Kūriniai

Detali paieška
Algis Griškevičius Prisiminimai apie tylą 2008
Povilas Ričardas Vaitiekūnas Pažaislio kiemas 1969
Gintaras Palemonas Janonis Dvi moterys žalioje pievoje 1990
Adomas Jacovskis Senio galva 1996
Sigita Maslauskaitė Šeštadienis, paukščiai išskrenda 2008
Silvestras Džiaukštas Naktis 1963
Leonas Linas Katinas Autoportretas 1968
Vincas Kisarauskas Gėlės įteikimas 1972
Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė Piemenėlis 1999
Eugenijus Antanas Cukermanas Zonos XXX 2009
Jovita Aukštikalnytė Deganti burna 2004
Henrikas Natalevičius Figūra 1989
Linas Jusionis Artinasi 2014
Monika Furmanavičiūtė Visapusiškai niekur 2015
Audronė Petrašiūnaitė Kūno gėlės 2005
Dalia Kasčiūnaitė Iš ciklo „Žalias laukas“. Pieva 1991
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo Nedatuota
Eglė Kuckaitė Dabar 2011
Leonas Linas Katinas Labanoras 1989
Sigita Maslauskaitė Klapčiukai III 2009
Arvydas Každailis Skrydis 1974
Linas Jusionis Horizontas 2009
Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė Ate 2006
Leonardas Gutauskas Pozuotoja ir purpurinis žiedas 2011
Leonas Linas Katinas Maskva. Kalėjimas I 1971
Kostas Dereškevičius Besitvarkanti rūbą 1986
Ričardas Bartkevičius Apie drąsą 2008
Nomeda Saukienė Mamos suknelė 2004
Eglė Velaniškytė Karalienės vakarienė 2009
Eglė Gineitytė Tarp dviejų medžių 2012
Heinz Hermann Jurczek Morfologia II 2009
Arvydas Šaltenis Pagirios 1974
Arvydas Šaltenis Kelias į namus 1989
Vincas Kisarauskas Moteris ir skulptūros 1972
Kazimiera Zimblytė Šventė 1966
Monika Furmanavičiūtė Ouroboros 2019
Algimantas Jonas Kuras Motoras (patalpoje) 1974
Vincas Kisarauskas Iš ciklo „Teatrinis“ 1975
Henrikas Natalevičius Dvigubas portretas 1993
Arvydas Šaltenis Moteris 1972
Andrius Giedrimas Krentančios žvaigždės 2006
Eugenijus Varkulevičius-Varkalis Gintariškės kryžius 1987
Rasa Deveikytė Kaip tapti ta, kuria seka minios 2018
Jolanta Kyzikaitė Gyvenimas yra gražus? 2018
Vytautas Povilaitis Be pavadinimo 2000
Vincas Kisarauskas Nr. 12 1976
Ričardas Filistovičius Pasaulis, kuriame norėčiau gyventi 2013
Leonas Linas Katinas Pirštas 1971
Vincentas Gečas Vienuolis 1964
Mindaugas Skudutis Obelų žydėjimas 1989
Povilas Ričardas Vaitiekūnas Juodos saulėgrąžos 2002
Vytautas Ignas (Ignatavičius) Moteris su gitara 1968
Linas Liandzbergis Ikaro kronikos 2014
Eglė Gineitytė Nusileidimas 2018
Puslapis 1 iš 19 Toliau >