Autoriaus nuotrauka

Rimvidas Jankauskas-Kampas

Trumpa biografija

  • Tapytojas.
  • Gimė 1957 m. Klaipėdoje, mirė 1993 m. ten pat.
  • 1987 m. baigė tapybos studijas LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Po baigimo gyveno ir kūrė Kaune, dirbo pedagoginį darbą.
  • Nuo 1991 m.  grupės „Angis“ narys.
  • Kūrinių yra Lietuvos muziejuose, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Skaityti daugiau

Apie kūrybą

Rimvidas Jankauskas, pasirinkdamas Kampo slapyvardį geriausiai apibūdino savo situaciją pats. Skausmo ir hedonizmo derinys jo kelyje buvo toks ryškus, kokį aptinkame tik Vienos kultūrinėje tradicijoje, o ne Kaune. Abi būsenos jam buvo kraštutinės ir per greitai išsemtos iki dugno. Kaune neveikiančioje sinagogoje jis buvo gavęs vietą dirbti. Sinagogos vidus buvo beveik tuščias. Į mėlyna spalva dažytas jos sienas buvo atremta daug pradėtų ir užbaigtų drobių, ryškios spalvos liepsnojo lyg fakelai. Į vieną šio interjero kampą laikinasis įnamis sukrovė čia rastą makulatūrą – marksistinius raštus – ir atitvėrė ją virvele. Didelė patalpa nekūrenama, nuo kaulus geliančio šalčio apsiginti ir miegoti iš didesnių drobių Kampas buvo surentęs aptvarą – namelį. Nedaug rastum įspūdingesnių scenovaizdžių už mėlyną sinagogos erdvę su Kampo paveikslais, deja, tai buvo ne filmas, o valkatos dalia intensyviai dirbančiam tapytojui. Apleistos sinagogos tapo svarbiausiu Kampo darbų motyvu.
 
Kampas buvo grupės „Angis“ narys ir dalyvavo kitose grupinėse parodose, dėstė, bet visada liko savotišku meninio gyvenimo prašalaičiu. Nebūdamas atsargus gyvenime, Kampas nebuvo atsargus ir tapydamas. Jo tapyboje žmogaus meilė, džiaugsmas, baimė, kančia įgauna universalią dimensiją, virsta maištu ar laisvės troškulio simboliu. Drobėse – saulė, kaitra, ryškios spalvos ir trankūs ritmai. Raudona, mėlyna, žalia, geltona keliais plačiais gūsiais užlieja didžiulę drobę monochromiškai arba suskyla į daugybę įvairiaspalvių atplaišų. Spalvos švyti ir plazda tarsi liepsna. Kampo rankose teptukas ir dažas lyg pirotechniko įrankiai. Jo potėpio veržlumas intensyvumu prilygsta spalvų ryškumui.
 
Vienų drobių potėpiai platūs, tvirti, žymi aiškius siluetus, kitose – nervingi, chaotiški, besisukantys koncentriniais ratais ir sunarplioti. Kiekviename paveiksle nesulaikomas judėjimas, pulsavimas. Jų vitališkumas beveik agresyvus, bet ne grėsmingas. Kampas ne baugina, o perteikia energiją. Tapytojo ekspresionizmas ištrūksta iš lietuviškosios ekspresionistinės tapybos tradicijos. Šios statikos ir ekspresijos įtampą keičia judėjimas, o jos rafinuotą suderintą koloritą – „signalinės“ spalvos.

Kampo kūrybą sunku susieti ir su konkrečiu pasauliniu kontekstu. Jo tapyboje nemaža paralelių su šių laikų klasika – Niujorko abstrakčiuoju ekspresionizmu, CoBrA ir „naujaisiais laukiniais“. Tačiau jis išlieka tradicionalistas, nes yra gestinės abstrakcijos, kolorito meistras.
 
Dauguma Kampo kūrinių abstraktūs. Dažniausiai tai spalvinės muzikinės improvizacijos, neretai jis savo paveikslus apibūdindavo džiazo terminais. Ir vis dėlto nemaža jo kūrybos dalis yra tarp abstrakcijos ir realizmo. Nėra griežtų abiejų kūrinių grupių ribų. Modelis ir atvaizdas, atvaizdas ir simbolis, patirta ir įsivaizduota, stebėta ir jausta Kampo darbuose įgauna įvairiausių išraiškų. Medis, peizažas, interjeras, veidas, aktas gali būti nesunkiai atpažįstami arba virsti užuominomis. Atsisakoma detalių, maksimalus supaprastinimas pavirsta simboliškumu. Du Kampo motyvai įgavo ypač sugestyvią raišką – mėlynas sinagogos interjeras ir besiirstančių valtimi šešėlis. Šis gal buvo artėjančios išvykos su Charonu nuojauta?
 
Neramus Kampo tapybos sūkurys staiga nutrūksta nepalikdamas tęsinio. Paveikslai lieka kaip kraujo, saulės ir dangaus mėlio pėdsakas...
 
Raminta Jurėnaitė
Skaityti daugiau

Autoriaus kūriniai

Visi Grafika Piešiniai Tapyba
Rimvidas Jankauskas-Kampas Autoportretas
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Staliukai su skėčiais 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Tranzuojanti mergina 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Peizažas su medžiais 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Mergina su kamuoliukais 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Autobuso stotelėje 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Modelio aktas 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Mergina su grėbliu ir pieno bidonu 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Prie spygliuotos tvoros 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Aktų eskizų bloknotas 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Merginos su ausinėmis figūra 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Vaikino figūra 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Aktas 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Peizažas 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Figūra 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Emocija Z 1988
Rimvidas Jankauskas-Kampas Dvigubas portretas 1989
Rimvidas Jankauskas-Kampas Visi žvėrys 1989
Rimvidas Jankauskas-Kampas Bloga kompanija 1989
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1989
Rimvidas Jankauskas-Kampas Emocija - IV 1990
Rimvidas Jankauskas-Kampas Parkas 1991
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1991
Rimvidas Jankauskas-Kampas Juodas debesis 1991
Rimvidas Jankauskas-Kampas Nida 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Krantas 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Vėjuotas vakaras 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Sinagoga 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1992
Rimvidas Jankauskas-Kampas Samurajus 1993
Rimvidas Jankauskas-Kampas Santaka 1993
Visi kūriniai