Kūriniai

Detali paieška
Eugenijus Antanas Cukermanas Žaliasis dvynys 1974
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Šeštadienis 2007
Eugenijus Antanas Cukermanas Raudonasis dvynys 1974
Juzefa Čeičytė Kompozicija 1959
Gintautas Vaičys Žydra pašvaistė 1997
Juzefa Čeičytė Laiko grimasa 1955
Vincas Kisarauskas Trys vienodi veidai 1976
Kazimiera Zimblytė Erdvė 1991
Kostas Dereškevičius Improvizacija su autoportretu 1971
Vincas Kisarauskas Etiudas su dviem galvom 1975
Vincas Kisarauskas Žmonės ir likimas XXVIII 1979
Aloyzas Stasiulevičius Senamiesčio mozaika 1970
Vincas Kisarauskas Kompozicija su labai ilgu pavadinimu 1975
Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Žmogėnai“ 1969
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Ketvirtadienis 2007
Vincas Kisarauskas Figūra prie ribos 1971
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Vincas Kisarauskas Trys ir viena galva 1967
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Česlovas Lukenskas Penktakirčiuotas 2010
Aloyzas Stasiulevičius Sankryžos 1969
Česlovas Lukenskas Peizažas II 1988
Vincas Kisarauskas Autoportretas 1971
Kostas Dereškevičius Vyras ir moteris 1970
Česlovas Lukenskas Nepersiūtas 2010
Ričardas Nemeikšis Permainų laikai 1998
Vladislovas Žilius Technika pop Nedatuota
Marija Teresė Rožanskaitė 1941-ieji metai 1972
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo 1970
Valentinas Antanavičius Žmogus ir bėgimas. Iš ekologinio ciklo 1972
Algimantas Jonas Kuras Asambliažas Nr. 4 1977
Mindaugas Skudutis Be pavadinimo 1979
Valentinas Antanavičius Mitologinis paukštis 1997
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo 1977
Kazimiera Zimblytė Figūra. Širdis 1968
Vincas Kisarauskas Vieniša popietė 1975
Vladislovas Žilius Mėlynoji ranka 1971
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Penktadienis 2007
Aloyzas Stasiulevičius Vilnius 1968
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Sekmadienis 2007
Valentinas Antanavičius Patinas 1988
Juzefa Čeičytė Svajotojas 1955
Kostas Dereškevičius Laiškas vengrei 1978
Valentinas Antanavičius Vaikystė 1970
Valentinas Antanavičius Vabalas ir saulė 1973
Eugenijus Antanas Cukermanas Aikštė 1978
Kazimiera Zimblytė Kompozicija 1972
Arvydas Každailis Sadutė 1973
Raminta Šumskytė Sum Nesibaigiantis ciklas – Trečiadienis 2007
Vigintas Stankus Koliažas 2013
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Kazimiera Zimblytė Figūra 1965
Kazimiera Zimblytė Be pavadinimo Nedatuota
Ričardas Nemeikšis Permainų laikai 1998
Vincas Kisarauskas Be pavadinimo 1970
Česlovas Lukenskas Peizažas I 1988
Vincas Kisarauskas Trys figūros 1968
Puslapis 1 iš 2 Toliau >