Kūriniai

Detali paieška
Paulina Pukytė Citrinos pro langą 2018
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 1997
Audrius Zavadskis X. Iš ciklo „Smėlis“ 1972
Mindaugas Lukošaitis Iš ciklo „Žydai. Mano istorija“ Nedatuota
Leonardas Gutauskas Vynas ir mėlyna staltiesė 2010
Jonas Jurcikas The Fence II 2016
Vincentas Gečas Vitrina 1960
Mikalojus Povilas Vilutis Nukryžiuotas veidas 2004
Eglė Vertelkaitė Besisukančios 2008
Violeta Bubelytė Aktas 108 2003
Rimvidas Jankauskas-Kampas Be pavadinimo 1985
Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė Kas dainoj neišdainuota II 2008
Algimantas Aleksandravičius Vytautas Šerys 2000
Rolandas Rimkūnas Būk Tvirtas! 2000
Giedrius Jonaitis Prisiminimai apie Vilnių 1981
Saulė Kisarauskienė Dvi figūros 1979
Arūnas Kulikauskas Blusturgis Pensilvanijoje 2007
Antanas Sutkus Dalytė. Butas nr. 26. Vilnius 1965
Algis Skačkauskas Siuvykla Nedatuota
Rolandas Rimkūnas Klasikos Animacija Nedatuota
Antanas Sutkus Vaikystė. Dzūkija 1969
Ramūnas Danisevičius Šrekas 2004
Petras Mazūras Motina su vaiku 1984
Dalia Kasčiūnaitė Iš ciklo „Ženklai ant smėlio“ 1992
Algimantas Maldutis Senas malūnas VII 1981
Stanislovas Žvirgždas Vilnios pakrantė I. Vilnius 2007
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo 2000
Povilas Ričardas Vaitiekūnas Kirdeikiai 1980
Vaclovas Straukas Paskutinis skambutis 1980
Petras Repšys Dienoraštis 1987
Viktorija Daniliauskaitė Erdvės atsidarymas III 1988
Romualdas Požerskis Mažojo Alfonso vargai ir džiaugsmai 1997
Leonardas Gutauskas Vyno mėgėjai 2010
Eglė Kuckaitė Dek, dek, žvaigžde mano + 2004
Algimantas Maldutis Sūpuoklės 1981
Povilas Ričardas Vaitiekūnas Šermenys 1986
Elvyra Kairiūkštytė Be pavadinimo Nedatuota
Agnė Jonkutė Prosenelės daiktai 2000
Alfonsas Budvytis Genio kalvė 1995
Evaldas Mikalauskis Moliūgas 2001
Vygantas Paukštė Kavinukas 1998
Elvyra Kairiūkštytė Į darbą 1977
Algimantas Julijonas Stankevičius-Stankus Tamaros kambarys Nedatuota
Aleksandra Jacovskytė Teodoras Kazimieras Valaitis 1967
Marijonas (Marius) Baranauskas Žvejai prie Neries ankstų rytą 1957
Algis Skačkauskas Europos pagrobimas 1998
Andrius Zakarauskas Išvirkščioji ir geroji pusė 5 2012
Kęstutis Stoškus Kiemas Pilies gatvėje 36. Vilnius 1996
Kęstutis Stoškus Rasų kapinės 1995
Elvyra Kairiūkštytė Improvizacija „Vanduo“ 1980
Leonas Katinas Ankstyvas pavasaris 1979
Egidijus Rudinskas Amžinas gyvenimo medis I 1985
Laisvydė Šalčiūtė Kojų šluostymas 2004
Puslapis 1 iš 87 Toliau >