Kūriniai

Detali paieška
Aloyzas Stasiulevičius Sankryžos 1969
Arvydas Každailis Sadutė 1973
Marija Teresė Rožanskaitė 1941-ieji metai 1972
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Ketvirtadienis 2007
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Sekmadienis 2007
Valentinas Antanavičius Vabalas ir saulė 1973
Gintautas Vaičys Žydra pašvaistė 1997
Vincas Kisarauskas Autoportretas 1971
Juzefa Čeičytė Svajotojas 1955
Vigintas Stankus Koliažas 2013
Mindaugas Skudutis Be pavadinimo 1979
Vincas Kisarauskas Trys vienodi veidai 1976
Valentinas Antanavičius Vaikystė 1970
Ričardas Nemeikšis Permainų laikai 1998
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Trečiadienis 2007
Vladislovas Žilius Mėlynoji ranka 1971
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Vincas Kisarauskas Žmonės ir likimas XXVIII 1979
Vincas Kisarauskas Etiudas su dviem galvom 1975
Kazimiera Zimblytė Figūra 1965
Vincas Kisarauskas Vieniša popietė 1975
Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Žmogėnai“ 1969
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo 1977
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Šeštadienis 2007
Vincas Kisarauskas Figūra prie ribos 1971
Valentinas Antanavičius Mitologinis paukštis 1997
Česlovas Lukenskas Peizažas III 1988
Vincas Kisarauskas Be pavadinimo 1978
Vladislovas Žilius Technika pop Nedatuota
Česlovas Lukenskas Nepersiūtas 2010
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo 1970
Juzefa Čeičytė Kompozicija 1959
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Pirmadienis 2007
Marija Teresė Rožanskaitė Kompozicija VIII 1977
Juzefa Čeičytė Be pavadinimo Nedatuota
Eugenijus Antanas Cukermanas Aikštė 1978
Aloyzas Stasiulevičius Vilnius 1968
Česlovas Lukenskas Peizažas II 1988
Česlovas Lukenskas Peizažas I 1988
Aloyzas Stasiulevičius Senamiesčio mozaika 1970
Kostas Dereškevičius Improvizacija su autoportretu 1971
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Valentinas Antanavičius Patinas 1988
Kazimiera Zimblytė Kompozicija 1972
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Penktadienis 2007
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Kazimiera Zimblytė Erdvė 1991
Eugenijus Antanas Cukermanas Žaliasis dvynys 1974
Vincas Kisarauskas Kompozicija su labai ilgu pavadinimu 1975
Kazimiera Zimblytė Kompozicija Nedatuota
Algimantas Jonas Kuras Asambliažas Nr. 4 1977
Vincas Kisarauskas Trys ir viena galva 1967
Eugenijus Antanas Cukermanas Raudonasis dvynys 1974
Ričardas Nemeikšis Permainų laikai 1998
Kostas Dereškevičius Vyras ir moteris 1970
Puslapis 1 iš 2 Toliau >