Kūriniai

Detali paieška
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Edmundas Saladžius, Antanas Martinaitis Edmandrardžius / Cyclus psichodelical 1980
Vidas Poškus Pyktis ir gėlės 2010
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 2002
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Kostas Dereškevičius Eskizas. Išvyka 1978
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1999
Rimas Zigmas Bičiūnas Be pavadinimo 2004
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Atsisveikinimas 1974
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Mikalojus Povilas Vilutis Visatos centras Nr. 34405030014 2005
Algis Skačkauskas Varlė lelijose 2009
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Pirmyn komunizmo pergale Nedatuota
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 2000
Mikalojus Povilas Vilutis Verkianti moteris 1973
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo Nedatuota
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Rimvydas Kepežinskas Kaligrafinis etiudas 2001
Algimantas Švėgžda Schwalenberg 1990
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Monika Vaicenavičienė Upė – tai susibūrimo vieta 2017
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1999
Algirdas ir Remigijus Gataveckai Brigita 2011
Česlovas Lukenskas Iš ciklo „Dao-dao in blue“ 1984
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 2000
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1998
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1999
Lili Janina Paškauskaitė Be pavadinimo 1967
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1998
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ 2012
Mindaugas Navakas Eskizai 1985
Edmundas Saladžius Piešiniai Nedatuota
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1998
Raimundas Sližys Be pavadinimo 1984
Mindaugas Navakas Eskizai 1985
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Mikalojus Šalkauskas Be pavadinimo Nedatuota
Linas Jablonskis CREATIVA BUGATTI 2002
Gerardas Šlektavičius II. Iš ciklo „Kompozicija“ 1998
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Rimvydas Kepežinskas Kaligrafinis etiudas 2009
Puslapis 1 iš 11 Toliau >