Kūriniai

Detali paieška
Vygantas Paukštė Su veidrodžiu 1999
Leonas Linas Katinas Be pavadinimo 1974
Alonas Štelmanas Be pavadinimo 2007
Leonas Linas Katinas Fobia Personale 1998
Algis Skačkauskas Kristus ir aklasis 1989
Saulė Kisarauskienė Dvi figūros 1966
Vygantas Paukštė Krapštukas 1988
Antanas Obcarskas Be pavadinimo 1995
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Be pavadinimo Nedatuota
Alonas Štelmanas Be pavadinimo 2007
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Tėvas (Autoportretas?) Nedatuota
Antanas Obcarskas Be pavadinimo 1995
Vytautas Jurkūnas Žmogysta 2006
Algis Skačkauskas Europos pagrobimas 1998
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Be pavadinimo Nedatuota
Dina Portnovaitė Be pavadinimo Nedatuota
Leonas Linas Katinas Be pavadinimo 1990
Andrius Zakarauskas Kelias namo 2009
Vytautas Jurkūnas Portretas 2003
Jonas Švažas Bokštai. Jonava 1972
Eglė Gineitytė Tikra liepa, tikra mergaitė 2010
Andrius Zakarauskas Kryžiaus kraštas 2010
Dina Portnovaitė Be pavadinimo Nr. 97 Nedatuota
Dina Portnovaitė Karas Rusijoj. Nr. 9 Nedatuota
Algis Skačkauskas Mėsinėjantis avį 1987
Leonardas Gutauskas Raudonas aktas 2000
Leonas Linas Katinas Kabantis 1993
Dalia Kasčiūnaitė Iš ciklo „Ženklai ant smėlio“ 1992
Rūta Katiliūtė Be pavadinimo 1990
Eugenijus Antanas Cukermanas O. T. 1992
Leonardas Gutauskas Du seni girtuokliai 2010
Eugenijus Antanas Cukermanas Be pavadinimo Nedatuota
Ričardas Bartkevičius Pokalbis (drėlė ir pjūklas) 2006
Algis Skačkauskas Kertanti galvą Nedatuota
Ina Budrytė Giminės istorijos 2010
Ričardas Bartkevičius Žaislų dėžė 2006
Antanas Obcarskas Be pavadinimo 1995
Gintaras Makarevičius Kokon 2018
Leonardas Gutauskas Obuolinė suknia 2000
Gintaras Makarevičius Sušunėjimas 2018
Leonas Linas Katinas Be pavadinimo 1991
Vygantas Paukštė Plauna galvą 1999
Vilmantas Marcinkevičius Haliluja 1993
Povilas Ričardas Vaitiekūnas Dvi kaliausės 1991
Leonas Linas Katinas Be pavadinimo Nedatuota
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Autoportretas Nedatuota
Aušra Andziulytė Žemės spalva 1995
Dalia Kasčiūnaitė Iš ciklo „Ženklai ant smėlio“ 1992
Leonas Linas Katinas Be pavadinimo 1986
Monika Bičiūnienė Moterys ir paukščiai 1998
Alonas Štelmanas Be pavadinimo 2007
Alfonsas Vilpišauskas Rudas laikas 1985
Algis Skačkauskas Siuvykla Nedatuota
Alonas Štelmanas Be pavadinimo 2007
Laima Drazdauskaitė Be pavadinimo 1997
Puslapis 1 iš 5 Toliau >