisarauskas Gėlės įteikimas 1972
Vincas Kisarauskas Be pavadinimo 1973
Vincas Kisarauskas Kompozicija 1974
Vincas Kisarauskas Tyli tyla 1975
Vincas Kisarauskas Vieniša popietė 1975
Vincas Kisarauskas Etiudas su dviem galvom 1975
Vincas Kisarauskas Kompozicija su labai ilgu pavadinimu 1975
Vincas Kisarauskas Išsigandęs miestas 1975
Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Teatrinis“ 1975
Vincas Kisarauskas Mano maža kasdienybė ir autoportretas 1976
Vincas Kisarauskas 1976 metų autoportretas 1976
Vincas Kisarauskas Nr. 12 1976
Vincas Kisarauskas Trys vienodi veidai 1976
Vincas Kisarauskas Be pavadinimo 1978
Vincas Kisarauskas Žmonės ir likimas XXVIII 1979
Vincas Kisarauskas Edipo penktadienis. Ciklo dalis 1981
Vincas Kisarauskas Edipo trečiadienis. Ciklo dalis 1981
Vincas Kisarauskas Antigonė 1981
Vincas Kisarauskas Edipo pirmadienis. Ciklo dalis 1981
Vincas Kisarauskas Į vis tamsėjančią tamsą 1982
Vincas Kisarauskas Kompozicija apie užmarštį 1983
Vincas Kisarauskas Pasvirimas į Zanavykų pusę 1983
Vincas Kisarauskas Pilka diena. Kasdienybę pažymėti 1983
Vincas Kisarauskas Sūnus palaidūnas 1983
Vincas Kisarauskas Petro Juodelio portretas 1984
Vincas Kisarauskas Apšviestas langas III 1987
Vincas Kisarauskas XX amžius V 1987
Vincas Kisarauskas Balandžio mėnesio erdvė 1987
Vincas Kisarauskas Kristus Emause 1988
Visi kūriniai