Autoriaus nuotrauka

Saulius Paukštys

Trumpa biografija

  • Fotomenininkas, meninių akcijų rengėjas.
  • Gimė 1964 m. Vilniuje, čia ir gyvena.
  • 1982–1987 m. inžinieriaus elektriko studijos Kauno politechnikos institute.
  • Nuo 1987 m. dalyvauja parodose.
  • 1990–2000 m. dirbo Vilniaus dailės akademijoje. Buvo vienas iš Fotografijos ir videomeno katedros kūrėjų.
  • Drauge su Sauliumi Pilinkumi iniciavo paminklų Frankui Zappai ir Džonui Lenonui pastatymą Vilniuje.
  • Šiuo metu dirba savo įkurtoje įmonėje „Fototeatras”, taip pat reklamos fotografijoje.
  • Kūrinių yra Lietuvos muziejuose, Nacionalinėje bibliotekoje Paryžiuje, privačiose kolekcijose.
 
Skaitykite apie menininko kurtas inscenizuotas fotografijas Kultūros istorijos skiltyje.
 
Skaityti daugiau

Apie kūrybą

Formaliai Saulius Paukštys priskirtinas fotografų konceptualistų arba socialinio peizažo kartai, debiutavusiai XX a. 9 dešimtmečio pirmoje pusėje ir viduryje. Šios kartos atstovai savo fotografijose atsigręžė į socialinę aplinką (eksterjerą ir interjerą), pabrėždami būties nykumą, ambivalentiškumą, mėgėjiškos, prastos fotografijos nereprezentatyvumą. Jie išryškino Sovietų Sąjungos brežnevinės epochos pabaigos – Konstantino Černenkos ir Jurijaus Andropovo valdymo laikotarpio – stagnaciją, tarsi sustojusį socialinį laiką, kartu kvestionavo ir nusistovėjusias fotografijos prasminės ir formalios sanklodos normas. O Paukštį domino kiek kiti dalykai – viena vertus, koketavimas su senovinės fotografijos estetika, kita vertus, fotografijos formalios ribos, balansuojančios ant kičo ribos, taip pat fotografijos transformacija į kitas dailės rūšis. Galima sakyti, kad iš fotografijos ribų tyrinėjimo atsirado ir specifinis Paukščio fotografijų performatyvumas (arba performatyvumas pastūmėjo į fotografijos ribų ieškojimą) ir kontekstualumas.  

XX a. 9 dešimtmečio vidurio Paukščio fotografijos artimos Charkovo 8 dešimtmečio fotografų konceptualistų mokyklos – fotografijų ar negatyvų spalvojimo, dviejų ar kelių kadrų užklojimo vienas ant kito – estetikai. Vėliau Paukštys pradėjo domėtis, pavadinkime, senos fotografijos (nuogų kūnų serijos), reklamos ir kičo estetika. Jo fotografijos dažnai balansuoja ant rimtumo ir parodijos ribos – riba tarp estetiškumo ir jo parodijos, komercijos ir elitiškumo gana trapi. 

Paukščio fotografijose ryškūs ir režisūros elementai. Fotografas domėjosi ne tiek socialiniu peizažu, kiek fotografija, tiksliau, mizanscenomis, sukurtomis „dirbtuvėje“. Todėl jo fotografijas galima vadinti ir pastatymais (iš čia sąsajos su senovine, taip pat reklamine, „natiurmortų“ tradicija fotografijoje). Dažna Paukščio kompozicija, nesvarbu, ar tai būtų nuogas kūnas, portretas, natiurmortas, akivaizdžiai ir netgi tai pabrėžiant surežisuota, be to, tokiu būdu, kad galima nujausti ir pastišo potekstes. 

Dar vienas bruožas, nurodantis reklamos ir kičo estetiką, – kad Paukštys ne vieną savo fotografiją papuošdavo, „apipavidalindavo“ tokiu būdu, jog ji tapdavo dekoratyvia puošmena, rankų darbo suvenyru, niveliuodama tuos prasminius lygmenis, kurie paprastai laikomi „giliais“, „metafiziniais“ ir pan. 

Pačioje 9 dešimtmečio pabaigoje ir 10 dešimtmečio pirmoje pusėje performatyviems Paukščio fotografijų principams padeda skleistis ir suteikia papildomą foną specifinė performatyvi, akcionistinė parodijinė veikla. Ji susijusi su „Naujosios komunikacijos mokyklos“ pokštavimais, akcijomis. „Naujosios komunikacijos mokykla“ (NKM) buvo grupė menininkų ir menotyrininkų (Ernestas Parulskis, Linas Jablonskis, Saulius Paukštys, Saulius Pilinkus ir kt.), kurių veikla daugiausia koncentravosi ties galerija „Langas“ − viena aktyviausių naująjį meną propagavusių galerijų Vilniuje 10 dešimtmečio pirmoje pusėje. 

Šiuo požiūriu Paukščio fotografinė veikla išsiplėtė nuo autorinių fotografijų iki performatyvios fotografijos, kurią reikėtų suprasti kaip NKM akcijų, pokštavimų, kitaip sakant, daugiasluoksnio konteksto dalį, kur atskira fotografija, kad ir kokia meniška ir originali būtų, yra nuoroda ir į tam tikrą grupinės veiklos, hepeningo kontekstą. 
Galima paminėti kad ir tokią NKM akciją, kai keli jos nariai nusifotografavo kaip roko grupė, šią nuotrauką panaudojo plakatui, kuriame buvo skelbiama, jog tokią ir tokią dieną Vilniuje koncertuos garsi roko grupė. Plakatai buvo atspausti kažkokioje spaustuvėje ir išklijuoti po visą miestą skelbimų lentose ir ant stulpų. Tų laikų – 10 dešimtmečio pradžios – žmonės dar buvo patiklūs, todėl Vilniaus sporto rūmų kasas užgulė minia aistruolių. 

Beje, Paukščio performatyvumas neišnyko ir vėliau, netgi įgavo labiau totalinį socialinį pobūdį, įsiterpiant į miesto viešąsias erdves ir gerąja prasme sujaukiant viešųjų erdvių pamiklinimo tradicijas. Paukštys buvo vienas tų, kurie inicijavo paminklo roko muzikantui Frankui Zappai atsiradimą. Vėliau jis inicijavo Johno Lennono salos projektą – kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu salai, esančiai tarp Žvėryno ir Vingio parko, suteikti žymiojo „The Beatles“ nario vardą. Sala nebuvo pavadinta Lennono vardu, tačiau pati iniciatyva, susirašinėjimas su įvairiomis institucijomis, dokumentų rinkimas ir t. t. virto totaline absurdo akcija Fluxus dvasia.
Galop Paukštys buvo vienas pagrindinių iniciatorių pastatyti Johnui Lennonui paminklą Vilniuje. Paminklas iš tikrųjų buvo pastatytas. 

Taigi, galima sakyti, kad Paukščio kaip fotografo veikla skleidžiasi įvairiose srityse nuo „meninės“, „konceptualios“ iki komercinės ir kartu yra išsklidusi į įvairias socialinio hepeningo, pastišo formas, kuriose fotografija siaurąja prasme jau sunkiai atpažįstama. 
 
Kęstutis Šapoka
 
Skaityti daugiau

Autoriaus kūriniai

Visi Fotografija
Saulius Paukštys July-1982 1983
Saulius Paukštys Foje 1984
Saulius Paukštys Pietų triptikas 1 1984
Saulius Paukštys XXX 1985
Saulius Paukštys Du žvilgsniai 1987
Saulius Paukštys Fontanas 1987
Saulius Paukštys Šv. Ignoto vienuolynas 3 1987
Saulius Paukštys Vakaras miesto širdy 1988
Saulius Paukštys Šventadieninis regėjimas 1988
Saulius Paukštys Šeima 1989
Saulius Paukštys Vis prabundanti tyla 1989
Saulius Paukštys Švytinčios tolybėje dienos 1989
Saulius Paukštys Ramios dienos 1 1989
Saulius Paukštys Portretas 3 1989
Saulius Paukštys Dvigubas 1990
Saulius Paukštys Ramios dienos 3 1990
Saulius Paukštys Ramios dienos 5 1990
Saulius Paukštys The Garden / Sodas 1990
Saulius Paukštys The Wall / Siena 1990
Saulius Paukštys Žmonės 1990
Saulius Paukštys Žvėris raudonu pilvu 1990
Saulius Paukštys 1991
Saulius Paukštys Evelina ir Burvė 1991
Saulius Paukštys Vida (Vida Simanavičiūtė) 1991
Saulius Paukštys Gintaras (Gintaras Makarevičius) 1991
Saulius Paukštys Eglė Rakauskaitė su šunim 1991
Saulius Paukštys Aktas and grindų 1993
Saulius Paukštys Žydraakis paukštis 1993
Saulius Paukštys Tylus aktas 1993
Saulius Paukštys Respect To Teachers 1993
Saulius Paukštys Du paukšteliai, Teachers draugai 1993
Saulius Paukštys Teachers tarp palmių 1993
Saulius Paukštys Nude In Action 4 1993
Saulius Paukštys Aktas tiltas 1994
Saulius Paukštys Gertrūda ir Salomėja 1994
Saulius Paukštys Totorė 1994
Saulius Paukštys Nugara 1994
Saulius Paukštys Aktas su kėde 1994
Saulius Paukštys Akmenys, stiklai, gėlės 1995
Saulius Paukštys Aktas kambary 1995
Saulius Paukštys Aktas su skraiste 1995
Saulius Paukštys Audrius Puipa ir 18 vaikų 1995
Saulius Paukštys Puipa ir kompanija sode 1995
Saulius Paukštys Drabužis 1996
Saulius Paukštys Indėnas Gytis Umbrasas 1996
Saulius Paukštys Indėnas Linas Katinas 1996
Saulius Paukštys Indėnas Saulius Cizikas 1996
Saulius Paukštys Kėdė ir buteliai 1996
Saulius Paukštys Kėdė studijoje 1996
Visi kūriniai